Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

  • herb Gminy Lubicz

Na sesji 29 czerwca 2001 r. Rada Gminy Lubicz uchwaliła herb oraz pieczęć gminy. Herb przedstawia w polu błękitnym stojącego św. Andrzeja w czerwonej szacie, trzymającego ukośny krzyż.

Wzór herbu nawiązuje do tradycji heraldycznej gminy Lubicz, która jako gmina wiejska posiadała swoją pieczęć już w końcu XIV wieku, a źródłowe potwierdzenie jej istnienia pochodzi z około 1400 r. Na podstawie opracowania Mariana Gumowskiego z 1939 r. pt. „Pieczęcie i herby miast pomorskich", znajdującego się w zbiorach Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ustalono wzór i kolorystykę pieczęci. W oparciu o te dane Stanisław Lackowski opracował wzór herbu i pieczęci.

Pieczęć zachowana na dokumencie z około 1400 r.:

  • Pieczęć zachowana na dokumencie z około 1400 r.

Oto cytat z opracowania Mariana Gumowskiego: Lubicz - wieś nad Drwęcą w pow. Toruńskim, pierwotnie gród kujawski, gdzie w 1292 r. rządziła Salomea ks. kujawska. Opanowany potem przez Krzyżaków należał do komturii toruńskiej a w 1457 r. przyłączony do Polski, dostał się z daru króla miastu Toruniowi. Miejscowość ta nigdy miastem nie była, mimo to posiada jako gmina wiejska swoją pieczęć z czasów jeszcze krzyżackich XIV wieku. Pieczęć ta wyobraża św. Andrzeja z krzyżem ukośnym przed sobą i ma w otoku napis: . : S . COMVNITATIS : VILLE . : LVBICZ (38 m/m). Znalazła się zaś na dwu dokumentach bez daty, ale z lat około 1400 pochodzących w Archiwum toruńskim. Św. Andrzej jest widocznie patronem miejscowego kościoła, cała zaś pieczęć jest może najdawniejszym przykładem istnienia pieczęci wiejskich w Polsce. Innych późniejszych pieczęci tej wsi nie znamy.

  • flaga Gminy Lubicz

Gmina Lubicz posiada też flagę. Flaga gminy ma postać prostokątnego płata materiału, składającego się z trzech jednakowej szerokości słupów w kolorach (patrząc od części przydrzewcowej): białym, czerwonym i niebieskim. Flaga jest podnoszona na budynku urzędu w czasie sesji rady oraz wszelkich uroczystości gminnych.

 

Banery

Stopka