Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Drogi na terenie gminy Lubicz, w zależności od kategorii, administrowane są przez różne instytucje publiczne, odpowiedzialne za ich stan, remonty, przebudowę i bieżące utrzymanie. Dlatego uprzejmie prosimy mieszkańców o zgłaszanie wszelkich uwag, skarg i wniosków do odpowiednich instytucji.

DROGI KRAJOWE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 323 45 00, e-mail sekretariat_bud@gddkia.gov.pl

Rejon Dróg Krajowych w Toruniu

ul. Polna 113, 87-100 Toruń
tel. 56 658 40 60, e-mail rdk_torun@gddkia.gov.pl

 

Wykaz dróg krajowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy przedstawiamy w tabelce i na mapce poniżej.

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz     
tel. 52 370 57 14,  e-mail zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl


Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu 

ul. Polna 113,  87-100 Toruń
tel.  56 664 40 35, e-mail rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl

Wykaz dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach administracyjnych gminy przedstawiamy w tabelce i na mapce poniżej.        

DROGI POWIATOWE

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu,

ul. Polna 113,  87-100 Toruń
tel. 56 664 47 75, e-mail pzdtorun@wp.pl

Wykaz dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy przedstawiamy w tabelce i na mapce poniżej.

DROGI GMINNE

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  w Lubiczu 
ul. Toruńska 36 A,  87-162 Lubicz

tel. 56 678 27 09, e-mail drogi@lubicz.pl.

 

Drogi gminne (i prywatne) to wszystkie pozostałe drogi nie zaznaczone w tabeli i na mapce jako krajowe, wojewódzkie i powiatowe.

 

  • Mapka z wykazem dróg na terenie gminy
  • Wykaz dróg na terenie gminy

Banery

Stopka