Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Organami gminy są rada gminy i wójt. Rada Gminy Lubicz jest organem stanowiącym i kontrolnym, a w jej skład wchodzi 15 radnych wybieranych w wyborach. Wójt Gminy Lubicz, również wyłaniany w wyborach, wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

Banery

Stopka