Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

SEKRETARZ GMINY
Aneta Kaczmarek
pokój nr 15
tel. 56 621 21 00 
e-mail sekretarz@lubicz.pl

REFERATY


•    Finansowy (FIN)
skarbnik gminy - Grażyna Dąbrowska
pokój nr 32
tel. 56 621 2 105
e-mail skarbnik@lubicz.pl


•    Gospodarki Przestrzennej (GP)
kierownik - Marek Pilewski
pokój nr 29
tel. 56 621 21 16
e-mail planowanie@lubicz.pl
e-mail gp@lubicz.pl

•    Organizacyjny (ORG)
kierownik - Marzena Robaczewska
pokój nr 23
tel. 56 621 21 14
e-mail m.robaczewska@lubicz.pl


•    Podatkowy (POD)
kierownik - Magdalena Lisewska
pokój nr 37
tel. 56 621 21 37
e-mail podatki@lubicz.pl


•    Promocji i Komunikacji Społecznej (PR)
kierownik - Jarosław Nadolski
pokój nr 7, budynek B
tel. 56 674 40 15
e-mail pr@lubicz.pl

kontakt do mediów - Kamila Mróz
pokój nr 7, budynek B
tel. 517 061 800
e-mail k.mroz@lubicz.pl

•    Inwestycji i Rozwoju (INW)
kierownik - Izabela Gontarek
pokój nr 13
tel. 56 621 21 13
e-mail rozwoj@lubicz.pl

•    Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ)
kierownik - Mirosław Górski
pokój nr 31
tel. 56 621 21 29
e-mail osw@lubicz.pl


•    Gospodarki Odpadami (GO)
kierownik - Dorota Kamińska
pokój nr 1
tel. 56 621 21 28
e-mail go@lubicz.pl


     
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY


•    Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności (USC)
kierownik USC - Barbara Zarębska
pokój nr 6, budynek B
tel. 56 674 40 14
e-mail usc@lubicz.pl

• Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności (DO)
zastępca kierownika USC - Barbara Wiertel
pokój nr 5, budynek B
tel. 56 674 40 13
e-mail dowody@lubicz.pl

•   Ds. dróg
Tomasz Rafiński
pokój nr 13
tel. 56 621 21 98
e-mail t.rafinski@lubicz.pl 

•   Informatyki i Telekomunikacji (IT)
Waldemar Kawczyński
pokój nr 17
tel. 56 621 21 11
e-mail admin@lubicz.pl 


•    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uzależnień (PA)/ Archiwista (AR)
Dorota Balejko
pokój nr 8 , Budynek B
tel. 56 674 40 16
e-mail pa@lubicz.pl

•   Audytu i Kontroli (AK)
Zbigniew Kopyciński
pokój nr 22
tel. 56 621 21 41
e-mail z.kopycinski@lubicz.pl 


•    Obrony Cywilnej, Nadzwyczajnych Zagrożeń i Ochrony P. Pożarowej (OC)
Bogdan Jasnowski
pokój nr 26
tel. 56 621 21 12
e-mail oc@lubicz.pl


•    Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OIN)
Irena Nowakowska
pokój nr 5
tel. 56 621 21 06
e-mail edg@lubicz.pl

Banery

Stopka