Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Czad i ogień - obudź czujność!

W związku z trwającym okresem grzewczym, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zamieszczamy komunikat prezesa Krajowej Izby Kominiarzy skierowany do właścicieli i zarządców budynków.

Prosimy o zapoznanie się z pismem.

drukuj (Czad i ogień - obudź czujność!)

 • Plakat "Zaproś kominiarza!"

Życzenia od władz gminy Lubicz

Drodzy Mieszkańcy. Życzymy Wam białych Świąt Bożego Narodzenia, pachnących choinką, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Odpoczynku od codziennego zgiełku i wiele radości wynikającej ze spotkania z najbliższymi. A Nowy 2019 Rok niech obdaruje Was pomyślnością, zdrowiem i szczęściem.

drukuj (Życzenia od władz gminy Lubicz)

 • Życzenia

Uwaga! Zmiana terminów odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu informuje, że ze względu na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok zmianie ulegną terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

Harmonogram:

poniedziałek (24.12) – odbieramy odpady tak, jak w każdy poniedziałek

wtorek (25.12) i środa (26.12) – dni wolne

czwartek (27.12) – odbieramy odpady tak, jak w każdy wtorek oraz opróżniamy połowę z tych pojemników, które zwykle obsługujemy w środę  

piątek (28.12) – odbieramy odpady tak, jak w każdy czwartek oraz kończymy odbiór pojemników, które pozostały z trasy środowej

sobota (29.12) – odbieramy odpady tak, jak w każdy piątek

poniedziałek (31.12) – odbieramy odpady tak, jak w każdy poniedziałek

wtorek (01.01) - dzień wolny

środa (02.01) odbieramy odpady tak, jak w każdy wtorek oraz opróżniamy połowę z tych pojemników, które zwykle obsługujemy w środę

czwartek (03.01) odbieramy odpady tak, jak w każdy czwartek oraz kończymy odbiór pojemników, które pozostały z trasy środowej 

piątek (04.01) - odbieramy odpady tak, jak w każdy piątek.

Uwaga:

Rogowo i Brzeźno odpady zmieszane będą odbierane w czwartek 27.12.2018 r., a Rogówko w piątek 28.12.2018 r.

drukuj (Uwaga! Zmiana terminów odbioru odpadów)

Bioodpady odbierzemy z całej gminy

W przyszłym roku rozszerzamy odbiór odpadów ulegających biodegradacji. Bioodpady będą zabierane od 15 kwietnia do 15 listopada. Prosimy zapoznać się ze szczegółami. Publikujemy też harmonogram wywozu odpadów segregowanych w 2019 r.

Częstotliwość odbioru bioodpadów:

 • raz w tygodniu w terenie zabudowy zwartej: Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Krobia, Grębocin, Złotoria i Nowa Wieś;
 • raz na dwa tygodnie w terenie zabudowy rozproszonej: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Gronowo, Gronówko, Jedwabno, Józefowo, Kopanino, Mierzynek, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Rogowo, Rogówko.

Właściciele nieruchomości z terenu zabudowy rozproszonej, którzy chcą oddawać bioodpady (to nie jest obowiązek), proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Lubicz - Referat Gospodarki Odpadami, pokój nr 1 (parter)  - w celu złożenia nowej deklaracji (powinna być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli) oraz zapotrzebowania na pojemnik bio.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie 56 62 121 28 lub mailowo go@lubicz.pl.

W najbliższych dniach do mieszkańców dotrą książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przyszłorocznym harmonogramem wywozu odpadów segregowanych (zamieszczamy go również niżej).       

drukuj (Bioodpady odbierzemy z całej gminy)

 • Komunikat w sprawie bioodpadów
 • Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w 2019 r., cz. 1
 • Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w 2019 r., cz. 2

Pierwsze spotkanie wójta z sołtysami

Rozmawiano m.in. o przyszłorocznych zebraniach wiejskich, zanieczyszczeniu powietrza czy wywozie odpadów. Sołtysi zgłosili wójtowi kilkadziesiąt wniosków, dotyczących głównie chodników, dróg i lamp.

17 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie nowego kierownictwa urzędu z sołtysami z gminy Lubicz. Wójt Marek Nicewicz zapowiedział wstępnie, że wszystkie przyszłoroczne zebrania wiejskie zostaną zorganizowane w lutym, proponując już także sołtysom konkretne terminy. – Chciałbym, aby w jednym dniu było tylko jedno zebranie – mówił. – Każde rozpocznie się o tej samej godzinie, czyli o 18.00 – tak, aby mieszkańcy mogli na nie zdążyć po pracy.

Dorota Kamińska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami przedstawiła nowe, obowiązujące od stycznia 2019 r., zasady segregacji śmieci. Piszemy o nich tutaj. Poinformowała także, że w przyszłym roku, po wygranym przetargu, wywozem odpadów zajmie się toruńskie MPO (więcej tutaj).

Rozmawiano także o problemach związanych z zanieczyszczaniem powietrza. Zastępca wójta Wojciech Rakowiecki przypomniał, że kilka dni temu gmina uruchomiła adres mailowy stop.smog@lubicz.pl, pod który można zgłaszać wszelkie zachowania mające negatywny wpływ na środowisko.

Pani sekretarz Teresa Gryciuk poinformowała sołtysów m.in. o konieczności zmian w statutach sołectw i możliwości rejestracji KGW w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprosiła o informowanie GOPS-u o osobach bezdomnych, przekazała informacje dla rolników o pryszczycy, a także o przyszłorocznym programie profilaktycznym dotyczącym raka jelita grubego – o szczegółach będziemy jeszcze pisać.

Sami sołtysi zgłosili wójtowi kilkadziesiąt wniosków w sprawie lamp, placów zabaw, dróg, chodników, ścieżki rowerowej i komunikacji publicznej.

Nie zabrakło również życzeń i opłatka. Sołtysi, pogratulowali Markowi Nicewiczowi zwycięstwa w wyborach i, jak co roku na grudniowym spotkaniu, wraz ze świątecznymi życzeniami, także obecnemu wójtowi przekazali tort.

drukuj (Pierwsze spotkanie wójta z sołtysami)

 • Pierwsze spotkanie nowego kierownictwa urzędu z sołtysami
 • Pierwsze spotkanie nowego kierownictwa urzędu z sołtysami
 • Pierwsze spotkanie nowego kierownictwa urzędu z sołtysami
 • Pierwsze spotkanie nowego kierownictwa urzędu z sołtysami
 • Pierwsze spotkanie nowego kierownictwa urzędu z sołtysami
 • Pierwsze spotkanie nowego kierownictwa urzędu z sołtysami

Uwaga! Nowe zasady segregacji odpadów

Od stycznia 2019 r. sortujemy śmieci inaczej. Jak? Wyjaśniamy.

Bardziej dokładną segregację wprowadza rozporządzenie ministra środowiska.

 • Papier należy wrzucić do worka niebieskiego, 
 • szkło – zielonego, 
 • metale i tworzywa sztuczne – żółtego, 
 • a bioodpady do pojemnika brązowego.

W grudniu pracownicy MPO dostarczą mieszkańcom naszej gminy „pakiet startowy” worków.

 • Odpady zmieszane będziemy gromadzić w pojemnikach szarych i czarnych (do czasu całkowitej wymiany dopuszcza się również kolor zielony). 

Wymiana wszystkich pojemników i wprowadzenie nowej kolorystyki worków nastąpi stopniowo do czasu wyczerpania zapasów. 

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Odpadami pok. nr 1 urzędu, nr tel. 56 621 21 28, go@lubicz.pl.

drukuj (Uwaga! Nowe zasady segregacji odpadów)

 • Plakat informacyjny

Nowe obowiązki dla gminy i właścicieli nieruchomości

Prawo wodne nakłada na właścicieli nieruchomości powyżej 3500 m2 obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, czyli magazynowania wody w gruncie.

Opłata dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy spełnione są łącznie trzy poniższe warunki:

1.    Nieruchomość, o której mowa w ustawie musi mieć powierzchnię powyżej 3500 m2,
2.    Zmniejszenie retencji musi polegać na wyłączeniu z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości (zabudowane ponad 70% powierzchni nieruchomości),
3.    Zmniejszenie retencji musi występować na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

W związku z tym, prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia oraz doręczenie go do Urzędu Gminy Lubicz. Na jego podstawie pracownicy urzędu, w oparciu o wytyczne w ustawie, ustalą wysokość opłaty dla każdej nieruchomości objętej zobowiązaniem.

Więcej szczegółów tutaj

W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod nr tel. 56 621 21 29.

Zał. nr 1 – oświadczenie  o wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych  osobowych

Zał. nr 2 - oświadczenie o posiadaniu nieruchomości

drukuj (Nowe obowiązki dla gminy i właścicieli nieruchomości)

Rekordowe zainteresowanie „Czystym powietrzem”

W miniony wtorek, 11 grudnia, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone, uruchomionemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, programowi priorytetowemu „Czyste Powietrze”.

Celem tego programu, skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych, jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Spotkanie poprowadził doradca energetyczny z WFOŚiGW w Toruniu Kamil Skonieczny, który omówił założenia programu oraz wszystkie kwestie techniczne związane z przygotowaniem i wypełnieniem wniosku.

Zainteresowanie spotkaniem było bardzo duże. Wzięło w nim udział 190 osób i według informacji przekazanej przez prowadzącego była to, jak dotąd, najwyższa frekwencja w województwie. - Pokazuje to, że potrzeba uruchomienia tego typu przedsięwzięć wspierających mieszkańców w modernizacji swoich domów i źródeł ciepła jest bardzo duża – mówi wójt Marek Nicewicz. - Spotkanie to było początkiem szeregu działań, jakie gmina Lubicz planuje podjąć, by poprawić jakość środowiska naturalnego. Pracujemy także nad innymi programami wsparcia i pozyskiwaniem funduszy unijnych dedykowanych mieszkańcom oraz system monitoringu powietrza. Ważne są również działania informacyjne i edukacyjne.

- Szczególne podziękowania należą się paniom Patrycji Doledze i Edycie Sekretarskiej z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które zainicjowały zorganizowanie spotkania i z dużym zaangażowaniem je przygotowały – mówi zastępca wójta Wojciech Rakowiecki. - Z takimi pracownicami można optymistycznie spoglądać w przyszłość związaną z dbaniem o jakość środowiska i czyste powietrze w naszym otoczeniu.

Dbanie o czyste powietrze wokół nas to nie tylko modernizacja własnych domów czy kotłowni. To również reagowanie na niewłaściwe zachowania innych, do jakich należy na przykład spalanie śmieci i odpadów. Dlatego do dyspozycji mieszkańców został uruchomiony nowy adres mailowy  stop.smog@lubicz.pl, pod który można zgłaszać wszystkie takie przypadki. - Na nic zda się wymiana starego pieca, czy termomodernizacja własnego budynku, jeśli sąsiad obok będzie używał swojego pieca nie tylko do celów grzewczych – zaznacza zastępca wójta. - Niestety, przypadki spalania w domach śmieci i odpadów nie należą do rzadkości. Czyste powietrze wokół nas to nasza wspólna sprawa.

drukuj (Rekordowe zainteresowanie „Czystym powietrzem”)

 • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
 • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
 • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
 • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
 • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
 • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"

Nie będzie podwyżki za śmieci

W przyszłym roku odpady z naszej gminy nadal będzie wywozić Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

10 grudnia wójt Lubicza Marek Nicewicz podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 roku z  Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. Toruń. Spółka wygrała ogłoszony przez gminę przetarg nieograniczony. Za usługę zapłacimy 2 mln 413 tys. zł.

- W 2019 roku obowiązują dotychczasowe stawki opłat – mówi wójt Marek Nicewicz. – Co istotne, nasi mieszkańcy za śmieci płacą tyle samo od samego początku tzw. rewolucji śmieciowej, czyli od lipca 2013 r.

Gmina Lubicz w szczególny sposób traktuje także duże rodziny, dla których – w przypadku pięciu osób i więcej - stawki są mniejsze.

Liczba osób w gospodarstwie

domowym

Przy segregacji   

na osobę za mies.   

Przy braku segregacji

na osobę za mies.

za każdą osobę do 4

12 zł

16,80 zł

za 5 i 6 osobę

6

8,40

za 7 i każdą następną

3

4,20

 

Warto dodać, że w naszej gminie śmieci segreguje ok. 91 proc. mieszkańców.

Co roku Referat Gospodarki Odpadami wysyła druki przelewu opłat z załączonymi na kolejny rok harmonogramami wywozu odpadów, dzięki czemu podatnicy mogą na bieżąco sprawdzać termin ich odbioru.

- Co nas szczególnie cieszy, w nowej umowie zagwarantowaliśmy sobie również, że na rok z góry zostanie także ustalony harmonogram mycia pojemników, zatem będziemy mogli uprzedzić o tym mieszkańców odpowiednio wcześniej – mówi Dorota Kamińska, kierownik referatu.

Umowę ze strony MPO podpisali prezes Piotr Rozwadowski i zastępca Grzegorz Brożek.

drukuj (Nie będzie podwyżki za śmieci)

 • Podpisanie umowy między gminą Lubicz a MPO
 • Podpisanie umowy między gminą Lubicz a MPO

W Wigilię urząd czynny do godz. 12.00

Szanowny Mieszkańcy. Informujemy, że 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia, Urząd Gminy Lubicz, a także Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym będą otwarte do godz. 12.00.  

drukuj (W Wigilię urząd czynny do godz. 12.00)

Razem oddali już ponad 100 litrów krwi

Mieszkańcy naszej gminy Dariusz Kamiński, Radosław Karolewski i Daniel Kodzis regularnie ratują życie innym. W tym roku otrzymali medale Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu.

- Pierwszy raz po prostu chciałem spróbować – mówi Radosław Karolewski. – A potem stwierdziłem, że jeśli można komuś pomoc, to dlaczego nie. I tak 10 lat minęło. Krew oddaje już także moja żona i córka.

- Ja pracowałem w McDonaldzie na Rubinkowie i w 2006 roku przyjechał tam krwiobus z Fundacji Ronalda McDonalda z Warszawy, więc poszedłem z ciekawości. I tak 12 lat minęło – uśmiecha się Daniel Kodzis.

Weteranem w tym temacie jest Dariusz Kamiński, który swoją krwią z chorymi dzieli się od 1997 r. – Zacząłem, jak tylko skończyłem 18 lat – mówi pan Darek. – Co mnie do tego skłoniło? Sam kiedyś dostałem krew, z powodu słabej płytkowości. Wcześniej krwiodawcą został mój brat. Cieszę się, że i ja mogę komuś pomóc. Bardziej świadomie, odkąd mam dzieci.

Swoją krew ofiarują potrzebującym regularnie, nawet do sześciu razy w roku (konieczna jest dwumiesięczna przerwa).

Po pierwszych razach panowie Radek i Daniel mieli dziwne uczucie. – Tak, jakby zeszło coś z człowieka, taka ulga, spokój. Teraz to minęło – mówią.

- Chętnie biorę udział także w akcjach – mówi pan Daniel . –Przekazałem krew dla naszej Anity, dla koleżanki mamy, dla znajomych.

Podobnie angażują się pozostali.

- Być może kiedyś krew będzie nam potrzebna – argumentują.

Na raz, łącznie, razem z próbkami, oddaje się ok. pół litra krwi. Trzeba przejść podstawowe badania i zostać zbadanym przez lekarza. Samo przekazanie krwi trwa kilka minut. W przypadku osocza trwa to dłużej, nawet godzinę.

Krew jest lekiem ratującym życie. Dlaczego więc więcej osób nie dzieli się nią z chorymi? Panowie mówią zgodnie – wszystko zależy od pracodawcy, czasami na krwiodawcę patrzy się nieprzychylnie, ponieważ ten, zamiast przyjść rano do pracy, idzie oddać krew i dostaje dzień wolny. – W moim poprzednim zakładzie kierowniczka robiła mi z tego powodu problemy – przyznaje pan Daniel.

- Kiedyś można było iść też do punktu w sobotę – wyjaśnia pan Darek. – Dobrze, że chociaż jeden dzień w tygodniu, w środę, jest on otwarty po południu.

W każdym z nas znajduje się ok. 6 litrów krwi. Dariusz Kamiński ofiarował jej innym ... 50 litrów. Daniel Kodzis – 28, Radosław Karolewski – 26. Wszyscy trzej w tym roku otrzymali medale Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. Skromni. Wcześniejsze odznaczenia nie wszyscy i nie wszystkie nawet odebrali.

Przypominamy, że również w gminie Lubicz można oddać krew. Co dwa - trzy miesiące, dzięki Gminnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi, przyjeżdża do nas krwiobus. O każdej jego wizycie informujemy na stronie i na FB (następna będzie pod koniec stycznia lub na początku lutego). Krwiodawców zainteresowanych przynależnością do klubu zachęcamy do kontaktu z przewodniczącą Mariolą Falkowską (nr tel. 603 326 136).

drukuj (Razem oddali już ponad 100 litrów krwi)

 • Honorowi Dawcy Krwi Zasłużeni Dla Zdrowia Narodu
 • Medale Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu

Naszą gminę odwiedzi Święty Mikołaj z Elficą!

Uwaga rodzice i dzieci. Mamy dla Was ważny komunikat. W terminie od 10 do 21 grudnia najmłodszych z naszej gminy w świetlicach odwiedzi Święty Mikołaj wraz z Elficą.

Dzisiaj Mikołaj przybył do Urzędu Gminy Lubicz, aby spotkać się z przedszkolakami z „Tęczowej Krainy”. Dzieci zostały obdarowane prezentami, ale czekały na nie jeszcze inne niespodzianki. Z maluchami spotkał się wójt Marek Nicewicz. Mogły poczuć się jak szef gminy, siadając na fotelu wójta lub wejść w rolę radnych w sali sesyjnej i zagłosować.

Teraz Mikołaj wspólnie z Elficą odwiedzą świetlice wiejskie, proponując dzieciom warsztaty świąteczne, w tym m.in. pisanie listów do Świętego Mikołaja, wykonywanie ozdób choinkowych i różnego rodzaju zabawy. Będzie można zrobić sobie także zdjęcie z Mikołajem.

Terminy wizyt:

10.12 – OSP Brzezinko w godz. 16.00 – 18.00

12.12 – SP Młyniec Pierwszy w godz. 13.00 – 15.00

12.12 – Lubicz Górny ul. Boczna 4 ( TPD) w godz. 15.30 – 17.30

14.12 – Grębocin ul. Szkolna 4 w godz. 15.45 – 17.15

17.12 – Biblioteka Lubicz Dolny w godz. 16.00 – 18.00

18.12 – OSP Mierzynek w godz. 16.00 – 18.00

19.12 – budynek O/Akcji Katolickiej przy parafii św. Mikołaja w Gronowie w godz. 17.30 – 19.00

20.12 – Krobia ul. Olimpijska 14 w godz. 15.00 – 17.00

20.12. - świetlica w Nowej Wsi w godz. 17.30 - 19.30.

21.12 – Kopanino ul. Aleja Dębów 16  w godz. 17.00 – 19.00.

22.12 - świetlica w Rogowie w godz. 10.00 - 12.00

22.12 - świetlica w Rogówku w godz. 12.30 - 14.30

Zapraszamy!

drukuj (Naszą gminę odwiedzi Święty Mikołaj z Elficą!)

 • Wizyta dzieci z "Tęczowej Krainy"
 • Wizyta dzieci z "Tęczowej Krainy"
 • Wizyta dzieci z "Tęczowej Krainy"
 • Wizyta dzieci z "Tęczowej Krainy"
 • Wizyta dzieci z "Tęczowej Krainy"
 • Wizyta dzieci z "Tęczowej Krainy"

III sesja Rady Gminy Lubicz

III sesji Rady Gminy Lubicz rozpocznie się 7 grudnia o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. Obrady będzie można oglądać na żywo pod zamieszczonym niżej linkiem.

Link do sesji:

http://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=kujawskopomorskie&rada=rada_gminy_lubicz&dokument=105

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie, wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości (budowli) – sieci związanych z przesyłem gazu ziemnego

b) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

c) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz

7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.

8. Zakończenie obrad.                                                 

drukuj (III sesja Rady Gminy Lubicz)

Zbigniew Barcikowski nagrodzony przez Michała Kwiatkowskiego

Zbigniew Barcikowski - przewodniczący Rady Gminy Lubicz i prodziekan Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie otrzymał wyróżnienie za aktywne wspieranie Akademii Copernicus Michała Kwiatkowskiego.

Wyróżnienie w formie kolarskiej kierownicy zostało wręczone 4 grudnia w Toruniu podczas uroczystości z okazji 5-lecia istnienia akademii. Z zawodników z terenu naszej gminy Copernicus docenił Olgę Wankiewicz ze Złotorii, Roberta Muzalewskiego z Młyńca Pierwszego i Daniela Rochnę z Grębocina. Serdecznie gratulujemy.

W wydarzeniu wzięli udział także sekretarz Teresa Gryciuk i zastępca wójta Wojciech Rakowiecki.

drukuj (Zbigniew Barcikowski nagrodzony przez Michała Kwiatkowskiego)

 • 5-lecie Akademii Copernicus
 • 5-lecie Akademii Copernicus
 • 5-lecie Akademii Copernicus

Kto ty jesteś? Polak mały…

Ojczyzna i gmina to słowa powtarzane w naszych szkołach w roku 100-lecia niepodległości Polski wyjątkowo często. To szczególne wydarzenie zaakcentowano także podczas projektów w Grębocinie i Lubiczu Dolnym.

W obchody rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wpisał się gminny konkurs „Moja Gmina – Moja Mała Ojczyzna”, który 3 grudnia zorganizowała Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym.

W repertuarze znajdowały się wiersze patriotyczne, między innymi Józefa Czechowicza, Leona Szumana i Antoniego Słonimskiego. W konkursie udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół gminy Lubicz w kategoriach: wiekowych IV – VI i VII- VIII i gimnazjum. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności przed jury w składzie: przewodnicząca Brygida Bogdanowicz – Kopeć, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, Teresa Klawińska – radna Lubicza Dolnego i Anna Sztandarska – przedstawicielka Rady Rodziców. Wydarzenie uświetnił występ taneczny klasy czwartej.

Konkurs odbył się pod patronatem wójta gminy Lubicz Marka Nicewicza. W jego imieniu dyplomy, nagrody i wyróżnienia wręczył zastępca Wojciech Rakowiecki.

Z kolei 28 listopada w szkole w Grębocinie zastępca wójta uczestniczył w podsumowaniu Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. - Dziękuję za zaproszenie - mówił podczas uroczystości. - Dziś mam przyjemność po raz pierwszy wystąpić w nowej dla siebie roli. Chciałbym wyrazić swoje słowa uznania, z jednej strony pani dyrektor i jej gronu pedagogicznemu za wspaniałą inicjatywę, a z drugiej dzieciom za zaangażowanie i wspaniały występ, który po prostu chwycił mnie za serce. Wielkie brawa!

Najmłodsi uczniowie szkoły licznie zgromadzoną publiczność przenieśli w różne rejony Polski, prezentując to, co dla nich najbardziej charakterystyczne.

Wcześniej, przez trzy miesiące, nauczyciele wzbogacali podstawę programową dzieci o dodatkowe treści realizowane w ramach projektu. Podczas zajęć maluchy uczyły się m.in. ludowych tańców i legend, rywalizowały w konkursach, dekorowały klasy na biało-czerwono, poznawały melodie i pieśni patriotyczne czy biły rekord Polski we wspólnym odśpiewaniu czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”.

– Wszystkie te działania przełożyły się na poszerzenie wiedzy naszych dzieci oraz zwiększenie ich tożsamości lokalnej - mówi Aleksandra Lisiecka, dyrektor szkoły.

Na pamiątkę swojej trzymiesięcznej pracy uczniowie otrzymają certyfikat uczestnictwa.

 

drukuj (Kto ty jesteś? Polak mały…)

 • Grębocin
 • Grębocin
 • Grębocin
 • Grębocin
 • Lubicz Dolny
 • Lubicz Dolny

Zanurzeni w „krainie łagodności”

W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty z poezji śpiewanej, które poprowadziła  znana poetka, autorka tekstów – Aleksandra Bacińska. Ich podsumowaniem był wieczór muzyczno-poetycki w Grabowcu z udziałem barda Leonarda Luthera i zespołu Własny Port.

Aleksandra Bacińska jest laureatką nagrody Wojciecha Młynarskiego, za sprawą którego trafiła do szerszej publiczności. Jej wiersze znajdują się m. in. w repertuarze Michała Bajora, Seweryna Krajewskiego, Maryli Rodowicz i Edyty Jungowskiej. Wydała kilka tomików swoich utworów.

Wśród uczestników warsztatów poprowadzonych przez poetkę w Lubiczu Dolnym znalazły się osoby już piszące, a także zainteresowane dziedziną poezji śpiewanej. Pani Aleksandra na przykładzie własnej twórczości oraz innych autorów zapoznała przybyłych z podstawowymi zasadami pisania tekstów, budową i kompozycją wiersza, przeanalizowała kilka znanych tekstów piosenek. Zajęcia były interaktywne, wzbogacone materiałem muzycznym i przykładami utworów z nurtu piosenki autorskiej. Pani Aleksandra urzekała uczestników wyjątkową osobowością i lirycznym, ciepłym głosem. Pokazała, jak zmieniać wiersz w instrument muzyczny, którego dźwięk współbrzmi w świadomości odbiorcy, wywołuje emocje i skłania do refleksji.  

Na spotkaniach (8 i 22 listopada) był również czas na zaprezentowanie wierszy uczestników oraz przyjacielską rozmowę z poetką o własnej twórczości.

Po raz trzeci z mieszkańcami gminy Lubicz pani Aleksandra spotkała się 25 listopada w Grabowcu i wspólnie z wykonawcami jej poezji - bardem Leonardem Lutherem i zespołem Własny Port, poprowadziła wieczór poetycko-muzyczny.

Spektakl muzyczny okazał się pełen emocji i wspomnień, które idealnie wkomponowały się w jesienną aurę.

Bacińska i Luther to artystyczny duet mający na swoim koncie wiele nagród. Ich piosenki nagradzano na najbardziej prestiżowych festiwalach piosenki poetyckiej i studenckiej. Towarzyszący artystom  Własny Port początkowo koncertował w bydgoskich klubach jako trio, a następnie, po przyjęciu do składu akordeonisty, jako kwartet.
To muzycy artystycznie dojrzali, tworzący własny styl grania, mocno osadzony w tradycji, ale równocześnie pełen żywiołowej energii oraz nietuzinkowych pomysłów muzycznych, podpartych umiejętnościami wykonawców.

Wieczór muzyczno-poetycki był podsumowaniem wspomnianych warsztatów z poezji śpiewanej odbywających się w bibliotece w Lubiczu Dolnym w ramach projektu „Pokoleniowy tandem”.

Projekt „Pokoleniowy tandem” realizowany przez Fundację Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 ,  Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gminy Lubicz.

Fotorelacja z koncertu - tutaj

drukuj (Zanurzeni w „krainie łagodności”)

Informacja powiatowego lekarza weterynarii w Toruniu

Załączamy ulotkę informacyjną dotyczącą pryszczycy bydła, świń, owiec i kóz przekazaną do rozpowszechnienia przez powiatowego lekarza weterynarii w Toruniu. 

drukuj (Informacja powiatowego lekarza weterynarii w Toruniu)

Zadbaj o powietrze, którym także ty oddychasz

Jak zdobyć dofinansowanie na wymianę starego pieca na ekologiczny czy wymianę stolarki okiennej w domu jednorodzinnym? 11 grudnia zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone rozpoczynającemu się programowi priorytetowemu „Czyste powietrze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu rozpoczął nabór wniosków w programie „Czyste powietrze”.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
•    Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
•    Docieplenie przegród budynku;
•    Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
•    Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
•    Instalacje odnawialnych źródeł energii ( kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
•    Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli przez cały okres realizacji programu. 

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: 
www.portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu
www.mos.gov.pl/czyste-powietrze
lub uzyskać pod nr tel. 56 621 23 00 (WFOŚiGW).

11 grudnia o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Lubiczu Dolnym (ul. Toruńska 36) odbędzie się spotkanie poświęcone programowi, które poprowadzi doradca energetyczny. Więcej w ulotce.

drukuj (Zadbaj o powietrze, którym także ty oddychasz)

 • Ulotka

W GOPS-ie nie działają telefony stacjonarne

Uwaga! Awaria sieci telefonicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu. Z ośrodkiem można się kontaktować pod nr 501 849 554.

Numery do pracowników socjalnych znajdziecie tutaj, a do asystentów rodzinnych tutaj.

drukuj (W GOPS-ie nie działają telefony stacjonarne)

Przebudowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że od 30 listopada w związku z przebudową ulicy Szkolnej w Lubiczu Dolnym nastąpią tam utrudnienia w ruchu.

Termin umowny zakończenia robót – 30.05.2019 r.

drukuj (Przebudowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym)

II sesja Rady Gminy Lubicz

29 listopada o godz. 13.00 w sali sesyjnej urzędu rozpocznie się II sesja Rady Gminy Lubicz. Jej transmisję można oglądać na żywo pod zamieszczonym linkiem.

Link do transmisji sesji:

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=kujawskopomorskie&rada=rada_gminy_lubicz&dokument=105

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

e) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych

f) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

g) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

h) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

i) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

j) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz

k) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmian w statutach sołectw gminy Lubicz

l) w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubicz

ł) w sprawie nadania nazwy ulicy "Żelazna" w miejscowości Grębocin

m) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.”

n) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

o) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.

4. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.

6. Zakończenie obrad.                                                                 

drukuj (II sesja Rady Gminy Lubicz)

Nowa Wieś. Mycie pojemników na odpady zmieszane

29 listopada będą myte pojemniki na odpady zmieszane w Nowej Wsi. Tradycyjnie - po opróżnieniu pojemników ze śmieci prosimy o pozostawienie ich na miejscu, ponieważ myciem i dezynfekcją zajmie się osobna ekipa MPO,

drukuj (Nowa Wieś. Mycie pojemników na odpady zmieszane)

W czwartek nie będzie wody w kilku miejscowościach

Lubickie Wodociągi informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 29 listopada (czwartek) w godz. 8:00-15:00 może nastąpić spadek ciśnienia wody aż do całkowitego zaniku dla mieszkańców miejscowości Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Mierzynek, Młyniec Drugi, Józefowo i Nowa Wieś.

Za wszystkie utrudnienia związane z tą sytuacją przepraszamy.

drukuj (W czwartek nie będzie wody w kilku miejscowościach)

Do Lubicza Górnego przyjechała Komisja Europejska

Kończącą się rewitalizację ul. Handlowej w Lubiczu Górnym 22 listopada wizytowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Komisja Europejska przyjechała do naszego regionu na kilka wizyt studyjnych dotyczących aktywności Lokalnych Grup Działania, które wspierają projekty środowiskowe dzięki dofinansowaniu unijnemu. Urząd Marszałkowski w Toruniu zaproponował m.in. odwiedziny w Lubiczu Górnym na wyróżniającym się projekcie realizowanym w ramach rewitalizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja finansowana jest za pośrednictwem LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

Na ul. Handlowej w Lubiczu Górnym powstaje szeroki i elegancki deptak, z ławkami i oświetleniem, na środku którego wyrośnie niewielka fontanna. Na krańcu deptaku jest budowany zagłębiony w gruncie amfiteatr ze sceną. W ramach tej inwestycji zaprojektowano też duży parking z wjazdem od ul. Bankowej.

Inwestycja zupełnie zmieni charakter Lubicza Górnego. Jej koszt ok.  5 mln zł (dotacja 1 064 tys. zł).

- Komisję Europejską interesowały projekty realizowane przez LGD „Podgrodzie Toruńskie”, w szczególności te o charakterze aktywizującym mieszkańców – mówi Wojciech Knieć, prezes LGD. - Pokazaliśmy nasze zrealizowane inicjatywy oraz przedstawiliśmy plany na przyszłość, które spotkały się z uznaniem delegacji z Brukseli.

drukuj (Do Lubicza Górnego przyjechała Komisja Europejska)

 • Wizyta Komisji Europejskiej na ul. Handlowej w Lubiczu...
 • Wizyta Komisji Europejskiej na ul. Handlowej w Lubiczu...
 • Wizyta Komisji Europejskiej na ul. Handlowej w Lubiczu...
 • Wizyta Komisji Europejskiej na ul. Handlowej w Lubiczu...
 • Wizyta Komisji Europejskiej na ul. Handlowej w Lubiczu...
 • Wizyta Komisji Europejskiej na ul. Handlowej w Lubiczu...

Poznajcie obecnego wójta Lubicza i jego zastępcę

Wójt Marek Nicewicz

Ma 47 lat, urodził się w Toruniu, jest mieszkańcem Krobi, absolwentem Bydgoskiej Akademii Techniczno – Rolniczej, na kierunku budownictwo lądowe, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera w specjalizacji drogi, ulice, lotniska.

Drogę zawodową rozpoczął, pracując w firmie telekomunikacyjnej, gdzie nadzorował budową sieci telefonicznej. Doświadczenie i wiedza na temat rozwijającej się prężnie branży telekomunikacyjnej zaowocowały 3-letnim kontraktem w Szwajcarii, przy budowie międzynarodowej sieci światłowodowej i central telefonicznych.

W kolejnych latach Marek Nicewicz budował kontakty handlowe z najszybciej rozwijającym się rynkiem świata – Chinami. W 2007 roku rozpoczął pracę w kolejnej firmie telekomunikacyjnej w Poznaniu, na stanowisku kierownika projektu. W 2009 roku wraz z żoną założył firmę zajmującą się nadzorem budowlanym.

Przedostatnią pracą obecnego wójta była posada inspektora nadzoru budowlanego w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Toruniu, skąd został przeniesiony do Starostwa Powiatowego w Toruniu, do działu inwestycji, gdzie pracował aż do momentu wyboru na stanowisko wójta gminy Lubicz. 

Marek Nicewicz jest mieszkańcem gminy Lubicz od 18 lat. Swoją aktywność społeczną rozpoczął w 2012 roku, od organizowania imprez sportowych w Krobi. Wiosną 2013 roku zainicjował odbywającą się do dziś Lubicką Ligę Orlika, turniej, w którym grają cztery gminy - Czernikowo, Obrowo, Lubicz i Łysomice.

Założył też i rozwinął cieszącą się ogromnym powodzeniem sekcję brydża sportowego, z rozgrywkami zaliczanymi do Grand Prix powiatu toruńskiego. Kierowany przez Marka Nicewicza Klub Sportowy Krobia organizuje dla dzieci olimpiady sportowe, a dla dorosłych, oprócz turniejów piłkarskich i brydżowych, także zawody w siatkówce plażowej, turnieje badmintona i ping-ponga.

Wójt działa także w lokalnym Stowarzyszeniu RGL Zakola Drwęcy, którego celem jest promocja i rozwój gminy Lubicz. W ramach stowarzyszenia organizowane są m.in. śniadania biznesowe, wigilie dla samotnych, wieczory kolęd i śpiewów patriotycznych.

Marek Nicewicz jest ojcem 26-letniego syna Tomasza, z wykształcenia inżyniera budownictwa, pracującego w rodzinnej firmie oraz 24-letniej córki Karoliny, studentki Uniwersytetu Łódzkiego, asystentki w dziale audytu, w znanej firmie consultingowej. Żona Iwona ukończyła prawo i administrację, obecnie pracuje jako analityk finansowy.

Zastępca wójta Wojciech Rakowiecki

Jest 52-letnim absolwentem Politechniki Poznańskiej, którą ukończył na Wydziale Elektrycznym i Elektrotechnicznym, uzyskując dyplom magistra inżyniera o specjalności elektroenergetyka. Absolwent licznych studiów podyplomowych m.in. Studium Menadżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest słuchaczem studium podyplomowego „administracja samorządowa” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Uczestnik szkoleń i staży w kraju i zagranicą, m.in. w Wielkiej Brytanii i USA.

Wojciech Rakowiecki przez ponad 20 lat pracy zawodowej był związany z branżą energetyczną w Toruniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze technicznej obsługi odbiorców oraz w restrukturyzacji organizacyjnej. Przez szereg lat zajmował się koordynacją działań restrukturyzacyjnych, pełniąc funkcję doradcy ds. restrukturyzacji i prywatyzacji, a później pełnomocnika zarządu ds. prywatyzacji.

Dzięki umiejętności łączenia wiedzy z zakresu zagadnień technicznych ze znajomością prawa i ekonomii, Wojciech Rakowiecki brał udział w realizacji wielu projektów restrukturyzacyjnych, pracując zarówno w charakterze członka zespołu, jak i osoby bezpośrednio prowadzącej projekty.

Jako kierownik Biura Usług Technicznej Obsługi Odbiorców w toruńskiej energetyce kierował podległymi wydziałami oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi podwykonawcze (6 Wydziałów, 12 firm podwykonawczych – łącznie ponad 150 osób).

W ostatnich latach swojej aktywności zawodowej obecny zastępca wójta był związany z obszarem odnawialnych źródeł energii, gdzie brał udział w realizacji wielu projektów fotowoltaicznych. To zdecydowany zwolennik i propagator jak najszerszej obecności OZE w naszym życiu.

Wojciech Rakowiecki jest urodzonym lubiczaninem, ojcem trójki, dorosłych już dzieci. Prywatnie żeglarz oraz miłośnik dwóch kółek – kolarz i motocyklista. Aktywnościom tym oddaje się z zamiłowaniem w każdym wolnym czasie. 

drukuj (Poznajcie obecnego wójta Lubicza i jego zastępcę)

 • Wójt Marek Nicewicz
 • Zastępca wójta Wojciech Rakowiecki

Główny lekarz weterynarii zaleca ostrożność

Uwaga! W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń, główny lekarz weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

Szczegóły w ulotce.

drukuj (Główny lekarz weterynarii zaleca ostrożność)

 • Ulotka ASF
 • Ulotka ASF, cz. 2

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

drukuj (Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego)

 • Życzenia od władz gminy Lubicz

Remont basenu. Wyjazdy wstrzymane

Dofinansowywane przez gminę wyjazdy na basen solankowy do Ciechocinka na razie nie będą kontynuowane. Dostaliśmy informację z uzdrowiska, że korzystanie z basenu w tym roku jest niemożliwe z powodu jego remontu.

drukuj (Remont basenu. Wyjazdy wstrzymane)

Pierwsza sesja nowych władz już za nami

- Sprawowanie funkcji wójta gminy Lubicz jest dla mnie ogromnym zaszczytem i obowiązkiem – mówił wójt Marek Nicewicz tuż po złożeniu ślubowania. – Świadomy tej odpowiedzialności zrobię wszystko, aby zrealizować program wyborczy.

Od 17 listopada gmina Lubicz ma oficjalnie nowe władze samorządowe. Przed pierwszą sesją przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Marcin Kurasz wręczył wójtowi i radnym zaświadczenia o wyborze. Po ślubowaniu wójt Marek Nicewicz podziękował dotychczasowemu wójtowi Markowi Olszewskiemu, a także wyborcom, zapewniając, że będzie wójtem wszystkich mieszkańców gminy. – Zapraszam do współpracy mieszkańców z ich potencjałem i zaangażowaniem, bo największą wartością naszej gminy są jej mieszkańcy. Szczerze wierzę, że góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze – mówił.

Jak zapewnił Marek Nicewicz, sprawowanie funkcji wójta gminy Lubicz jest dla niego ogromnym zaszczytem i obowiązkiem: – Świadomy tej odpowiedzialności zrobię wszystko, aby zrealizować program wyborczy.

Na przewodniczącego Rady Gminy Lubicz radni wybrali Zbigniewa Barcikowskiego. Wiceprzewodniczącymi są teraz Kazimierz Rybacki i Zbigniew Szczepański.

Wyłoniono także przewodniczących dwóch obowiązkowych komisji – rewizyjnej – Jerzego Guranowskiego oraz nowej - wprowadzonej ustawowo od bieżącej kadencji - skarg wniosków i petycji. Na czele tej komisji stanęła Danuta Wojciechowska. Rada powołała również komisje stałe: samorządu, budżetu i rozwoju; oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i rodziny oraz rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki. Ich przewodniczący zostaną wybrani spośród grona radnych, którzy zgłosili się do pracy w poszczególnych komisjach.

Pierwsza robocza sesja Rady Gminy Lubicz kadencji 2018-2023 odbędzie się 29 listopada 2018 r.

Więcej zdjęć FB "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj (Pierwsza sesja nowych władz już za nami)

 • Pierwsza sesja Rady Gminy Lubicz kadencji 2018-2023
 • Pierwsza sesja Rady Gminy Lubicz kadencji 2018-2023
 • Pierwsza sesja Rady Gminy Lubicz kadencji 2018-2023
 • Pierwsza sesja Rady Gminy Lubicz kadencji 2018-2023
 • Pierwsza sesja Rady Gminy Lubicz kadencji 2018-2023
 • Wójt oraz Rada Gminy Lubicz kadencji 2018-2023

Marek Olszewski starostą toruńskim

Marek Olszewski - dotychczasowy, długoletni wójt gminy Lubicz został starostą toruńskim! Nowemu staroście serdeczne gratulujemy w imieniu obecnego wójta Marka Nicewicza, zastępcy wójta Wojciecha Rakowieckiego i sekretarz Teresy Gryciuk, a także pracowników Urzędu Gminy Lubicz.

W sobotę w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbyła się pierwsza w tej kadencji sesja Rady Powiatu Toruńskiego, podczas której wyłoniono starostę toruńskiego. Starostą został Marek Olszewski – mieszkaniec Kopanina, który przez prawie 27 lat pełnił funkcję wójta gminy Lubicz.

- Panu Markowi Olszewskiemu serdecznie gratuluję wyboru – mówi obecny wójt Marek Nicewicz – Cieszę się, że funkcję starosty, zresztą po raz pierwszy w historii, pełni mieszkaniec naszej gminy. Liczę na owocną współpracę.

Do gratulacji przyłączają się także wicewójt Wojciech Rakowiecki, sekretarz Teresa Gryciuk oraz pracownicy Urzędu Gminy Lubicz.

Poza starostą w skład zarządu powiatu weszli także: wicestarosta Michał Ramlau oraz członkowie Kazimierz Kaczmarek, Janusz Kononiuk oraz Łukasz Kowalski. Przewodniczącym został Paweł Polikowski, a jego zastępcami Mirosława Kłosińska i Leszek Syroka - mieszkaniec gminy Lubicz. Przypominamy, że wśród radnych powiatowych jest jeszcze dwóch innych naszych mieszkańców Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska i Andrzej Siemianowski. Wszystkim Państwu składamy gratulacje.

drukuj (Marek Olszewski starostą toruńskim)

 • Marek Olszewski starostą toruńskim. Fot. Starostwo...

Transmisja pierwszej sesji kadencji 2018-2023

17 listopada o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz odbędzie się I sesja nowej (VIII) kadencji Rady Gminy Lubicz. Podczas obrad ślubowanie złożą nowo wybrani radni, a także wójt Marek Nicewicz. Sesja będzie transmitowana na żywo.

Przed sesją przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Marcin Kurasz wręczy radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy Lubicz. Po ślubowaniu radni w głosowaniu tajnym spośród swojego grona wybiorą przewodniczącego, a także wiceprzewodniczących. Rada podejmie również uchwałę w sprawie powołania komisji stałych.

Obrady po raz pierwszy w historii będą transmitowane. Taki obowiązek od bieżącej kadencji nakłada ustawa o samorządzie gminnym. Transmisja rozpocznie się o godz. 9.00 pod zamieszczonym linkiem:

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=kujawskopomorskie&rada=rada_gminy_lubicz&dokument=105

drukuj (Transmisja pierwszej sesji kadencji 2018-2023)

Dla niesamodzielnych mieszkańców naszej gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu rozpoczyna nabór do projektu Klub Wsparcia Seniora, który będzie realizowany w świetlicy przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym. W ramach projektu oprócz różnorodnych warsztatów i zajęć zapewniamy również transport i jeden posiłek dziennie.

Szczegóły na plakacie.

drukuj (Dla niesamodzielnych mieszkańców naszej gminy)

 • Plakat informacyjny

To nie jest zwykły remont

Wymiana okien, oświetlenia, dachów, kotłowni, ocieplenie i pomalowanie budynków… W gminie Lubicz trwa kompleksowa termomodernizacja kilku szkół. Wartość dofinansowania to 6 mln zł, a cały koszt inwestycji to 8,5 mln zł.

Prace rozpoczęto wczesną wiosną od Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, gdzie m.in. ocieplono i pomalowano budynek, wymieniono wszystkie okna i zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, a oświetlenie jest teraz energooszczędne. Szkoła zyskała też nową kotłownię. 14 września placówka zaprezentowała się gościom w nowej odsłonie

W Złotorii trwa termomodernizacja „białej” części szkoły podstawowej, gdzie – przy zachowaniu obecnej charakterystycznej fasady budynku z murem szachulcowym – zostaną docieplone ściany, stropy oraz dach, a wszystkie okna  wymienione na drewniane. Budynek wymaga również odpowiedniego odwodnienia. 

Kończy się termomodernizacja tzw. nowego budynku szkoły w Lubiczu Dolnym. Obiekt jest docieplony, wszystkie okna wymieniono, a na ukończeniu są roboty tynkarskie. Działają już postawione na dachu ogniwa fotowoltaiczne. Robotnicy zaczęli też prace przy tzw. starym budynku tejże szkoły. I tu ściany, dach i stropy zostaną docieplone, a okna wymienione. Obydwa budynki zyskają własną kotłownię gazową. Prace na tym ostatnim budynku będą realizowane w zgodzie z zaleceniami konserwatora zabytków.

Najszerszy front robót jest w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, czyli największym budynku użyteczności publicznej w naszej gminie. Uczy się w nim ponad 850 uczniów. Rozpisaną na rok kompleksową termomodernizację placówki gmina rozpoczęła w czerwcu.

W szkole zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, fundamenty, dachy oraz stropy nad piwnicami. Lubicka podstawówka otrzyma też nowe pokrycie dachu. Robotnicy wymienią parapety, rynny, instalację odgromowa itp.  Po nałożeniu styropianu cały budynek zostanie otynkowany i pomalowany. Robotnicy wymienią również wszystkie okna - czyli 238 sztuk - na nowe, trójszybowe. W całym budynku będą także wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe i żarówki – na energooszczędne oświetlenie LED.

Po wykonaniu prac na szkole zostaną założone 42 budki lęgowe dla ptaków, aby mogły one powrócić na swoje lęgowiska pod dachem budynku.

- Harmonogram rocznych prac był konsultowany z dyrekcją szkoły i został tak ułożony, aby termomodernizacja okazała się jak najmniej uciążliwa dla uczniów -  mówi wójt Marek Olszewski. - Wszystko odbywa się zgodnie z planami. W wakacje firma intensywnie pracowała wewnątrz budynku. Trzeba podkreślić, że w przypadku tej szkoły, jak i pozostałych nie mówimy tylko o letnich remontach, polegających na kosmetyce. To jest wielomilionowy projekt, dzięki któremu znacznie poprawi się stan naszej bazy oświatowej, młodzież będzie uczyć się w lepszych warunkach, gmina uzyska oszczędności na energii cieplnej, a do środowiska przedostanie się znacznie mniej pyłów i spalin. Dlatego rodziców i uczniów prosimy o wyrozumiałość, ponieważ to niemożliwe, zwłaszcza w przypadku tak poważnej inwestycji jak w Lubiczu Górnym, aby wykonać ją w dwa wakacyjne miesiące.

Przygotowania do wykonania kompleksowej termomodernizacji szkół władze Lubicza, starając się o dofinansowanie prac, rozpoczęły już kilka lat temu. Publicznie o swoich planach - w mediach gminnych i prywatnych, a także na różnego rodzaju zebraniach i spotkaniach - informowały od 2016 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

drukuj (To nie jest zwykły remont)

 • Logosy
 • Lubicz Dolny
 • Lubicz Górny
 • Złotoria
 • Młyniec Pierwszy
 • Lubicz Górny
 • Lubicz Dolny

„Spotkania z pasją” wskazówką dla młodzieży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zaprosił do naszych szkół idoli młodzieży - sportowców, muzyków i tancerzy. To były wyjątkowe spotkania z ludźmi, dla których hobby stało się sensem życia.

Lubicki GOPS w terminie od 8 października do 5 listopada realizował coroczny projekt socjalny „Spotkania z pasją”. To propozycja skierowana bezpośrednio do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Lubicz.

- Na nasze zaproszenie swoją pasję zaprezentowali sportowcy, muzycy i tancerze – wyjaśnia Anna Sikorska, kierownik GOPS-u. - Uczniowie mieli okazję przekonać się, że hobby może stać się sensem życia, źródłem dochodu i niekłamanej satysfakcji z robienia tego, co się naprawdę kocha.

Spotkania miały charakter interaktywny, zaproszeni goście prezentowali swoje umiejętności i podejmowali się wspólnego treningu z uczniami.

W Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym oraz Szkole Podstawowej w Złotorii  swoją pasję zaprezentowali zawodnicy klubu tenisa stołowego „Energa KTS” Toruń Konrad Kulpa, Tomasz Kotowski i Rafał Utylski.

W Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym gościem spotkań był DJ Funktion.

W Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym młodzież mogła podziwiać niezwykłe umiejętności tancerzy salsy Joanny Bonieckiej i Macieja Starszaka.

W Szkole Podstawowej w Gronowie o swojej pasji opowiadał reprezentant paraolimpijskiej kadry narodowej Dariusz Osiński.

W Szkole Podstawowej w Grębocinie gośćmi „Spotkań z pasją” był zespół futbolu amerykańskiego „Angels” Toruń.

drukuj („Spotkania z pasją” wskazówką dla młodzieży)

To były wyjątkowe lekcje o Polsce

- Być Polakiem to wielka rzecz i wiem, że wy, też to wiecie – mówił wójt Marek Olszewski w Szkole Podstawowej w Gronowie. Setną rocznicę niepodległości świętowaliśmy też w Grębocinie, gdzie w uroczystościach, poza obecnym wójtem, wzięli udział także wójt elekt – Marek Nicewicz oraz radni ustępującej i nowej kadencji.

Od wielu miesięcy podczas różnych uroczystości w gminie nawiązywaliśmy do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W niedzielę 11 listopada w kościele w Lubiczu Górnym została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie z koncertem wystąpiły chóry Gaudium Cantates działający przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, A.R.Gentum - MDK Toruń oraz Melodia - Chór Uniwersytetu III Wieku. Specjalne apele świętujące 100-lecie odbyły się także w szkołach.

9 listopada w ogólnopolską akcję odśpiewania hymnu Polski włączyły się także nasze szkoły. Uczniowie najmniejszej w gminie Szkoły Podstawowej w Gronowie, podczas specjalnej uroczystości rocznicowej, przenieśli się do Londynu, do czasów, kiedy Polski nie było na mapach. Pokazali historię rodaków żyjących nadzieją na wolność. Na koniec młodzież odczytała fragmenty wypracowań uczniów klas IV-VIII pt. „Moje marzenie o Polsce”.

W apelu wziął udział wójt Marek Olszewski: - Być Polakiem to wielka rzecz i wiem, że wy też to wiecie, co pokazał wasz program. Cieszmy się, że możemy żyć w wolnej Polsce, w gminie Lubicz. My, podobnie jak nasza Ojczyzna, również mamy swoje godło, flagę i hymn.

Tego dnia przy szkole wkopano też ostatni z „Dębów Niepodległości”. – Mam nadzieję, że ten dąb stanie się symbolem wspólnych działań łączących pokolenia – mówiła dyrektor Ewa Fijałkowska.

Tego samego dnia w uroczystościach w Szkole Podstawowej w Grębocinie poza wójtem Markiem Olszewski uczestniczyli także wójt elekt – Marek Nicewicz oraz radni ustępującej i nowo wybranej Rady Gminy Lubicz. Barwne i poruszające widowisko historyczno-patriotyczne, w które zaangażowano dużą część szkoły, przeniosło gości do wydarzeń historycznych, które wpłynęły na losy naszego kraju.

- To przedstawienie uświadomiło nam, że jesteśmy w łańcuchu pokoleń – mówił wzruszony wójt Marek Olszewski. - Dziś role odwróciły się. Wyjątkową lekcję dała nam młodzież.

Publiczność podziękowała uczniom owacjami na stojąco.

drukuj (To były wyjątkowe lekcje o Polsce)

 • Gronowo. Uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania...
 • Gronowo. Uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania...
 • Gronowo. Uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania...
 • Grębocin. Uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania...
 • Grębocin. Uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania...
 • Grębocin. Uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania...

Uwaga komunikat! Ćwiczenia Renegade

ĆWICZENIE RENEGADE – w dniach 14–15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

drukuj (Uwaga komunikat! Ćwiczenia Renegade)

100-lecie niepodległości Polski

11 listopada obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zachęcamy Państwa do wywieszenia na frontach budynków biało-czerwonej flagi i wspólnego świętowania w Lubiczu Górnym. – Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami – mówi wójt Marek Olszewski.

W 1918 roku Polska, po 123 latach zaborów, wreszcie odzyskała niepodległość. 11 listopada Rada Regencyjna złożyła na ręce Józefa Piłsudskiego pełnię władzy wojskowej. Negocjacje w tej sprawie trwały od przyjazdu Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada. Tego dnia udało się też wynegocjować z Niemcami wycofanie wojsk niemieckich z Królestwa Polskiego oraz rozbroić niemiecki garnizon w Warszawie.

11 listopada został Świętem Niepodległości dopiero w 1937 roku. W 1945 r. święto to zniosła jednak uchwała Krajowej Rady Narodowej. Przywrócono je w 1989 r. jako Narodowe Święto Niepodległości. Dlatego w tym ważnym dla Polski dniu władze gminy Lubicz proszą Państwa o wywieszenie biało-czerwonych flag na frontach domów.

Dziś 11 listopada to przede wszystkim święto jedności. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Od wielu miesięcy podczas różnych uroczystości w gminie nawiązywaliśmy do tego wydarzenia. 9 listopada w szkołach w gminie odbędą się specjalne apele ze wspólnym śpiewaniem hymnu. W niedzielę 11 listopada w kościele w Lubiczu Górnym zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie rozpocznie się koncert chórów. Wystąpią: Gaudium Cantates działający przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, A.R.Gentum - MDK Toruń oraz Melodia - Chór Uniwersytetu III Wieku.

Wójt Lubicza Marek Olszewski mówi: - Drodzy mieszkańcy, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowe święto, świadczące o umiłowaniu Ojczyzny. Nasi przodkowie oddali za nią to, co mieli najcenniejsze – życie. Pełni refleksji nad ich poświęceniem, z radością doceńmy ten dar. Wszystkich mieszkańców zachęcam do świętowania tego niezwykłego jubileuszu oraz wywieszenia flagi narodowej. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

drukuj (100-lecie niepodległości Polski)

Poznali się w Nowym na balkonie

Ona przyjechała do kuzynki, on był tam w gościnie. Za trzy miesiące wzięli ślub. Od prawie 40 lat mieszkają w Grębocinie. 7 listopada Teresa i Henryk Fritzkowscy w lubickim USC świętowali złote gody.

Państwo Fritzkowscy pochodzą z Borów Tucholskich. Poznali się w Nowym nad Wisłą. – Dokładnie na balkonie u mojej kuzynki – śmieje się pani Teresa. – Przyjechałam do niej w odwiedziny. Henryk przyszedł tam w gościnę, ponieważ mąż kuzynki był rzeźnikiem, a mój kierownikiem masarni.

Po ślubie Fritzkowscy zamieszkali w Nowym. Pan Henryk nadal pracował w Państwowej Spółdzielni Spożywczej. Potem przenieśli się do Torunia, gdzie pan Henryk otrzymał podobną pracę. Toruń znał już wcześniej - tu, po wojsku skończył technikum mięsne. W 1979 r. Fritzkowscy przeprowadzili się do Grębocina. Z biegiem lat pan Henryk zbudował w Grębocinie własną masarnię i ubojnię, które prowadził ponad 10 lat. Pani Teresa zajmowała się domem i dziećmi. Doczekali się czwórki dzieci – dwóch córek i dwóch synów oraz dziewięciorga wnuków.

7 listopada państwo Fritzkowscy w lubickim USC otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu prezydenta RP wręczył je jubilatom wójt Marek Olszewski w towarzystwie kierownik Barbary Zarębskiej.

drukuj (Poznali się w Nowym na balkonie)

 • Złote gody Państwa Fritzkowskich
 • Złote gody Państwa Fritzkowskich
 • Złote gody Państwa Fritzkowskich

Mycie pojemników na śmieci w kolejnych miejscowościach

Mycie pojemników:

 • na bioodpady:

10.11.2018 – Krobia (pozostała część);
17.11.2018 – Złotoria, Nowa Wieś;

 • na odpady zmieszane:

8.11.2018 lub 22.11.2018 - Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Józefowo, Mierzynek;
14.11.2018 lub 28.11.2018 - Brzezinko, Brzeźno, Rogowo, Rogówko, 
21.11.2018 – Grabowiec, Kopanino, Gronowo, Gronówko.

W tych dniach opróżnione pojemniki z odpadów należy pozostawić, ponieważ będzie je mył i dezynfekował kolejny samochód.

Uwaga! W związku z dniem wolnym 12 listopada, odpady zmieszane z trasy poniedziałkowej będą odebrane 13 i 14 listopada.

drukuj (Mycie pojemników na śmieci w kolejnych miejscowościach)

Awaria sieci telefonicznej w GOPS-ie

Uwaga! W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu jest awaria sieci telefonicznej. Awaria została zgłoszona, GOPS czeka na jej usunięcie. Z pracownikami ośrodka można skontaktować się, dzwoniąc pod nr tel. komórkowych

Uwaga! Poczta elektroniczna również nie działa.

drukuj (Awaria sieci telefonicznej w GOPS-ie)

Zbiórka elektrośmieci wielkogabarytowych w Mierzynku i Krobi

Pod koniec listopada odbędzie się zbiórka elektroodpadów wielkogabarytowych w Mierzynku i  Krobi. Osoby, które mają niepotrzebne, ale kompletne lodówki, zamrażarki, telewizory czy kuchenki elektryczne, prosimy o kontakt. Szczegóły na plakacie.

drukuj (Zbiórka elektrośmieci wielkogabarytowych w Mierzynku i Krobi)

 • Plakat

Mycie pojemników na śmieci

7 listopada będą myte pojemniki na odpady zmieszane w Jedwabnie, Gronowie i Gronówku. Przypominamy, że opróżnione pojemniki z odpadów należy pozostawić, ponieważ będzie je mył i dezynfekował kolejny samochód.

drukuj (Mycie pojemników na śmieci)

Awaria wodociągu Toruńskich Wodociągów

Przekazujemy komunikat firmy Skanska dotyczący prac, które odbędą się na naszym terenie, zaznaczając jednak, że sama awaria nie dotyczy lubickiego wodociągu.

"Firma SKANSKA S.A. informuje o wystąpieniu awarii sieci wodociągowej DN180 PEHD należącej do Toruńskich Wodociągów. Awaria zlokalizowana jest na ul. Leśnej w miejscowości Złotoria.

Ponadto informujemy, że niezwłocznie przystępujemy do jej usunięcia. Zostanie wykonany wykop o wymiarach 2,00 x 3,00 m zgodnie z załączonym schematem.

Teren, na którym prowadzone będę prace zostanie odpowiednio zabezpieczony i oznakowany".

drukuj (Awaria wodociągu Toruńskich Wodociągów)

Wieczory z poezją, także śpiewaną

Fundacja ANRO wraz z gminą Lubicz zapraszają na kolejne wydarzenie w ramach projektu "Pokoleniowy tandem". To warsztaty z poezji śpiewanej z Aleksandrą Bacińską oraz koncert zespołu Własny Port.

Aleksandra Bacińska, autorka tekstów, jest laureatką nagrody Wojciecha Młynarskiego, za sprawą którego trafiła do szerszej publiczności. Sukces przyniosła jej piosenka „Zęby”, za którą w 1994 roku zdobyła Złote Pióro na Kabaretonie w Opolu. Jej wiersze znajdują się m. in. w repertuarze Michała Bajora, Seweryna Krajewskiego, Maryli Rodowicz i Edyty Jungowskiej. Wydała kilka tomików swoich utworów.

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią poezję, piszą wiersze, chcą się nimi podzielić lub ich posłuchać na spotkania z Aleksandrą Bacińską, które odbędą się 8 i 22 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu od godz. 17.00.

Spotkanie z poezją uwieńczy koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Własny Port, 25 listopada (w niedzielę) o godz.17.00 w „Porannej Rosie” w Grabowcu.

Warsztaty i koncert są bezpłatne.

Szczegółowe informacje na stronie www.foisanro.pl i na Facebooku, tel. 605988852, e-mail: kontakt@foisanro.pl, foisanro@gmail.com.

Warsztaty są współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiczu.

Projekt „Pokoleniowy tandem” jest realizowany od sierpnia do grudnia 2018 r. przez Fundację Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO w Złotorii. Został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szerzej o projekcie pisaliśmy tutaj.

drukuj (Wieczory z poezją, także śpiewaną)

Uwaga! Informacja w sprawie remontu przejazdu kolejowego

UWAGA! Przejazd kolejowy w Lubiczu Górnym w tym tygodniu (5-9.11) będzie otwarty. Warszawska firma wykonująca remont na zlecenie PKP pomyliła numery dróg (pismo poniżej). Przejazd będzie remontowany między 12 a 16 listopada.

Pod koniec października informowaliśmy, że przejazd między 5 a 9 listopada będzie zamknięty z powodu remontu. Taką informację uzyskaliśmy wówczas od firmy wykonującej zlecenie. Okazało się to być pomyłką. Pomyłka wykonawcy oznacza, że w tym tygodniu jest remontowany przejazd w Obrowie. Z informacji telefonicznych, jakie udało nam się uzyskać wiemy, że przejazd w Lubiczu Górnym również będzie w remoncie, ale prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Na razie nie potrafiono nam wskazać dokładnego terminu. 

Uzupełnienie informacji: "Thales Polska Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12-11-2018 w godzinach porannych przystępuje do modernizacji przejazdu kolejowego na DW 258  w Lubiczu Górnym (linia kolejowa nr 27 km 154,180). Planowane zakończenie prac dnia 16-11-2018 w godzinach popołudniowych".

drukuj (Uwaga! Informacja w sprawie remontu przejazdu kolejowego)

Mycie pojemników na bioodpady w Lubiczu Dolnym

3 listopada będą myte pojemniki na bioodpady w Lubiczu Dolnym. Tradycyjnie - po opróżnieniu pojemników ze śmieci prosimy pozostawić je na miejscu, ponieważ ich myciem i dezynfekcją zajmie się osobna ekipa MPO,

drukuj (Mycie pojemników na bioodpady w Lubiczu Dolnym)

Świetlica w Lubiczu Górnym będzie służyła także seniorom

W styczniu w świetlicy w Lubiczu Górnym ruszy Klub Wsparcia Seniora. Świetlica została kompleksowo wyremontowana i częściowo również wyposażona.

Od kilku miesięcy w świetlicy w Krobi działa Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”, który gmina powołała dzięki pozyskaniu pieniędzy w konkursie. Władze Lubicza zapowiadały, że zrobią wszystko, aby również po zakończeniu projektu seniorzy nadal mogli spotykać się i rehabilitować. 21 września wójta Marek Olszewski odebrał umowę na bliźniaczy projekt, który tym razem będzie realizowany w świetlicy w Lubiczu Górnym. Na Klub Wsparcia Seniora dostaliśmy ponad 355 tys., czyli aż 90 proc. wartości projektu!

Klub Wsparcia Seniora to będzie miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych, w tym starszych oraz niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na dwa najbliższe lata, tj. do końca 2020 roku. Zakłada się, że wezmą w nim udział minimum 24 osoby.

Dwa razy w tygodniu uczestnicy z różnych miejscowości gminy zostaną dowiezieni na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez sześć godzin dziennie zorganizują im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, a także rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu uczestnikom zapewnimy obiad.

Seniorzy biorący udział w klubie nie poniosą żadnych kosztów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Co istotne, zajęcia odbędą się w kompleksowo już wyremontowanej wewnątrz świetlicy. Na jej modernizację gmina również zdobyła pieniądze, pisząc projekt Klub „Senior+”, który został współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Wieloletniego „Senior +”.

Po adaptacji pomieszczenia spełniają wysokie standardy i są dostosowane do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zostały już także częściowo wyposażone. – W grudniu zakupimy jeszcze sprzęt do sali rehabilitacyjnej oraz pokoju rekreacji – mówi Anna Sikorska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Klub Wsparcia Seniora rusza w styczniu. Nabór zostanie przeprowadzony w grudniu.

Świetlica nadal będzie także służyła organizacjom społecznym z Lubicza Górnego.

Urząd Gminy Lubicz złożył już też wniosek o dofinansowanie remontu budynku z zewnątrz.

drukuj (Świetlica w Lubiczu Górnym będzie służyła także seniorom)

 • Wyremontowana świetlica przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym
 • Wyremontowana świetlica przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym
 • Wyremontowana świetlica przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym

Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019

Zamieszczamy plany polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Młodnik” Złotoria oraz Wojskowego Koła Łowieckiego nr 235 „OSA” w Toruniu.

drukuj (Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019)

Od pół wieku idą razem przez życie

Złote gody obchodzili Krystyna i Juliusz Weiss ze Złotorii oraz Irena i Ireneusz Wołyniec, a także Eugenia i Henryk Zmuda Trzebiatowscy z Lubicza Dolnego. Przy okazji jubileuszu małżeństwa zdradziły nam kilka faktów ze swojego życia.

- Poznaliśmy się jako bardzo młodzi ludzie – na Osiedlu Tysiąclecia w Toruniu – opowiada Krystyna Weiss – Mieliśmy po 19 lat. Graliśmy wspólnie w brydża u koleżanki.

Zawodowo pracowali w dużych zakładach produkcyjnych, potem w ich życiu pojawił się mały biznes. Mają córkę Agnieszkę i dwoje wnuków mieszkających w Stanach Zjednoczonych.

Od 10 lat państwo Weiss mieszkają w Złotorii. Najpierw, wiele lat temu, kupili w tej miejscowości działki. Złotoria zaczęła się rozwijać, co obserwowali z podziwem i w końcu stwierdzili, że to jest miejsce, w którym chcą zamieszkać. Przeprowadzili się tutaj ze Skarpy.

To właśnie w Złotorii pan Juliusz realizuje swoją pasję, uczestnicząc z sukcesami w rozgrywanych od roku turniejach tenisowych.

Irena i Ireneusz Wołyńcowie do Lubicza Dolnego przeprowadzili się 12 lat temu z Torunia. W grodzie Kopernika nadal mieszka ich syn z rodziną, dzięki czemu troje wnucząt jest blisko. Najstarsza wnuczka żyje w Belgii, a jej mama, czyli córka państwa Wołyńców - w Niemczech.

Wróćmy wspomnieniami do czasów, gdy państwo Wołyńcowie się poznali. - W moje imieniny poszedłem do kawiarni z kolegami – opowiada pan Ireneusz. – A ja akurat byłam w tym czasie w lokalu z koleżanką i jej chłopakiem. Koledzy tego chłopaka, w tym mój mąż, dosiedli się do nas – dodaje pani Irena.

Kolejne spotkanie wyglądało tak. Pani Irena poszła wysłać list, wracając dostała śniegową kulą w plecy. – Odwracam się, patrzę, a to jeden z chłopaków z kawiarni. I chyba z pół godziny staliśmy na mrozie i rozmawialiśmy – wyjaśnia pani Irena.

Pani Irena została nauczycielką, pan Ireneusz ostatnio miał własny biznes.

Najkrótszy staż w gminie Lubicz mają Eugenia i Henryk Zmuda Trzebiatowscy. W Lubiczu Dolnym mieszkają od roku i trzech miesięcy, sprowadzeni, przez osiadłe tu dzieci, spod Chojnic.

- Moja babcia i męża rodzice mieli gospodarstwo przez miedzę, żona przyjechała do dziadka, a ja z bratem i kuzynem poszliśmy ją poznać – opowiada pan Henryk o pierwszym spotkaniu z panią Eugenią.

Doczekali się pięciu synów i jednej córki, a także 10 wnuczek i 1 wnuka.

Pani Eugenia zajmowała się domem. Pan Henryk zawodowo pracował m.in. w przedsiębiorstwie naftowym i zakładach produkcji rolnej. Jego pasją zawsze był jednak sport. Trenował lekkoatletykę i boks. Potem prezesował LZS w Kamieniu Krajeńskim.

Teraz zaprezentowane pary doczekały się złotych godów.

24 października jubilatom w imieniu prezydenta RP medale za długoletnie pożycie wręczył wójt Marek Olszewski.

drukuj (Od pół wieku idą razem przez życie)

 • Jubileusze małżeńskie państwa Weiss, Wołyniec i Zmuda...
 • Jubileusze małżeńskie państwa Weiss, Wołyniec i Zmuda...
 • Jubileusze małżeńskie państwa Weiss, Wołyniec i Zmuda...

Zmiana odbioru odpadów komunalnych 1 listopada

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. informuje, że ze względu na Wszystkich Świętych nastąpiła zmiana odbioru odpadów zmieszanych:

- Lubicz Dolny ulice: Toruńska, Dworcowa, Krótka, Magnoliowa, Kolejowa, Topolowa w środę, pozostałe ulice w piątek,

- Nowa Wieś w piątek.

Uwaga! Od listopada zmieniają się także godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - więcej tutaj.

drukuj (Zmiana odbioru odpadów komunalnych 1 listopada)

Ich działki są wizytówką naszej gminy

- Bardzo miło widzieć mi osoby, które dbają o wizerunek tej gminy – mówił wójt Marek Olszewski podczas podsumowania konkursu „Piękna Zagroda 2018”. Zwyciężyli Anna i Wojciech Nocny oraz Aleksandra i Zdzisław Hernoga z Grębocina.

Konkurs organizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z gminami odbył się po raz 18. Danuta Widlińska, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmży chwaliła Lubicz: - W tej gminie jest tak dużo pięknych zespołów, że bardzo trudno wyłonić laureatów.

Gminna Komisja Konkursowa, w składzie: Marek Gliszczyński (przewodniczący) - Rada Gminy Lubicz, Danuta Staniszewska - Rada Gminy Lubicz, Karina Wroniecka - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmży oraz Danuta Suchorzyńska – Urząd Gminy Lubicz, przeprowadziła lustrację „zagród” w czerwcu i lipcu.

W kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową – gospodarstwo rolne zostali nagrodzeni:

I miejscem Aleksandra i Zdzisław Hernoga  - Grębocin

II - Roksana Kotkiewicz - Kopanino

II - Krzysztof Piekalski - Grębocin

II - Maria  i Jerzy Szczepanowski - Nowa Wieś

III - Zofia i Jan Ziółkowscy - Młyniec Drugi

A oto kwalifikacja w kategorii na najbardziej zadbaną działkę  ogrodniczą – ogródek przydomowy:

I miejsce Anna i Wojciech Nocny - Grębocin

II - Żaneta i Andrzej Taczkowscy - Złotoria 

II - Edyta i Michał Sadowscy - Krobia

II - Krystyna Kusz - Złotoria 

II - Bożena  i  Andrzej Bartkiewicz - Rogówko 

II - Agnieszka i Kazimierz Tkaczyk - Brzeźno

II - Danuta i Marek Torchalscy - Złotoria

III - Wiesława i Zbigniew Klonowscy - Rogowo

III - Henryka  i Jan Wiśniewscy – Złotoria.

                                                                                                         

 

 

drukuj (Ich działki są wizytówką naszej gminy)

 • "Piękna Zagroda 2018" - wręczenie nagród w gminie Lubicz
 • "Piękna Zagroda 2018" - wręczenie nagród w gminie Lubicz
 • "Piękna Zagroda 2018" - wręczenie nagród w gminie Lubicz

Gazownia będzie szukać nieszczelności

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 23-25 października będzie na naszym terenie prowadzić akcję przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2018". Więcej w załączonej informacji.

drukuj (Gazownia będzie szukać nieszczelności)

 • Pismo

Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne na 23 i 24 października

Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: "Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni".

drukuj (Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne na 23 i 24 października)

 • Ostrzeżenie

Wyniki wyborów z 21 października 2018

W wyborach samorządowych w naszej gminie mieszkańcy na wójta wybrali Marka Nicewicza z Krobi. Podajemy także skład nowej Rady Gminy Lubicz.

Jerzy Guranowski (Okręg wyborczy nr 1)

Małgorzata Jurkiewicz (nr 2)

Kazimierz Rybacki (nr 3)

Krzysztof Zając (nr 4)

Zbigniew Barcikowski (nr 5)

Zbigniew Bombolewski (nr 6)

Juliusz Przybylski (nr 7)

Justyna Dejewska (nr 8)

Marcin Różycki (nr 9)

Teresa Klawińska (nr 10)

Jolanta Nikiel (nr 11)

Jarosław Rybiński (nr 12)

Danuta Wojciechowska (nr 13)

Zbigniew Szczepański (nr 14)

Aldona Peregonczuk (nr 15).

Gratulujemy zarówno nowemu Panu wójtowi, jak i Paniom i Panom radnym.

drukuj (Wyniki wyborów z 21 października 2018)

Wybory samorządowe 2018

W niedzielę 21 października lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Przypominamy granice obwodów i siedziby komisji w naszej gminie. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

Wszystkie informacje związane z niedzielnymi wyborami zamieściliśmy w BIP gminy Lubicz – w tym miejscu.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na granice obwodów i adresy komisji, które znajdują się tutaj.

Przypominamy, że w gminie Lubicz głosujemy na wójta, radnego gminnego, radnego powiatowego oraz radnego sejmiku.

O tym jak prawidłowo zagłosować informuje Państwowa Komisja Wyborcza.

drukuj (Wybory samorządowe 2018)

Podsumowanie kadencji 2014-2018

Ile pieniędzy gmina Lubicz pozyskała z Unii w ciągu ostatnich czterech lat? Ile wydała na inwestycje? Ile dołożyła do oświaty? Ile i na co dotacji udzieliła mieszkańcom? Przygotowaliśmy dla Państwa film podsumowujący wybrane zagadnienia z minionej kadencji.

drukuj (Podsumowanie kadencji 2014-2018)

Oświadczenie wójta gminy Lubicz [FILM]

W związku z coraz brutalniejszą kampanią wyborczą prowadzoną przez jeden z komitetów, który posuwa się do sukcesywnego zniesławiania osób spoza swojego kręgu, publikujemy oświadczenie wójta Marka Olszewskiego.

Ostatni w tej kadencji „Goniec gminny”

A w nim m.in. duży wywiad z wójtem Markiem Olszewskim, który po prawie 27 latach zdecydował, że w najbliższych wyborach nie będzie starał się o reelekcję.

Poza tym w numerze m.in. o nagrodach dla gminy Lubicz, która została doceniona za inwestowanie w ludzi, a także o kolejnych inicjatywach dla seniorów, w tym Klubie Wsparcia Seniora. Poza tym odwiedziliśmy wyremontowane przez gminę szkoły, gdzie uczczono setną rocznicę odzyskania niepodległości. Piszemy też o nowych projektach realizowanych przez szkoły i bibliotekę. W „Gońcu” przeczytacie również o ostatnich uchwałach podjętych przez kończącą kadencję Radę Gminy Lubicz, na czele której stoi Hanna Aznel. Informujemy także o następnych pieniądzach unijnych pozyskanych przez gminę m.in. na kanalizację i obecnie realizowanych inwestycjach.

„Goniec” jest już obecny w naszych stałych punktach. Można go także przeczytać tutaj.

drukuj (Ostatni w tej kadencji „Goniec gminny”)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przypominamy, że na terenie gminy Lubicz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Lubiczu Górnym przy ul. Promowej - wjazd od Nowej Wsi (oznakowany).

Punkt jest czynny:

 

poniedziałek – piątek

sobota

od marca do października

od 10.00 do 18.00

od 9.00 do 14.00

od listopad do lutego

od 8.00  do 16.00

od 9.00 do 14.00

W punkcie od mieszkańców gminy są przyjmowane nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 tj. ze zmianami) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,
 • przeterminowane leki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit),
  • do 1 m³ na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, każdy kolejny m³ po 150 zł,
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (jako bioodpady).

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika obsługi oraz od pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz, pok. nr 1 na parterze, ul. Toruńska 21 lub pod numerem telefonu 56 621 21 28.

drukuj (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK))

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady będą odbierane ze wszystkich miejscowości naszej gminy. Uwaga! Zaczynamy 22 października. Czekamy na zgłoszenia: w urzędzie gminy pok. nr 1, telefonicznie 56 621 21 28 lub mailem: go@lubicz.pl, najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem wywozu. Szczegóły w ulotce.

drukuj (Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych)

Oświata zawsze była naszym priorytetem

- To właśnie szkoły jednoczą środowiska - mówiła przewodnicząca Hanna Anzel na Gminnym Dniu Edukacji Narodowej. – Nauczyciel to jest wyjątkowy zawód – podkreślał wójt Marek Olszewski.

12 października władze gminy Lubicz spotkały się z nagrodzonymi w tym roku dyrektorami i nauczycielami gminnego przedszkola i szkół.

Wójt Marek Olszewski wspominał, że jednym z najważniejszych punktów w jego programie w pierwszych wyborach samorządowych było wybudowanie szkoły w Lubiczu Górnym. To dziś największa szkoła w gminie. Obecnie uczęszcza do niej ok. 850 osób i właśnie poddawana jest kompleksowej termomodernizacji. Zresztą finansowany z unijnych pieniędzy projekt obejmuje także szkoły w Lubiczu Dolnym, Młyńcu Pierwszym i Złotorii (biały budynek). Wartość inwestycji wynosi 8,5 mln zł.

- Nigdy na szkoły nie szczędziliśmy – podkreślał wójt.

Warto zaznaczyć, że w ostatniej kadencji do oświaty Lubicz z dochodów własnych dołożył 23,5 mln zł.  Gmina Lubicz ma jeden z najwyższych wskaźników objęcia dzieci opieką przedszkolną w całym województwie!  Samorząd Lubicza nie tylko utrzymuje duże przedszkole publiczne, ale także dotuje każde miejsce w placówkach niepublicznych. W ciągu ostatniej kadencji wyłożył na to ok. 11 mln zł.

Tego dnia jednak najważniejsi jednak byli pracownicy oświaty.

- Nauczyciel to jest wyjątkowy zawód, a dokładniej powołanie, ponieważ nauczyciel przekazuje młodszym pokoleniom wiedzę i wartości. Serdecznie dziękujemy za tę służbę – mówił wójt Marek Olszewski.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel zwróciła także uwagę na dodatkowe zaangażowanie szkół. – To szkoły jednoczą środowiska – mówiła. -  Bez nich, bez wsparcia dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi, nie byłoby u nas tyle wydarzeń. Mamy ogromy szacunek dla państwa pracy. Proszę przekazać wszystkim nasze serdeczne podziękowania.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt i przewodnicząca wręczyli nagrody i podziękowania (lista niżej). Dziękowano także wójtowi, który jako przewodniczący rządowo-samorządowego Zespołu Komisji Edukacji przez lata prezentował w Warszawie opinie samorządów w dziedzinie oświaty, „walcząc” o jej jak najlepsze funkcjonowanie.

Nagrodzeni:

 1. Ewa Zakrzacka wicedyrektor – SP w Lubiczu Dolnym
 2. Iwona Dolegała – SP w Lubiczu Górnym
 3. Sylwia Wiloch – SP w Złotorii
 4. Małgorzata Dąbrowska – SP w Grębocinie
 5. Barbara Winkler – SP w Młyńcu Pierwszym
 6. Elżbieta Gontarska – SP w Młyńcu Pierwszym
 7. Joanna Ardanowska – dyrektor SP w Lubiczu Górnym,
 8. Aleksandra Lisiecka – dyrektor SP w Grębocinie,
 9. Wiesława Geras – dyrektor SP w Złotorii,
 10. Ewa Fijałkowska – dyrektor SP w Gronowie,
 11. Elżbieta Światowska – dyrektor Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym

Życzenia i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

wręczone dyrektorom

 1. Joannie Ardanowskiej
 2. Aleksandrze Lisieckiej
 3. Wiesławie Geras
 4. Danucie Ferens
 5. Marioli Marcinkowskiej
 6. Ewie Fijałkowskiej
 7. Elżbiecie Światowskiej

wręczone radnym z  Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny

 1. Karinie Wronieckiej
 2. Aldonie Peregonczuk
 3. Teresie Klawińskiej
 4. Zbigniewowi Barcikowskiemu

Gratulacje dla nauczycieli i pracowników odznaczonych innymi nagrodami, medalami KEN lub za długoletnią służbę:

Nagroda Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty

 1. Danuta Ferens – dyrektor SP w Lubiczu Dolnym
 2. Mariola Marcinkowska – dyrektor SP w Młyńcu Pierwszym

Medal KEN

SP w Lubiczu Górnym

 1. Joanna Ardanowska
 2. Dorota Ratkowska

SP w Grębocinie

 1. Beata Nowak – Winniewska
 2. Małgorzata Prątnicka – Bartosińska
 3. Monika Ruczyńska

Medale za długoletnią służbę

Złoty

 1. Bożena Waligóra – SP w Lubiczu Górnym
 2. Lidia Lągowska – SP w Lubiczu Górnym
 3. Małgorzata Barcikowska – SP w Grębocinie
 4. Tadeusz Krajniewski – SP w Młyńcu Pierwszym

Srebrny

 1. Anna Jankowska – SP w Lubiczu Górnym

Brązowy

 1. Katarzyna Rumińska – SP w Lubiczu Górnym
 2. Justyna Sadowska  - SP w Lubiczu Górnym

drukuj (Oświata zawsze była naszym priorytetem)

 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018

Życzenia od władz gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

drukuj (Życzenia od władz gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej)

 • Życzenia od władz gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Mamy kolejne środki unijne!

Urząd Marszałkowski poinformował na swojej stronie, że znaleźliśmy się na liście wniosków skierowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach dotacji na budowę dróg.

Nasz projekt na budowę ulic Flisackiej, Ciechocińskiej i Szkolnej w Złotorii uzyskał dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 950 tys. zł.

Kolejny milion to środki, które otrzymamy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewitalizację w Lubiczu Górnym. Tu dofinansowanie dotyczy budowy deptaka wraz z amfiteatrem i parkingiem  w okolicach ul. Handlowej i Bankowej.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Gmina Lubicz pozyskała prawie 8,5 mln zł unijnych dotacji.

12.10.2018 r.

drukuj (Mamy kolejne środki unijne!)

Uwaga! Mycie pojemników na śmieci

13 i 20 października toruńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o wykona dla gminy usługę mycia pojemników na bioodpady w Grębocinie. Z kolei w kolejnych dniach zostaną umyte pojemniki na odpady zmieszane w Lubiczu Górnym, Dolnym i Krobi, a także w Grębocinie.

Mycie pojemników na odpady zmieszane:

trasa poniedziałkowa - Lubicz Górny - 15 i 22 października,

trasa wtorkowa - Lubicz Dolny - 16 i 23 października oraz Grębocin - 23 października,

trasa środowa – Krobia - 17 i 24 października oraz Lubicz Górny - 17 i 24 października,

trasa czwartkowa - Lubicz Dolny - 18 i 25 października,

trasa piątkowa - Grębocin - 19 i 26 października.

Opróżnione z odpadów pojemniki prosimy pozostawić na miejscu, ponieważ będzie je mył i dezynfekował kolejny samochód.
Ze względu na różny stopień zabrudzenia, ilość pojemników na trasie i konieczność wymiany zabrudzonej wody, pojemniki nieumyte w pierwszym terminie zostaną umyte w kolejnym.

drukuj (Uwaga! Mycie pojemników na śmieci)

Seniorze, ruch to zdrowie

"Aktywność w wieku senioralnym" - za nami już kolejna konferencja nawiązująca do potrzeb najstarszych mieszkańców gminy.

Uczestnicy mieli możliwość posłuchania wystąpień na temat "Wpływu aktywności na zdrowie psychiczne osób starszych oraz znaczenia aktywności w chorobach otępiennych", o której opowiadał psychogeriatra dr Michał Wojtaszek. O aktywności osób z chorobą otępienną mówił też Przemysław Piątkowski - konsultant w projekcie Centrum Consultor, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu. 

Poza tym spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się ze sprawdzonymi pomysłami, dotyczącymi tematu konferencji, starszych wolontariuszy Fundacji Światło oraz przedstawicieli klubów seniora i stowarzyszeń z naszej gminy.

Konferencja odbyła się 10 października w sali Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Zaprosił na nią mieszkańców wójt gminy Lubicz Marek Olszewski.

drukuj (Seniorze, ruch to zdrowie)

 • Konferencja "Aktywność w wieku senioralnym", Lubicz Dolny
 • Konferencja "Aktywność w wieku senioralnym", Lubicz Dolny
 • Konferencja "Aktywność w wieku senioralnym", Lubicz Dolny
 • Konferencja "Aktywność w wieku senioralnym", Lubicz Dolny
 • Konferencja "Aktywność w wieku senioralnym", Lubicz Dolny
 • Konferencja "Aktywność w wieku senioralnym", Lubicz Dolny

Bezpłatne badania dla panów z naszej gminy

Gmina Lubicz bierze udział w  realizacji programu pn. ,,Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”.

W ramach programu zapraszamy mężczyzn w wieku od 65 do 74 lat, palących papierosy, zamieszkałych na terenie gminy Lubicz na bezpłatne badania ultrasonograficzne aorty brzusznej. Badania będą prowadzone w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży (gmina zorganizuje transport).

Szczegółowe informacje oraz nabór chętnych do udziału w badaniach pod numerem telefonu 56 62 121 40. Termin przedłużamy do 2 listopada br. do godziny 15.00.

Ilość miejsc ograniczona.

Program dofinansowany jest z budżetu gminy i realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

drukuj (Bezpłatne badania dla panów z naszej gminy)

Zajęcia w świetlicach w nowych godzinach [październik - grudzień]

Warsztaty kreatywne, gry i zabawy sportowe, spotkania z psychologiem. W świetlicach i szkołach odbywają się bezpłatne dla mieszkańców zajęcia w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Zachęcamy do udziału.

Brzezinko: zajęcia dla dzieci w budynku OSP Brzezinko w czwartki w godz. 16.00 – 18.00.

Grębocin: zajęcia w świetlicy (ul. Szkolna 8) w piątki w godz. 15.45 - 17.15.

Gronowo: zajęcia sportowe w budynku Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Mikołaja w środy w  godz. 16.30 – 18.30.

Kopanino: zajęcia świetlicowe w świetlicy w piątki w godz. 17.00 - 19.00 do 30.11.2018 r.

Krobia: zajęcia tkactwa w świetlicy (ul. Olimpijska 14) w poniedziałki  w godz. 17.00 – 18.30 od 22.10.2018 r. (dla dorosłych)

Krobia: zajęcia świetlicowe (ul. Olimpijska 14) - gry planszowe - w czwartki w godz. 14.00-16.00.

Krobia: zajęcia świetlicowe (ul. Olimpijska 14) w czwartki w godz. 16.00 - 18.00.

Lubicz Dolny: zajęcia w świetlicy (budynek Lubickich Wodociągów, ul. Toruńska 56)  w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 od 22.10.2018 r.

Lubicz Dolny: zajęcia w świetlicy (budynek Lubickich Wodociągów, ul. Toruńska 56)  w środy w godz. 16.00 - 18.00.

Lubicz Górny: zajęcia w świetlicy  (ul. Boczna 4)  od poniedziałku do piątku w godz. 12.00. – 17.30.

Mierzynek: zajęcia sportowe w remizie OSP we wtorki w godz. 16.00 – 18.00.

Młyniec Pierwszy: zajęcia świetlicowe w budynku SP Młyniec I w poniedziałki w godz. 14.30 – 16.00 i piątki w godz. 13.30 – 15.00.

Złotoria: zajęcia w sali gimnastycznej SP Złotoria w piątki w godz. 18.30 - 20.30.

Psycholog Patrycja Łączkowska - świadczy poradnictwo psychologiczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy (zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów rodzinnych związanych z m.in.  uzależnieniem od alkoholu i narkotyków) w czasie trwania zajęć świetlicowych:

w Krobi w środy w godz. 15.00 – 17.00.

w Złotorii w czwartki w godz. 15.00 – 17.00.

w Gronowie w piątki w godz. 15.00 – 17.00.

(Rozpiska jest aktualna do 21 grudnia 2018 r.)

drukuj (Zajęcia w świetlicach w nowych godzinach [październik - grudzień])

Sezon kolarski zakończyli w Lubiczu Górnym

Jedenasty już raz na ulice Lubicza Górnego wyjechali kolarze w Integracyjnym Kryterium Asów oraz Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Lubickie Kryterium Asów to zwieńczenie sezonu kolarskiego w naszym województwie. W każdej z kategorii ścigało się ok. 30-40 kolarzy. Młodsi mogli przyjrzeć się technice jazdy starszych kolegów.

Tym razem także pogoda dopisała. Zawodnicy w doskonałych humorach dojechali do mety. Medale wręczali im m.in. wójt Marek Olszewski i przewodnicząca rady gminy Hanna Anzel. Wyniki znajdziecie tutaj.

Organizatorem imprezy był wójt gminy, UKS Copericus i KS Sprint Grębocin.

Fotorelacja „Gmina Lubicz – da się lubić”

drukuj (Sezon kolarski zakończyli w Lubiczu Górnym)

 • XI Kryterium Asów w Lubiczu Górnym
 • XI Kryterium Asów w Lubiczu Górnym
 • XI Kryterium Asów w Lubiczu Górnym
 • XI Kryterium Asów w Lubiczu Górnym
 • XI Kryterium Asów w Lubiczu Górnym
 • XI Kryterium Asów w Lubiczu Górnym

Wyjazdowe warsztaty lepienia w glinie

Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO w Złotorii wraz z gminą zapraszają mieszkańców do udziału w warsztatach z ceramiki, realizowanych w ramach projektu „Pokoleniowy tandem”.  

Zajęcia odbędą się w Pracowni CUD Alicji Bogackiej w Toruniu, (ul. Most Pauliński 17) znajdującej się w piwnicach galerii. Uczestnicy nauczą się podstawowych technik tworzenia w glinie i wypalania jej w piecu, którym dysponuje prowadząca warsztaty artystka-instruktorka. Najciekawsze pomysły i dzieła zostaną eksponowane na wystawie.

Alicja Bogacka w swojej autorskiej pracowni CUD działa od początku wieku. Jej ceramiczne rzeźby zdobią fasady kamienic, domów, a także ogrody, wnętrza hoteli, restauracji, a przede wszystkim mieszkań. Jej prace były pokazywane na wystawach w wielu miejscach w Polsce, a także w Holandii, Belgii, Niemczech oraz na Litwie.

Szczegółowe informacje na stronie www.foisanro.pl i na Facebooku fundacji.

Na zgłoszenia czekamy pod numerem telefonu: 605988852, 570629162 oraz pod adresem e-mail: kontakt@foisanro.pl, foisanro@gmail.com, a także przez Messenger fundacji.

Przydatne linki:

www.ceramikacud.pl

https://www.youtube.com/watch?v=gVd-5qM4Uy4

Zadanie pn. "Pokoleniowy tandem..." jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dofinansowane przez gminę Lubicz. O projekcie pisaliśmy już m.in. tutaj.

 

drukuj (Wyjazdowe warsztaty lepienia w glinie)

Kolarze pojada ulicami Lubicza Górnego

7 października w Lubiczu Górnym odbędą się XI Integracyjne Kryterium Asów oraz Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uwaga! W związku z zawodami czasowo zmieni się organizacja ruchu.

W niedzielę, jak zawsze na początku października, na ulice Lubicza Górnego wyjadą kolarze. Biuro zawodów mieści się w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. Tutaj można zapoznać się z regulaminem imprezy i mapą trasy. Początek kryterium o godz. 13.00, wręczenie pucharów o godz. 16.00.

Kryterium Asów ma na celu zintegrować zawodników z województwa i popularyzować kolarstwo na terenie gminy. Tradycją zawodów jest wspólny start ze znanymi kolarzami z polskiego i światowego peletonu.

Organizatorem imprezy jest wójt gminy, UKS Copericus i KS Sprint Grębocin.

Zapraszamy i zachęcamy do kibicowania zawodnikom.

Uwaga! W związku z zawodami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Trasa wyścigu będzie przebiegać ulicami: Polną, Piaskową, Bankową i Lipnowską. Od godziny 10.00 do 16.30 na trasie przejazdu kolarzy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania i postoju pojazdów dotyczący obu stron ulic, natomiast od godziny 12.00 do 16.30 zakaz ruchu.

W tym czasie w Lubiczu Górnym będzie zmieniona również trasa komunikacji MZK. W godz. 12:00 - 16:30 autobusy linii nr 35 jadące w kierunku pętli "Lubicz Osiedle" i "Krobia" będą dojeżdżały do parkingu obok sklepu ABC przy skrzyżowaniu ulic Rzemieślniczej oraz DW657. Autobusy mające zakończyć kurs będą oczekiwały tutaj do godziny odjazdu z pętli "Lubicz Osiedle", natomiast w kursach wydłużonych do pętli "Krobia" zawrócą przy sklepie i pojadą do Krobi. W przypadku powrotu do Torunia, autobusy linii nr 35 nie wjadą do Lubicza Górnego, tj. odczekają na przystanku "Lubicz Górny" do odpowiedniej godziny odjazdu, jak to było w roku poprzednim.

drukuj (Kolarze pojada ulicami Lubicza Górnego)

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych

Urzędnik Wyborczy Gminy Lubicz informuje o pierwszym spotkaniu członków obwodowych komisji wyborczych, które odbędzie się 4 października 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym, (przy Zarządzie Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej) ul. Toruńska 36 A: 

 • godzina 17.00 - Obwodowe Komisje ds. przeprowadzenia głosowania
 • godzina 18.00 - Obwodowe Komisje ds. ustalenia wyników głosowania.

Anna Tokarska (-)
Urzędnik Wyborczy  

 

drukuj (Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych)

Aktywność w wieku senioralnym

To tytuł konferencji, na którą serdecznie zapraszamy 10 października w godz. 9.30-15.00 do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym (Toruńska 36).

Zapowiada się kolejna ciekawa konferencja profilaktyczna. Zachęcamy do udziału zarówno seniorów, jak i ich rodziny. W programie m.in. prelekcja lekarza psychiatry, konsultanta ds. opieki środowiskowej, wolontariuszy i przedstawicieli klubów seniora. Szczegóły na plakacie.

drukuj (Aktywność w wieku senioralnym)

 • Plakat informujący

Rozbudowa sieci gazowej w Grębocinie

W odpowiedzi na kolejny już monit Urzędu Gminy - z lipca br. w sprawie przyśpieszenia prac nad budową sieci gazowej w Grębocinie, Pomorska Spółka Gazownictwa z Bydgoszczy przesłała nam pismo, w którym informuje, że projektowanie budowy sieci gazowej w Grębocinie jest na ukończeniu, a pozwolenie na budowę powinno być wydane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu  do końca br.

Budowa sieci gazowej ma zakończyć się do sierpnia 2019 r.

W załączeniu - skan pisma z PSG.

drukuj (Rozbudowa sieci gazowej w Grębocinie)

 • Pismo w sprawie gazyfikacji Grębocina

Prawie 600 tys. dla gminy Lubicz

Mamy kolejne pieniądze unijne. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim wójt Marek Olszewski odebrał dwie umowy na dofinansowanie lubickich projektów. Uznanie komisji konkursowych zdobyły: zapowiadana kontynuacja Klubu Wsparcia Seniora oraz projekt dla szkół „Mali odkrywcy”.

Na Klub Wsparcia Seniora dostaliśmy ponad 355 tys. zł, a na projekt edukacyjny dla szkół "Mali odkrywcy" prawie 223 tys. zł. Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie ze środków europejskich na poziomie 90 proc. wartości projektów!

- Bardzo się cieszę z uzyskanego, bardzo korzystnego dofinansowania – mówi wójt Marek Olszewski. – To są ważne zadania w sferze społecznej, dla grup potrzebujących wsparcia najbardziej. Dla starszych, którym ze względu na stan zdrowia często żyje się trudniej i najmłodszych – na rozwój.

Klub Wsparcia Seniora to kontynuacja projektu obecnie realizowanego w Krobi.

W ramach nowego projektu zajęcia odbędą się w kompleksowo wyremontowanej świetlicy przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Będzie to miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych,  w tym starszych oraz niepełnosprawnych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na dwa najbliższe lata, tj. do końca 2020 roku. Zakłada się, że w wezmą w nim udział minimum 24 osoby.

Dwa razy w tygodniu uczestnicy z różnych miejscowości z terenu gminy zostaną dowiezieni na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez sześć godzin dziennie zorganizują im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, a także rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu uczestnikom zapewnimy obiad.

Seniorzy biorący udział w klubie wsparcia nie poniosą żadnych kosztów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług społecznych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Małych odkrywców” gmina Lubicz, jako lider, zrealizuje w partnerstwie z gminami Obrowo i Wielka Nieszawka. Projekt ruszy od stycznia 2019 r. Polega na zajęciach rozwijających kompetencje uczniów kl. I-III. Najmłodsi m.in. będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w inspirujących zajęciach z robotyki czy matematyczno-przyrodniczych doświadczeniach.

Ten projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

drukuj (Prawie 600 tys. dla gminy Lubicz)

 • Logotypy
 • Uroczystość podpisania umów
 • Uroczystość podpisania umów
 • Uroczystość podpisania umów

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Informujemy, że od 6 października 2018 r. w sklepach na terenie naszej gminy w godz. 23.00-6.00 został wprowadzony zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Uchwałę w tej sprawie o nr L/661/2018 podjęła Rady Gminy Lubicz dnia 7 września 2018 r. po zasięgnięciu opinii mieszkańców podczas zebrań wiejskich.

drukuj (Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu)

Zadbaj o powietrze. Jest na to dofinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu rozpoczął nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe), oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
 • Docieplenie przegród budynku;
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • Instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program będzie realizowany  w latach 2018-2029.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli przez cały okres realizacji programu.

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” można znaleźć na stronach internetowych: www.portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu lub www.mos.gov.pl/czyste-powietrze.

Informacji udziela:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ul. Fredry 8

87-100 Toruń

56 621 23 00.

drukuj (Zadbaj o powietrze. Jest na to dofinansowanie)

Zapraszamy do lektury wrześniowego „Gońca”

W najnowszym numerze piszemy m.in. o remontach dróg i termomodernizacji czterech szkół gminnych. Przeczytacie też wywiad z Hanną Anzel, przewodniczącą kończącej kadencję Rady Gminy Lubicz.

Hanna Anzel mówi m.in.:- „Radnym wcale nie powinna być osoba, która najwięcej krzyczy na zebraniach. Proszę mi wierzyć. Radny musi reprezentować społeczność w sposób umiejętny, czyli tak się zachowywać, by przekonać do swoich racji pozostałych 14 radnych. By uznali jego argumenty i zagłosowali za jego pomysłami. Konfliktowy radny wyłącznie szkodzi swojemu sołectwu. Takie historie były już w przeszłości w tej gminie. Każdy radny chce rozwiązać istotne problemy swojej społeczności. Jeden zbudować nową świetlicę, inny dostać nowy samochód dla OSP, a jeszcze inny pobudować nową drogę przez wieś. Na wszystko nigdy nie starczy. Dlatego trzeba między sobą pertraktować, przekonywać się, wzajemnie spierać, ustalać priorytety, pamiętając, że jest się nie tylko radnym danej wsi, ale radnym całej gminy Lubicz. (…) Radni decydują o milionowych budżetach i muszą to robić w zgodzie z aktualnym stanem prawnym (…)”.

O czym jeszcze przeczytacie w „Gońcu”? Mamy najnowsze informacje o postępach prac związanych z budową ścieżki rowerowej z Lubicza Górnego przez Nową Wieś do Złotorii. Piszemy także o kolejnych pieniądzach unijnych pozyskanych przez urząd na inwestycje (budowa świetlicy w Młyńcu Drugim i kanalizacja w tzw. aglomeracji lubickiej). Prezentujemy również historie par małżeńskich z długoletnim stażem i jak zawsze, wspominamy to, co za nami, czyli „Lubickie Lato” i dożynki gminne.

„Gońca” można otrzymać w naszych stałych punktach, albo też przeczytać tutaj.

drukuj (Zapraszamy do lektury wrześniowego „Gońca”)

Wyprawka dla trzylatka. Od biblioteki!

Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego na oddziałach położniczych w całej Polsce, Instytut Książki rozpoczął nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci w szpitalach, ale także trzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji, w tym lubicką.

Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna,  przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać w prawie 3 tys. bibliotek na terenie całej Polski, w tym w Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym. W ramach tegorocznej akcji planowane jest rozdanie około 100 tys. wyprawek.

Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział w projekcie znajduje się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę z wierszami dla dzieci najwybitniejszych polskich poetów oraz broszurę informacyjną o roli czytania w rozwoju młodego człowieka. W 2017 r. w ramach akcji pilotażowej rozpoczętej w grudniu zostało rozdane 100 tys. Wyprawek Czytelniczych w 360 szpitalach w całej Polsce, a w 2018 r. na nowo narodzone dzieci czeka aż 360 tys. wyprawek.

Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na całym świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. przez brytyjską fundację BookTrust.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

drukuj (Wyprawka dla trzylatka. Od biblioteki!)

 • Plakat informacyjny

Sołtysi podziękowali władzom gminy

To było ostatnie w tej kadencji spotkanie władz gminy Lubicz z sołtysami. Zanim więc rozpoczęto rozmowę o bieżących sprawach gminy, sołtysi podziękowali za cztery lata współpracy wójtowi Markowi Olszewskiemu, przewodniczącej Hannie Anzel i sekretarz Teresie Gryciuk.

Tradycją jest, że władze gminy raz na kwartał zapraszały sołtysów, by zapoznać ich z aktualnymi tematami związanymi z funkcjonowaniem gminy. 24 września rozmawiano m.in. o wyborach w kontekście organizacyjnym, programie profilaktycznym dla panów współfinansowanym przez gminę, zaangażowaniu gminy w pomoc rolnikom w związku z suszą, o szkodach łowieckich oraz klubie wsparcia dla seniora.

Na ostatnim w tej kadencji spotkaniu przyszedł też czas na wzajemne podziękowania za czteroletnią współpracę.

drukuj (Sołtysi podziękowali władzom gminy)

 • Ostatnie w tej kadencji spotkanie z sołtysami
 • Ostatnie w tej kadencji spotkanie z sołtysami
 • Ostatnie w tej kadencji spotkanie z sołtysami
 • Ostatnie w tej kadencji spotkanie z sołtysami
 • Ostatnie w tej kadencji spotkanie z sołtysami
 • Ostatnie w tej kadencji spotkanie z sołtysami

Nowe przetargi. Oba dotyczą Krobi

Wójt gminy Lubicz ogłasza dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości w Krobi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które znajdują się pod tym linkiem.

drukuj (Nowe przetargi. Oba dotyczą Krobi)

Lekcja historii pod dębem

- Dziękuję dzieciom i nauczycielom za tę wyjątkową lekcję historii – mówiła Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz podczas uroczystości wkopania „Dębu Niepodległości” przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym.

Gmina Lubicz ma sześć szkół podstawowych i jedno przedszkole publiczne. 19 września „Dąb Niepodległości” zasadzono przy przedostatniej placówce – w Lubiczu Dolnym. To kolejna w gminie uroczystość zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obecny na uroczystości kurator Marek Gralik, przypominając czas zaborów mówi: - Jeżeli ktoś myśli, że nauka to przykra sprawa, to niech przypomni sobie w jakich warunkach uczyli się nasi dziadkowie.

- Jesteśmy w gminie, w której ślady zaborów nadal są widoczne – mówił wójt Marek Olszewski, wskazując na Drwęcę, ale też ślady granicy w lesie w Grabowcu. – Pamiętajmy, że był taki okres, kiedy zostaliśmy podzieleni, kiedy Polacy musieli mówić różnymi językami. Naszym codziennym patriotyzmem jest nauka, szanowanie wspólnych rzeczy, właściwe odnoszenie się do nauczycieli i kolegów.

W programie artystycznym przygotowanym przez uczniów najmocniej wybrzmiało słowo „Polska”.

- Bardzo dziękuję wam za tę wspaniałą lekcję historii – mówiła Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz. – A ten wyjątkowy dąb niech rośnie na chwałę naszej ojczyzny.

Hanna Anzel dodaje: - Jestem dumna z naszych szkół, że podkreślają to, o czym zawsze warto pamiętać. Tu, w Lubiczu Dolnym, bolesną przeszłość, z której powinniśmy wyciągać wnioski oraz patriotyzm. Natomiast dzień wcześniej uczestniczyłam w wydarzeniu w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, promującym samorządność, przedsiębiorczość i wolontariat.

drukuj (Lekcja historii pod dębem)

 • Lubicz Dolny. Uroczystość wkopania "Dębu Niepodległości"
 • Lubicz Dolny. Uroczystość wkopania "Dębu Niepodległości"
 • Lubicz Dolny. Uroczystość wkopania "Dębu Niepodległości"
 • Lubicz Dolny. Uroczystość wkopania "Dębu Niepodległości"
 • Lubicz Dolny. Uroczystość wkopania "Dębu Niepodległości"
 • Lubicz Dolny. Uroczystość wkopania "Dębu Niepodległości"

Wyjazdy na basen solankowy do Ciechocinka

TERMINY

28-29 września

5-6 października

12-13 października

19-20 października

26-27 października

PIĄTKI

Pierwszy autokar

Złotoria  - przystanek linii autobusowej w kierunku Lubicza, 16:45

Lubicz Górny - pętla autobusowa przy kościele,16:50

Lubicz Dolny - przy urzędzie, 17:00

Wejście na basen: I grupa godz. 18:10, II grupa 18:50; wyjazd z Ciechocinka ok. 19:40.

Drugi autokar

Gronowo - przy sklepie, 17:50

Brzezinko - przy OSP, 18:00

Rogówko - przy sklepie, 18:10

Jedwabno – przy sklepie, 18:15

Młyniec Pierwszy - przy szkole, 18:20

Młyniec Drugi – przystanek autobusowy za sklepem, 18:23

Krobia - przy firmie Novar, 18:25

Lubicz Górny - pętla autobusowa przy kościele, 18:30

Wejście na basen: I grupa godz. 19:30, II grupa 20:10; wyjazd z Ciechocinka ok. 21:10.

SOBOTY

Grębocin - przy szkole, 12:50

Lubicz Dolny - przy urzędzie, 13:00

Lubicz Górny - pętla autobusowa przy kościele, 13:10

Złotoria - przystanek linii autobusowej 23 w kierunki Torunia, 13:20

Wejście na basen: I grupa godz. 14:30, II grupa 15:10; wyjazd z Ciechocinka ok. 16:15.

 

Przypominamy – gmina zapewnia i finansuje transport. Koszt biletu wstępu na basen to 10 zł.

Zapisy od 21.09 pod nr tel. 56 62 12 139 lub 138.

drukuj (Wyjazdy na basen solankowy do Ciechocinka)

Szkoła w Młyńcu otwarta po termomodernizacji

Milion zł kosztował gminę gruntowny remont małej szkoły w Młyńcu Pierwszym. Placówkę w nowej odsłonie mieszkańcom i gościom zaprezentowano 14 września.

Prace termomodernizacyjne rozpoczęto wczesną wiosną. Ocieplono i pomalowano budynek, wymieniono wszystkie okna i drzwi, zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, a oświetlenie jest teraz energooszczędne. Szkoła zyskała też nową kotłownię.

Szkoła w Młyńcu Pierwszym jest małą placówką, liczącą ok. 100 uczniów. Mariola Marcinkowska, jej dyrektor podczas uroczystości, w trakcie której oficjalnie otwarto szkołę po termomodernizacji mówiła: - Czym jest szkoła na wsi? Lokalnym centrum kultury. Tym bardziej cenne jest to, że w obliczu reformy oświaty samorząd naszej gminy nie zamknął tej szkoły, tylko w nią zainwestował.

Wicekurator Maria Mazurkiewicz dodała: - Szkoła to ważny element społeczności. Bez dobrej szkoły, nie ma dobrych obywateli.

Dlatego też władze gminy – wójt Marek Olszewski i przewodnicząca rady Hanna Anzel znaleźli się na czele grona osób, którym dyrektor dziękowała za inwestycję. Gmina Lubicz wydała na nią ok. miliona zł, łącznie z dofinansowaniem pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W uroczystości nie zabrakło akcentów nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na pamiątkę przy szkole wkopano kapsułę czasu, w której dzieci z Młyńca Pierwszego umieściły m.in. list do dzieci z przyszłości. Zasadzono także „Dąb Niepodległości”, w czym oprócz społeczności szkolnej i innych zaproszonych osób pomagał także gość specjalny Ryszard Witkowski – pilot doświadczalny, instruktor lotniczy, żołnierz AK, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i przyjaciel młynieckiej szkoły.

W tym dniu otwarto również wiatę edukacyjną ufundowaną przez Radę Rodziców.

Fotorelacja "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj (Szkoła w Młyńcu otwarta po termomodernizacji)

 • Logosy
 • Otwarcie szkoły w Młyńcu Pierwszym po termomodernizacji
 • Otwarcie szkoły w Młyńcu Pierwszym po termomodernizacji
 • Otwarcie szkoły w Młyńcu Pierwszym po termomodernizacji
 • Otwarcie szkoły w Młyńcu Pierwszym po termomodernizacji
 • Uroczystość z okazji otwarcia szkoły w Młyńcu Pierwszym po...
 • Otwarcie szkoły w Młyńcu Pierwszym po termomodernizacji

Gmina Lubicz ponownie wyróżniona!

Gmina Lubicz otrzymała nagrodę w kategorii „samorząd rozwijający ekonomię społeczną”. Wójt Marek Olszewski otrzymał ją podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu.

Tegoroczna edycja spotkania, które odbyło się 13 września,  została poświęcona sytuacji ekonomii społecznej na świecie i w Polsce oraz budowaniu współpracy pomiędzy ekonomią społeczną a światem biznesu.

W trakcie konferencji marszałek Piotr Całbecki wręczył wyróżnienia dla osób, samorządów i przedsiębiorstw. W gronie docenionych znalazła się gmina Lubicz jako „samorząd rozwijający ekonomię społeczną” (kategoria złota). Lubicz jest jedynym samorządem z powiatu toruńskiego uhonorowanym podczas Forum (kolejny już raz).

Marszałek docenił m.in. współpracę gminy ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”, realizację Klubu Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” skierowanego dla bezrobotnych oraz wspieranie wolontariatu.

drukuj (Gmina Lubicz ponownie wyróżniona!)

"Lubiczanka” nagrodzona w Belwederze

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” w Lubiczu Dolnym  została laureatem XVIII edycji ogólnopolskiego prestiżowego konkursu „Sposób na Sukces”.

Główną ideą konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych na obszarach wiejskich. „Lubiczanka” została wyróżniona w kategorii inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Ocenie podlegały działania przedsiębiorcze podmiotów realizowane w latach 2016-2017. Rada programowa konkursu na podstawie odbytych wizyt u nominatów, wyłoniła piętnastu laureatów w trzech kategoriach. Gala finałowa odbyła się 11 września w Pałacu Belweder w Warszawie.

Tegoroczną edycję konkursu honorowym patronatem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a  dodatkowo galę finałową minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Do konkursu spółdzielnię zgłosiła Karina Wroniecka, pracownik KPODR w Minikowie, PZDR Toruń i radna gminy Lubicz.

-  Z usług „Lubiczanki” korzysta sołectwo, w którym mieszkam, czyli Gronowo – mówi Karina Wroniecka. - Spółdzielnia pielęgnuje zieleń, opiekuje się też placem zabaw i siłownią zewnętrzną, wykonuje także inne usługi. Działalność „Lubiczanki” obserwuję od samego początku i widzę, jak się rozwija, rozszerzając swoją ofertę, sprawnie konkurując z firmami prywatnymi. A trzeba przypomnieć, że to podmiot ekonomii społecznej, którego funkcjonowanie jest obwarowane określonymi warunkami. 

„Lubiczanka” powstała w 2013 r. z inicjatywy gminy Lubicz, która spółdzielnię założyła wraz z Obrowem.

- „Lubiczanka” to jedno z najlepszych przedsięwzięć w najnowszej historii tej gminy – uważa wójt Marek Olszewski:  - Spółdzielnia aktywizuje mieszkańców, pomaga im wrócić na rynek pracy. Teraz już jest to wspaniały zespół, wspólnie tworzący markę „Lubiczanki”.

Joanna Zielińska, prezes „Lubiczanki” mówi: - Bycie w gronie laureatów tak prestiżowego konkursu cieszy nas i jest nagrodą za trud i ogrom żmudnej pracy wykonanej w latach 2014-2017. Zwycięstwo w konkursie to także miły finał wspólnego wysiłku, nie tylko doświadczonych już pracowników "Lubiczanki", ale także współpracy oraz wsparcia nas w toku konkursu przez pana wójta i Radę Gminy Lubicz, w tym szczególnie radną z Gronowa. A od strony pragmatycznej, nasza obecność w gronie laureatów, to potwierdzenie słuszności decyzji o poszukiwaniu kolejnych nisz na rynku dla „Lubiczanki” oraz powód do podejmowania dalszych odważnych kroków w rozwijaniu oferty spółdzielni w przyszłości.

O działalności spółdzielni można przeczytać tutaj.

drukuj ("Lubiczanka” nagrodzona w Belwederze)

Uwaga! Ważne dla rolników

Wójt Lubicza zawnioskował do wojewody o powołanie komisji do oszacowania zakresu suszy w gminie. Dzięki temu nasi rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy oferowanej przez państwo.  Nabór wniosków o jej udzielenie, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły 14 września. 

- Rolnictwo to trudna dziedzina, bo jej efekty zależą nie tylko od ciężkiej pracy, ale również kaprysów pogody – mówi wójt Marek Olszewski. – Dlatego uprawiających rolę nie można zostawić bez wsparcia. Ten rok dla rolników był wyjątkowo trudny ze względu na suszę, dlatego gdy tylko pojawiła się taka możliwość zawnioskowałem do wojewody o powołanie stosownej komisji.

Wojewoda zarządzeniem z 26 czerwca powołał komisję do spraw zakresu i wysokości szkół doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w czerwcu 2018 roku w gminie Lubicz. W jej skład weszli Radosław Wiśniewski – przewodniczący (Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza), Karina Wroniecka (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) i Danuta Suchorzyńska (Urząd Gminy Lubicz). Trzyosobowy zespół pracę rozpoczął pracę 12 lipca.

Na terenach gminy Lubicz susza spowodowała straty na ponad 3,3 tys. hektarach. Komisja do wojewody przekazała 209 protokołów dotyczących sytuacji rolników z naszej gminy i 24 spoza niej.

- Niestety straty są duże, średnio sięgają 50 proc. upraw w stosunku do ubiegłego roku, więc znacznie uderzają w gospodarzy   – mówi wójt. - Jednak dzięki szybkiemu oszacowaniu szkód nasi rolnicy będą mogli bez zwłoki skorzystać z pomocy proponowanej przez państwo, choć to tylko oczywiście częściowa rekompensata.

Nabór wniosków o udzielenie pomocy poszkodowanym biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły 14 września. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informującą o formach pomocy oraz o wymaganych dokumentach.

drukuj (Uwaga! Ważne dla rolników)

 • Ulotka informacyjna KPUW
 • Ulotka informacyjna KPUW

Gmina pozyskała kolejne pieniądze unijne!

Wójt Marek Olszewski podpisał dziś w Urzędzie Marszałkowskim umowy o dofinansowanie budowy świetlicy w Młyńcu Drugim i kanalizacji w tzw. aglomeracji lubickiej.

O tym, że gmina ma otrzymać środki na budowę świetlicy pisaliśmy już kilka dni temu – tutaj.

Przypomnijmy - świetlica powstanie u zbiegu ulicy Dolina Drwęcy i drogi z Mierzynka. Powierzchnia budynku wyniesie ok. 170 m2. Znajdzie się tam m.in. sala główna o powierzchni 108 m2, którą można w razie potrzeby podzielić na dwa oddzielne pomieszczenia. Świetlica będzie miała swoją kuchnię i pomieszczenie gospodarcze. Przed obiektem stanie 50 paneli fotowoltaicznych, dzięki którym budynek stanie się praktycznie samowystarczalny pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną.

- Prace nad inwestycją rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, od jej zaprojektowania – wyjaśnia wójt Marek Olszewski. – Uzyskaliśmy też pozwolenie na budowę. W najbliższych dniach ogłosimy przetarg na budowę obiektu.

Zadanie będzie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Druga, wielomilionowa inwestycja „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubicz”, zostanie wsparta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Funduszy Terytorialnych (ZIT). Przypomnijmy, że dotyczy to Lubicza Dolnego, Lubicza Górnego oraz Krobi.

Wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w wymienionych miejscowościach gmina złożyła już w ubiegłym roku, ogłaszając też przetarg na wykonawstwo tej inwestycji.

- W przypadku PROW-u, a więc świetlicy w Młyńcu Drugim, nie było takiej możliwości – przetarg można ogłosić dopiero po podpisaniu umowy, natomiast w ramach RPO, z którego skorzystamy budując kanalizację, wykonawcę można wyłaniać zaraz po złożeniu i zweryfikowaniu wniosku – wyjaśnia wójt.

Mimo, że gmina do tej pory na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w tzw. aglomeracji lubickiej ogłosiła już kilka przetargów, to nie ma chętnych do podjęcia się tego zadania. Wybrana w ostatnim postępowaniu firma wycofała się tuż przed podpisaniem umowy.

- Jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować tę inwestycję – zapewnia jednak wójt.

Kolejny przetarg jest już ogłoszony.

 

drukuj (Gmina pozyskała kolejne pieniądze unijne!)

Wyjazdy na warsztaty malarskie

Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO ze Złotorii oraz wójt gminy Lubicz zapraszają na wyjazdy na warsztaty malarskie do Skłudzewa (24, 28 września oraz 5 i 11 października, w godz. 15.00-19.00).

Zajęcia, dla młodszych i starszych, poprowadzą doświadczeni instruktorzy z Fundacji Piękniejszego Świata. Artyści skoncentrują swoją uwagę na setnej rocznicy odzyskania niepodległości i typowych tradycyjnych zawodach dominujących na początku XX w. w naszej gminie. Efekty twórczej pracy uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie. 

Organizatorzy zapewnią poczęstunek oraz dojazd.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020  Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gminę Lubicz.

Inicjatywa odbywa się w ramach projektu "Kultura integruje pokolenia. Pokoleniowy tandem", o którym pisaliśmy już tutaj.

Więcej informacji można znaleźć również na www.foisanro.pl i na jej Facebooku.

Kontakt: e-mail: foisnaro@gmail.com; kontakt@foisanro.pl; tel. 605988852, 570629162.

drukuj (Wyjazdy na warsztaty malarskie)

My również czytaliśmy Żeromskiego

"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego było lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Gminna biblioteka kolejny raz włączyła się w tę wyjątkową akcję i jak zawsze zgromadziła liczne grono chętnych, zarówno do czytania, jak i słuchania polskiej literatury.

W sobotę 8 września „Przedwiośnie” czytali: wójt Marek Olszewski, sekretarz Teresa Gryciuk, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Brygida Bogdanowicz-Kopeć, Przebojowe Złotorianki, czytelniczki z bibliotek w Lubiczu Górnym i Gronowie, wolontariusze z Fundacji „Trybik” oraz gość specjalny - Niko Niakas - aktor teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Natomiast Barbara Mońko - Juraszek przedstawiła zgromadzonym życiorys i dorobek artystyczny autora.

- Ci, którzy uważnie słuchali i dotrwali do końca spotkania mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie ze znajomości treści "Przedwiośnia" – opowiada Marzenna Wojnar, dyrektor biblioteki.

Każdy, kto przyniósł własny egzemplarz lektury otrzymał pamiątkowy stempel.

Akcję Narodowego Czytania zorganizowały także szkoły w Grębocinie i Młyńcu Pierwszym.

drukuj (My również czytaliśmy Żeromskiego)

 • Akcja Narodowego Czytania w bibliotece
 • Akcja Narodowego Czytania w bibliotece
 • Akcja Narodowego Czytania w bibliotece
 • Akcja Narodowego Czytania w Szkole Podstawowej w Młyńcu...
 • Akcja Narodowego Czytania w szkole w Grębocinie. Fot...
 • Akcja Narodowego Czytania w szkole w Grębocinie. Fot...

Rozmowy o pieniądzach unijnych

6 września w Krobi w świetlicy przy ulicy Olimpijskiej gościliśmy członków zarządów i pracowników biur Lokalnych Grup Działania z całego województwa. 

Spotkanie zorganizował Urząd Marszałkowski, przy współudziale LGD "Podgrodzie toruńskie". Dyskutowano głównie o problemach przy wydatkowaniu środków unijnych dla organizacji pozarządowych z gmin wiejskich oraz przedsiębiorstw wiejskich. Spotkanie miało charakter czysto techniczny. 

Gościom bardzo spodobała się nasza świetlica. Smakowały im też nasze lokalne przysmaki. 

Spotkanie finansował Urząd Marszałkowski. 

 

drukuj (Rozmowy o pieniądzach unijnych)

Bezpłatne badania dla panów w wieku od 65 do 74 lat

Gmina Lubicz bierze udział w  realizacji programu pn. ,,Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”.

W ramach programu zapraszamy mężczyzn w wieku od 65 do 74 lat, palących papierosy, zamieszkałych na terenie gminy Lubicz na bezpłatne badania ultrasonograficzne aorty brzusznej. Badania będą prowadzone w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży (gmina zorganizuje transport).

Szczegółowe informacje oraz nabór chętnych do udziału w badaniach pod numerem telefonu 56 62 121 40 do 24 września do godziny 15.00.

Ilość miejsc ograniczona.

Program dofinansowany jest z budżetu gminy i realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

drukuj (Bezpłatne badania dla panów w wieku od 65 do 74 lat)

Rowerem z Lubicza Górnego do Złotorii

Prace projektowe trwały kilkanaście miesięcy, ale wszystko jest już gotowe. Inwestor może wystąpić do funduszu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o pieniądze na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Lubicza Górnego przez Nową Wieś do Złotorii.

W związku tym, że ścieżka będzie przebiegać wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657, budowa ta zostanie poprowadzona wspólnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli właściciela drogi oraz powiat i gminę Lubicz, przez które trakt będzie przebiegać.

 - Od lat rośnie ruch samochodów na tej trasie, gdyż wielu kierowców, chcąc omijać korki w Lubiczu Górnym i Dolnym wybiera drogę do i z Torunia właśnie przez Złotorię oraz Nową Wieś – mówi na ten temat wójt Marek Olszewski.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel dodaje:  - To naraża na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów z tych wsi. Mieszkańcy wielokrotnie dawali wyraz swemu niezadowoleniu, a gmina starała się monitować zarządcę drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, aby ten problem rozwiązać.

Wreszcie, gdy pojawiła się szansa na pozyskanie pieniędzy unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, władze gminy przekonały województwo i powiat toruński do wspólnych starań o  wybudowanie ścieżki przy drodze nr 657.

Projekt jest już gotowy. Teraz inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich może złożyć wniosek o dofinansowanie tej budowy.

- Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie przetargu na wykonawcę i rozpoczęcie prac – mówi wójt.

 

drukuj (Rowerem z Lubicza Górnego do Złotorii)

Wójt: - Pamięć ma charakter pokoleniowy

W 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej władze gminy Lubicz uczciły pamięć tych, którzy w niej zginęli, składając kwiaty pod obeliskami w Mierzynku i Złotorii.

To już tradycja, że na początku września spotykamy się w zadumie w obu miejscowościach pod pomnikami, które przypominają o tragicznej przeszłości. 1 września od lat strażacy i Koło Gospodyń Wiejskich z Mierzynka we współpracy z gminą przygotowują uroczystość pod obeliskiem, upamiętniającym pomordowane Żydówki.

W Mierzynku wójt Marek Olszewski mówił: – Pamięć ma charakter pokoleniowy, jeśli nie będziemy młodym pokoleniom przekazywać informacji o tamtych wydarzeniach, to pamięć o nich się zatrze.  A pamięć jest gwarancją tego, aby takie czasy nigdy się nie powtórzyły.

Wartę w trakcie uroczystości pełniły harcerki, a oprawę artystyczną zapewnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym.

W imieniu inicjatora budowy pomnika, obecnego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wiązankę pod obeliskiem złożył jego przedstawiciel Hubert Jakubowski.

Z kolei w pierwszą niedzielę września OSP Złotoria, jak co roku, zaprosiła przed remizę na Apel Poległych wraz z mszą św. Prowadząca uroczystość Maria Blaszczyk, prezes miejscowej OSP mówiła: - We wrześniu 1939 r. nasz naród stanął do nierównej, heroicznej walki z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą. Spotykamy się dziś w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicę odsłonięcia obelisku, który został wzniesiony, by uczcić pamięć pomordowanych mieszkańców naszych wiosek.

Pani prezes odniosła się też do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W obu uroczystościach udział wzięli również m.in. przewodnicząca Hanna Anzel, prezes gminnego zarządu OSP Ryszard Korpalski, poczty sztandarowe OSP z terenu gminy, a także goście z komendy miejskiej PSP.

drukuj (Wójt: - Pamięć ma charakter pokoleniowy)

 • Uroczystość w Mierzynku
 • Uroczystość w Mierzynku
 • Uroczystość w Mierzynku
 • Uroczystość w Złotorii
 • Uroczystość w Złotorii
 • Uroczystość w Złotorii

Spotkali się przypadkiem, zostając razem na zawsze

Małżeństwem są od 50 lat. Zofia i Władysław Dekowscy z Brzeźna oraz Teresa i Zdzisław Zakrzewscy z Lubicza Górnego zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Poznajcie ich niesamowite historie.

Jedni pewnie powiedzą, że to przypadek, drudzy - szczęśliwy zbieg okoliczności, inni określą to przeznaczeniem.

Był rok 1967, gdy niespełna 18-letnia Zosia przyjechała z Kieleckiego w gościnę do swojej ukochanej cioci Aleksandry na święta wielkanocne. I już tu została, ponieważ poznała i pokochała niespełna 21-letniego Władysława. – To było 1 kwietnia, w prima aprilis, ale to nasze spotkanie trwa do końca – uśmiecha się pani Zofia. – W grudniu wzięliśmy ślub – dodaje pan Władysław. – Wcześniej nie mieliśmy wymaganego wieku.

Od tego czasu Brzeźno również dla pani Zofii stało się jej miejscem na ziemi. Małżeństwo prowadziło małe gospodarstwo i doczekało się dwóch córek i syna, siedmioro wnuków i trzech prawnuków.

- Pomysł z założeniem kapeli pojawił się spontanicznie – opowiada Zdzisław Zakrzewski, założyciel kapeli „Dolina Drwęcy”, która powstała przy Klubie Seniora pod tą samą nazwą. – Wcześniej grałem tylko na nerwach żonie – dodaje pan Zdzisław żartem.

Klub, chór i kapela, czyli realizacja swoich pasji artystycznych to pomysł małżeństwa Zakrzewskich na ciekawie spędzenie czasu na emeryturze. Wcześniej zajmowali się zupełnie innymi dziedzinami. Pan Zdzisław pracował w budownictwie, a pani Teresa w handlu.

Poznali się na przystanku w Brzozówce. – Mieszkałam w Mierzynku, a małżonek w Głogowie. Miał awarię motoru, a ja czekałam na autobus. Za dwa lata pobraliśmy się i razem wróciliśmy do Lubicza, skąd oboje pochodzimy – opowiada pani Teresa.

Wychowali córkę i syna, są dziadkami wnuczki i wnuka.

Jaka jest recepta na udany związek? – Czasami się pokłócić, a potem długo przepraszać – śmieje się pan Zakrzewski i dodaje poważniej: - Zgoda i zaufanie.

- My nigdy się nie kłóciliśmy, raczej milczeliśmy, a po dwóch dniach, ale już na spokojnie, mówiliśmy co nas bolało – mówi pani Dekowska.

30 sierpnia wójt Marek Olszewski w imieniu prezydenta RP wręczył obu parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

drukuj (Spotkali się przypadkiem, zostając razem na zawsze)

 • Złote gody państwa Dekowskich i Zakrzewskich
 • Złote gody państwa Dekowskich i Zakrzewskich
 • Złote gody państwa Dekowskich i Zakrzewskich

Będzie nowa świetlica w gminie!

Gmina Lubicz będzie budować świetlicę w Młyńcu Drugim. To już pewne - we wrześniu wójt Marek Olszewski i skarbnik Grażyna Dąbrowska podpiszą umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Zaraz potem Urząd Gminy Lubicz ogłosi przetarg na budowę tego obiektu. Przypomnijmy - świetlica powstanie u zbiegu ulicy Dolina Drwęcy i drogi z Mierzynka.

Powierzchnia budynku wyniesie ok. 170 m2. Znajdzie się tam m.in. sala główna o powierzchni 108 m2, którą można w razie potrzeby podzielić na dwa oddzielne pomieszczenia. Świetlica będzie miała swoją kuchnię i pomieszczenie gospodarcze. Przed obiektem stanie 50 paneli fotowoltaicznych, dzięki którym budynek stanie się praktycznie samowystarczalny pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną.

- Prace nad inwestycją rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, od jej zaprojektowania – wyjaśnia wójt Marek Olszewski. – Uzyskaliśmy też pozwolenie na budowę, a gdy tylko Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił konkurs, przystąpiliśmy do niego i zdobyliśmy dofinansowanie na budowę świetlicy.

drukuj (Będzie nowa świetlica w gminie!)

 • Wizualizacja świetlicy z zewnątrz

40 lat minęło. Przyszedł czas na emeryturę

- Jest pani wzorem pracownika samorządowego – mówił wójt Marek Olszewski do Małgorzaty Duszyńskiej z Referatu Gospodarki Przestrzennej, która w piątek żegnała się z koleżankami i kolegami z pracy.

Zawsze kompetentna, skromna i koleżeńska – tak o Małgorzacie Duszyńskiej wypowiadał się wójt i tak ją zapamiętamy. Po 40 latach pracy zawodowej pani Małgosia odeszła na zasłużoną emeryturę.

Swoją drogę zawodową rozpoczynała w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. W obecnym urzędzie gminy przepracowała prawie 30 lat, choć w różnych okolicznościach i na różnych stanowiskach - w komunikacji, gospodarce komunalnej i planowaniu przestrzennym.

- Życzylibyśmy sobie wszyscy pracować w takiej atmosferze, jaką tworzyła Małgosia – mówił Marek Pilewski, ostatni kierownik Małgorzaty Duszyńskiej.

A przewodnicząca rady Hanna Anzel dziękowała pani Małgosi za sumienne podejście do pracy i życzliwość do ludzi.

drukuj (40 lat minęło. Przyszedł czas na emeryturę)

 • Pożegnanie Małgorzaty Duszyńskiej
 • Pożegnanie Małgorzaty Duszyńskiej
 • Pożegnanie Małgorzaty Duszyńskiej

Dzień zdrowia, sportu i urody

Chcesz żyć zdrowo? Chcesz umiejętnie dbać o urodę? Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę w Grębocinie. Zobaczcie czego możecie się spodziewać.

Tutaj w godz. 14.00-18.00 przy szkole podstawowej będziecie mogli spotkać się ze specjalistami. Kto weźmie udział w wydarzeniu? M.in.:
- wizażystka
- braffiterka
- podolog
- okulista.
Będą również stoiska ze zdrową żywnością, kosmetykami, biżuterią rękodziełem, fotobudka i Akademia Michała Kwiatkowskiego "Copernicus".
Poza tym w programie podstawowe badania profilaktyczne, analiza pierwiastkowa włosa, mecz piłkarski rodzice - dzieci, turniej w piłkarzyki, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci oraz konkursy i zabawy z niespodziankami.
Organizatorzy: gmina Lubicz, Szkoła Podstawowa w Grębocinie, sołectwo Grębocin i LGD "Podgrodzie Toruńskie".

drukuj (Dzień zdrowia, sportu i urody)

Plony zebrane. Czas na świętowanie

W podziękowaniu za trud włożony w pracę na roli władze gminy Lubicz zaprosiły rolników na Gminne Dożynki w Grębocinie. W wydarzeniu wziął udział także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą św., którą w miejscowym kościele odprawił ks. kan. Dariusz Aniołkowski. Potem korowodem prowadzonym przez zespół Toruniacy mieszkańcy gminy przeszli do szkoły w Grębocinie.

Wójta gminy Marka Olszewskiego i marszałka Piotra Całbeckiego powitała chlebem Małgorzata Jurkiewicz, sołtys Grębocina.

Gospodarz gminy w swoim wystąpieniu mówił o ciężkiej pracy rolnika i trudnych tegorocznych zbiorach dotkniętych suszą. Marszałek w prezencie dla rolników z naszego terenu przywiózł miód z pasieki utrzymywanej na urzędzie marszałkowskim. Każda obecna na uroczystości rodzina rolników oprócz podarku z Torunia otrzymała także chleb i monografię gminy Lubicz.  

Wójt i przewodnicząca Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz w podziękowaniu za wsparcie finansowe gminnych inwestycji (Lubicz często startuje w konkursach ogłaszanych przez marszałka) wręczyła Piotrowi Całbeckiemu witraż z wizerunkiem św. Andrzeja patrona gminy.

- Chcielibyśmy, aby dożynki w Grębocinie na stałe wpisały się do kalendarza gminnych imprez – mówi przewodnicząca Hanna Anzel. - Uważam, że dożynki w formie festynu to trochę za mało. Nam zależało, aby gospodarze godnie usiedli przy stole i zostali ugoszczeni.

Więcej zdjęć "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj (Plony zebrane. Czas na świętowanie)

 • Gminne Dożynki w Grębocinie
 • Gminne Dożynki w Grębocinie
 • Gminne Dożynki w Grębocinie
 • Gminne Dożynki w Grębocinie
 • Gminne Dożynki w Grębocinie
 • Gminne Dożynki w Grębocinie

Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczna na 24 sierpnia

Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przestrzega przed gwałtownymi opadami. Mogą też dziś wystąpić burze z gradem. Prosimy o zapoznanie się z informacją.

drukuj (Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczna na 24 sierpnia)

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

Wykaz żłobków i klubów dziecięcych

Na prośbę Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego informujemy o uruchomieniu na portalu Empatia mapy żłobków i klubów dziecięcych. To narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych tego typu placówek.

Pełna informacja w załączniku.

Przypominamy też, że wykaz przedszkoli i żłobków w gminie Lubicz znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej - publiczne i niepubliczne.

drukuj (Wykaz żłobków i klubów dziecięcych)

Opowieści o flisakach i rybakach znad Drwęcy

To temat kolejnego seminarium, na które 31 sierpnia zaprasza Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO wspólnie z gminą Lubicz. Uczestnicy wysłuchają prelekcji dr. Artura Trapszyca, autora wielu publikacji na temat rybołówstwa, kuratora wystaw poświęconych pracy, zwyczajom i religijności „wodnych ludzi”.

- Te opowieści dla mieszkańców naszej gminy były zawsze żywe i bliskie, kultywowane w rodzinach i przekazywane z pokolenia na pokolenie – mówi Andrzej Pabian, prezes fundacji. - Do udziału w spotkaniu zapraszamy starsze osoby, które podzielą się z młodszym pokoleniem wspomnieniami o swoich przodkach pracujących „na rzece”.

Dalsza część spotkania jest przewidziana w okolicy miejsca, w którym Drwęca wpada do Wisły, w niezwykle malowniczej scenerii skansenu Muzeum w Kaszczorku. W nim prezentowane są zbiory poświęcone flisakom i rybakom. Tam obok starych barek mieszkalnych, łodzi piaskarskiej, promu zobaczymy także tratwy, różnego rodzaju sprzęty domowe i wiele innych ciekawych rzeczy, pochodzących m.in. od mieszkańców naszej gminy.

Miejsce zbiórki: Złotoria na parkingu przy kościele o godz. 15.00 (31 sierpnia). Liczba uczestników ograniczona (zapisy - kontakty umieszczamy niżej). 

Inicjatywa odbędzie się w ramach projektu „Kultura integruje pokolenia. Pokoleniowy tandem”, którą wciela w życie ANRO.

Tym razem projekt polega na spotkaniu i otwarciu się na dialog międzypokoleniowy między najmłodszymi i najstarszymi. Ma on służyć wzmocnieniu więzi rodzinnych, społecznych i kształtowaniu się tożsamości lokalnej.

Program działań jest bogaty w wykłady (nieistniejące zawody, dawni osadnicy olęderscy, wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości na obszarze regionu), warsztaty twórcze (malarstwo na szkle, ceramika artystyczna, poezja śpiewana) i wycieczki integracyjno-edukacyjne (teatry, muzea, galeria). Nad spotkaniami będzie czuwać wyspecjalizowana kadra, a organizatorzy zapewnią potrzebne materiały oraz transport.

Podsumowanie warsztatów będzie miało charakter konkursu - najlepsze dzieła zostaną nagrodzone i wyeksponowane publicznie.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, wielopokoleniowe rodziny, osoby zainteresowane historią lokalną, sztuką artystyczną i użytkową, a także odbiorców i twórców poezji śpiewanej oraz  wszystkie osoby twórcze i takie, które dopiero chcą odkryć swoje talenty i pasje.

Zgłoszenia:

- kontakt telefoniczny: 605 988 852, 570 629 162
- e-mail: kontakt@foisanro.pl
- e-mail: foisanro@gmail.com
- na FB FOIS ANRO

Zadanie pn. „Kultura integruje pokolenia. Pokoleniowy tandem” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także przez gminę Lubicz. Jest realizowane od sierpnia do grudnia 2018 r.

Szczegółowy program na plakacie i w załączonej ulotce (do pobrania) oraz na www.foisanro.pl.

drukuj (Opowieści o flisakach i rybakach znad Drwęcy)

 • Plakat

Lubicz Górny dał czadu! [video]

Tak na swoim profilu facebookowym podsumował występ na Lubickim Lecie zespół Piękni i Młodzi. W konkursie sołectw na najciekawsze stoisko nawiązujące do 100-lecia odzyskania niepodległości zwyciężył Grabowiec.

- Które to już Lubickie Lato? Trudno policzyć – mówił wójt Marek Olszewski, otwierając imprezę. To od lat organizowane wydarzenie co roku odbywa się w sierpniu i przyciąga tłumy mieszkańców i gości. W tym, jak zwrócił uwagę wójt, połączono zabawę z patriotyzmem, ponieważ motywem przewodnim konkursu sołectw była setna rocznica odzyskania niepodległości.

- To był bardzo trudny wybór – podkreślał wójt jako przewodniczący komisji. – Nie ukrywam też, że zdania mieliśmy podzielone, ponieważ sołectwa zaprezentowały się fantastycznie.

Zwyciężył Grabowiec, który w ciekawej formie zaprezentował drogę Polski do wolności. II miejsca zdobyły wszystkie pozostałe, biorące udział w konkursie sołectwa.

Namioty rzeczywiście zachwycały pomysłowością i różnorodnością, m.in. Młyniec Drugi postawił na prezentację militarną, Złotoria na historyczną, Rogówko na kulinarną, Gronowo ludową, Kopanino w roli głównej osadziło ziemniaka, a Grębocin pszczoły.

- Naprawdę jestem pod wrażeniem – komentuje Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz. – Już w tamtym roku stoiska sołectw były imponujące i wydawało się, że trudno będzie to przebić, a jednak to zrobiono!

Z tej bogatej oferty, zwłaszcza kulinarnej, chętniej korzystali mieszkańcy, kosztując lokalne specjały. Natomiast dzieci szalały w bezpłatnym dmuchanym miasteczku.

Na scenie wystąpili: Eden, Akus, Orkiestra Dęta z Aleksandrowa Kujawskiego, Pokolenia, Dolina Drwęcy, Lubiczanie, Ragaton Girls, Złota Jesień, Arka i Zuzanna Kowalewska.

Przed gwiazdą wieczoru usłyszeliśmy związaną z naszą gminą Katiuszę, która rozgrzała i roztańczyła publiczność. Zespół Piękni i Młodzi nie musiał już zachęcać nikogo do zabawy. Wypełniony po brzegi plac imprezy śpiewał i tańczył razem z nim. – Super impreza – komentowali mieszkańcy.

Wszystkim zaangażowanym sołectwom serdecznie dziękujemy za przygotowanie fantastycznych stoisk, a mieszkańcom za obecność i wspólną zabawę.

Więcej zdjęć "Gmina Lubicz - da się lubić"

Tu można obejrzeć relację z festynu

drukuj (Lubicz Górny dał czadu! [video])

 • Lubickie Lato 2018
 • Lubickie Lato 2018
 • Lubickie Lato 2018
 • Lubickie Lato 2018
 • Lubickie Lato 2018
 • Lubickie Lato 2018

Erasmus+. Nauczyciele szkolili się za granicą

Nauczyciele z trzech szkół w naszej gminie zdobyli nowe umiejętności zawodowe poświadczone uznawanym w Europie certyfikatem Europass-Mobilność. 

Sześcioro nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. W. Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej Złotorii w ramach projektu Erasmus+ „Let's code it. Teacher hackaton" zdobyło nowe umiejętności zawodowe poświadczone uznawanym w Europie certyfikatem Europass-Mobilność. Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. Może go otrzymać każda osoba przyjeżdżająca do kraju europejskiego w celu odbycia nauki lub doświadczenia zawodowego, niezależnie od wieku czy wykształcenia. 

Uroczystość wręczenia dokumentów nauczycielom przez wójta gminy Lubicz Marka Olszewskiego oraz przewodniczącą rady gminy Hannę Anzel miała miejsce 21 czerwca podczas „Gali oświatowej".

Dwuletni projekt Erasmus+ „Let's code it. Teacher hackaton" realizuje gmina Lubicz w ramach konsorcjum.

drukuj (Erasmus+. Nauczyciele szkolili się za granicą)

 • Logo Programu Erasmus+
 • Przeszkoleni nauczyciele
 • Gala oświatowa w Grębocinie. Wręczenie certyfikatów

Uwaga mieszkańcy! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów

W związku ze świętem przypadającym 15.08.2018 r. nastąpi zmiana harmonogramu wywozu odpadów:
- w dniu 14.08 będą odbierane odpady z następujących miejscowości: Brzezinko, Jedwabno, Gronowo (od Torunia do kościoła),  Krobia (ulice: Osiedlowa, Miła, Spokojna, Żytnia, Makowa, Poprzeczna, Leszczynowa, Długa, Piękna, Cicha, Cytrynowa, Krótka, Orszta, Zacisze), Złotoria (trójkąt między ulicami: 8 Marca, Toruńska, Pomorska).
- w dniu 16.08 będą odbierane odpady z następujących miejscowości: Gronowo (pozostałe ulice), Gronówko, Grabowiec, Kopanino, Krobia (pozostałe ulice), Złotoria (pozostałe ulice).

Mycie pojemników
W dniach  16  i 30 sierpnia będą myte pojemniki na odpady zmieszane w Józefowie, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym i Młyńcu Drugim.
W tych dniach pojemniki opróżnione z odpadów należy pozostawić w tym samym miejscu, ponieważ będzie je myła i dezynfekowała ekipa z kolejnego samochodu.
 

drukuj (Uwaga mieszkańcy! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów)

Ostrzeżenie meteorologiczne w sprawie upałów

O S T R Z E Ż E N I E M E T E O R O L O G I C Z N E

Informacja dotycząca usuwania gniazd os i szerszeni

Uwaga mieszkańcy! w sprawach związanych z usuwaniem gniazd os i szerszeni należy kontaktować się bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną w Toruniu pod nr. tel. 998!

drukuj (Informacja dotycząca usuwania gniazd os i szerszeni)

Syreny upamiętniające rocznicę powstania

W ramach treningów oraz ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, w celu jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 na terenie gminy Lubicz, nastąpi włączenie syren alarmowych.

drukuj (Syreny upamiętniające rocznicę powstania)

Stan powietrza i gleby po pożarze w Głogowie (gm. Obrowo)

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

"W dniu 22.07.2018 r. w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo pow. toruński w godz. 12:10 -20:30 miał miejsce pożar w firmie EKOCHEM, która działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.  Na miejsce pożaru inspektorzy WIOŚ  przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeprowadzili badania czystości powietrza. Badania zostały przeprowadzane w miejscu pożaru oraz w dalszych odległościach. Nie stwierdzono substancji chemicznych w stężeniach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. W dniu 23.07.2018 r. przeprowadzono oględziny wokół palącego się zakładu. Nie zaobserwowano skażenia gleb.  Sytuacja jest na bieżąco monitorowana."

drukuj (Stan powietrza i gleby po pożarze w Głogowie (gm. Obrowo))

Dyżury psychologa w sierpniu

Psycholog, która udziela porad dzieciom i młodzieży, od 1 sierpnia przyjmuje we wtorki w godz. 15.00-17.00 w świetlicy w Grabowcu oraz w środy w godz. 15.00-17.00 w świetlicy w Krobi.

drukuj (Dyżury psychologa w sierpniu)

Ulice, amfiteatr, siłownia i park wiejski

Od czterech lat Urząd Gminy Lubicz pracował nad przygotowaniem wielomilionowych inwestycji w Lubiczu Górnym. Za kilka tygodni każdy na własne oczy będzie mógł zobaczyć odmienioną ulicę Handlową.

Lubicz Górny zaczął się zmieniać. – Co należy jednak podkreślić, tegoroczne inwestycje zaczęliśmy już przygotowywać w 2014 r. – mówi wójt Marek Olszewski.  - Przygotowanie takich przedsięwzięć wiąże się bowiem z wieloma formalnościami. Na dodatek długo czekaliśmy na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski tematycznego konkursu, z którego mogliśmy sfinansować nasze zamierzenia, a trzeba też pamiętać, że aby otrzymać pieniądze musieliśmy spełnić szereg warunków.

Teraz gmina konsekwentnie realizuje poszczególne etapy odnowy Lubicza Górnego, biorąc pod uwagę aktualne możliwości.

W maju zakończyła się przebudowa ul. Bankowej, często uczęszczanej i prowadzącej do najliczniejszej w gminie szkoły. Nowa nawierzchnia bitumiczna na Bankowej, poszerzone skrzyżowanie Bankowej z Handlową, chodniki i oświetlenie zwiększą bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się. - W kontekście budowy w tej okolicy prywatnej galerii, gminnego parkingu oraz trwającej już się przebudowy ul Handlowej należy stwierdzić, że miejsce to zyska nowy charakter – nowoczesnego centrum miejscowości – mówi wójt Marek Olszewski.

Wykonawca, który wszedł na plac budowy w czerwcu, na ul. Handlowej zbuduje szeroki i elegancki  deptak z ławkami i oświetleniem, na środku którego wyrośnie niewielka fontanna. Na jego krańcu pojawi się zaś zagłębiony w gruncie amfiteatr ze sceną. Obok wyrośnie siłownia zewnętrzna. W ramach tej inwestycji powstanie też duży parking z wjazdem od ul. Bankowej. 

Rozpoczęła się już także inna poważna inwestycja w Lubiczu Górnym – kompleksowa termomodernizacja budynku 20-letniej szkoły w Lubiczu Górnym. Zakres zadań jest tu ogromny. Wymienione zostaną bowiem wszystkie okna docieplone ściany, dach oraz stropy. Następnie szkoła będzie otynkowana i pomalowana. Kolorystyka budynku zostanie dostosowana do kolorystyki, m.in. deptaka przy ul. Handlowej, a także zaprojektowanego basenu. Gmina ma już także pozwolenie na jego budowę i stara się o pieniądze zewnętrzne. W momencie, kiedy nastąpi spięcie finansowe ogłosi kolejny przetarg.

- To wszystko stanowi spójną koncepcję, która naprawdę odmieni Lubicz Górny – zapewnia wójt Marek Olszewski.

Również w Lubiczu Górnym trwa remont świetlicy przy ul. Bocznej. Już niebawem powstanie tam Klub Senior+. W świetlicy są remontowane wszystkie pomieszczenia. Obiekt zyska też nowe wyposażenie, w tym meble, sprzęt rehabilitacyjny oraz audio-video. Od jesieni tego roku zostaną tam uruchomione specjalistyczne zajęcia dla seniorów, prowadzone przez lubicki GOPS. Świetlica nadal będzie także służyła organizacjom społecznym z Lubicza Górnego. Remont zewnętrzny budynku, w którym mieści się świetlica odbędzie się w 2019 r.

W Lubiczu Górnym ma powstać także wiejski park z atrakcjami. Jego koncepcja jest gotowa, a gmina złożyła już również wniosek o unijne dofinansowanie tej inicjatywy (parki planowane są także w Grębocinie, Krobi i Złotorii).

Projekty będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

19.07.2018

 

drukuj (Ulice, amfiteatr, siłownia i park wiejski)

 • Logotypy
 • Wizualizacja ul. Handlowej w Lubiczu Górnym
 • W świetlicy przy ul. Bocznej
 • Budowa ul. Handlowej
 • Budowa ul. Handlowej

Gmina Lubicz w "Regionie pełnym lata"

O gminie Lubicz przyjaznej mieszkańcom, czyli inwestycjach, które poprawią komfort życia, inicjatywach społecznych, projektach edukacyjnych, zajęciach dla dzieci czy klubie wsparcia seniora.  O tym wszystkim można było usłyszeć 13 lipca w programie TVP Bydgoszcz. 

Do obejrzenia tutaj

drukuj (Gmina Lubicz w "Regionie pełnym lata")

W Lubiczu wystąpią „Piękni i Młodzi”

W tym roku na „Lubickim Lecie” spotykamy się 18 sierpnia. Koniecznie zarezerwujcie sobie ten termin! Gwiazdą imprezy, organizowanej jak zwykle na terenie przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, będzie zespół „Piękni i Młodzi”.

Festyn będzie trwać w godz. od 14.00 do 22.00. Od samego początku zapraszamy rodziny z dziećmi. - Dla najmłodszych przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji w bezpłatnym dmuchanym miasteczku – zapowiada wójt Marek Olszewski.

Oficjalne otwarcie o godz. 16.00. Na scenie wystąpią (od 15.00) m.in. Eden, Akus, Orkiestra Dęta z Aleksandrowa Kujawskiego, Pokolenia, Dolina Drwęcy, Lubiczanie, Złota Jesień, Arka, Ragaton Girls i Zuzanna Kowalewska. "Katiusza" zaśpiewa ok. 19.00, a po niej o 20.30 zobaczycie i usłyszycie zespół „Piękni i Młodzi” .

W ramach imprezy zostanie zorganizowany trzeci gminny konkurs na najciekawsze stoisko sołeckie (w namiocie sołeckim ustawionym na terenie festynowym). Forma i treść stoiska tym razem powinna odnosić się do rocznicy 100–lecia niepodległości Polski.

Jury, pod przewodnictwem wójta, oceni pomysłowość, oryginalność przygotowanych stoisk oraz ich związek z tematyką konkursu. Dla najlepszych przewiduje się nagrody – niespodzianki. –  „Lubickie Lato” to nasza największa plenerowa, ale przede wszystkim integracyjna impreza. Zapraszam na nią wszystkich mieszkańców – mówi wójt Marek Olszewski.

Fot. oficjalny fanpage zespołu "Piękni i Młodzi"

drukuj (W Lubiczu wystąpią „Piękni i Młodzi”)

Gmina Lubicz w TVP Bydgoszcz

Wczoraj TVP Bydgoszcz nagrywała felietony w naszej gminie. Zobaczymy je w "Regionie pełnym lata" 13 lipca (od godz. 17.30).

W studiu na żywo będą także goście z gminy Lubicz, w tym panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które zaproponują widzom nasze lokalne potrawy, a także grupa taneczna. 

Zachęcamy do oglądania!

drukuj (Gmina Lubicz w TVP Bydgoszcz)

Zachęcamy do lektury „Gońca gminnego”

W najnowszym numerze pokazujemy wizualizację ul. Handlowej w Lubiczu Górnym. Prace przy realizacji projektu już się rozpoczęły. Piszemy też o innych inwestycjach drogowych oraz m.in. termomodernizacji szkół.

W biuletynie wracamy do wydarzeń, które już za nami, jak m.in. Dnia Samorządu Terytorialnego czy Gali oświatowej. Piszemy o monografii gminy, z okazji urodzin wspominamy historię Klubu Sportowego „Flisak” Złotoria, a z okazji jubileuszu przybliżamy trzy pary małżeńskie.

W wywiadzie numeru Jolanta Marzanna Szurpita radzi jak bezstresowo w zabawie przygotować najmłodszych na nowy rok szkolny. Ale zanim skończą się wakacje, czeka nas „Lubickie Lato”, o którym szerzej również w ostatnim numerze „Gońca”.

„Goniec” tradycyjnie dostępny jest w naszych stałych puntach, ale można go także przeczytać tutaj.

drukuj (Zachęcamy do lektury „Gońca gminnego”)

Zbiórka przepracowanego oleju

Urząd Gminy informuje, o  możliwości bezpłatnego oddania  przepracowanego oleju. Zainteresowani powinni wpisać się na listę dostępną u sołtysa do 20 lipca. Szczegóły niżej.

drukuj (Zbiórka przepracowanego oleju)

Mycie pojemników w kolejnych miejscowościach

W środę 11 lipca będą myte pojemniki na odpady zmieszane w Rogowie, Rogówku i Brzeźnie.

Tego dnia pojemniki opróżnione z odpadów należy pozostawić w tym samym miejscu, ponieważ będzie je myła i dezynfekowała ekipa z kolejnego samochodu.

drukuj (Mycie pojemników w kolejnych miejscowościach)

Dotacje z budżetu gminy Lubicz na wymianę pieców

Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz. W związku z tym  nasza gmina będzie udzielała dotacji na inwestycje związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na nowoczesne źródła ciepła.

Program przewiduje dofinansowanie (w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych nakładów) wymiany źródła ciepła w wysokości 3 000,00  dla jednego wnioskodawcy.

O udzielenie dotacji może ubiegać się każdy mieszkaniec gminy, który wymieni wysokoemisyjny piec niespełniający norm PN-EN 303-5:2012 na kocioł nowej generacji klasy 5. Dotacja będzie obejmować inwestycje rozpoczęte od dnia 01.01.2018 r.

Wnioski o udzielenie tej dotacji są dostępne w Urzędzie Gminy Lubicz w pok. nr 31 (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska). Zamieszczamy je też niżej.

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej

Uchwała o zmianie uchwały

Zarządzenie o wzorach

drukuj (Dotacje z budżetu gminy Lubicz na wymianę pieców)

Komisja będzie szacować szkody wywołane suszą

W związku z Zarządzeniem nr 265/2018 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy w czerwcu 2018 roku w gminie Lubicz, uprzejmie informujemy że w dniach 12-13 lipca  br. odbędzie się objazd terenowy i przeprowadzone zostaną oględziny.

Wobec powyższego prosimy o zgłaszanie (telefonicznie lub osobiście) wystąpienie suszy w gospodarstwie do dnia 11 lipca 2018 r.: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 31, tel. 56 621 21 29.

drukuj (Komisja będzie szacować szkody wywołane suszą)

Zdrowa ja! To hasło 15-latek z Grębocina

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Grębocinie w ramach ministerialnego programu uczą się, jak dbać o swoje zdrowie, a efekty ich zachowań monitorują specjalne opaski.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach Narodowego Programu Zdrowia w Szkole Podstawowej w Grębocinie był realizowany projekt Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Matki i Dziecka, o nazwie „Zdrowa ja”, przy którym wykorzystano technikę telemonitoringu.

Wzięły w nim udział 15-letnie dziewczęta uczęszczające do klas II gimnazjum. - Jego głównym celem była ocena skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób i nacelowanych na poprawę ich zachowań zdrowotnych – mówi Aleksandra Lisiecka, dyrektor szkoły i jednocześnie koordynatorka projektu.

Projekt ma charakter innowacyjny. Opaski monitorujące, które otrzymały jego uczestniczki, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie zaawansowany gadżet, sprawiający, że udział w projekcie okazał się dla dziewcząt dobrą zabawą.

Projekt składał się z czterech faz.

Pierwszą była aktywność fizyczna. Opaski motywowały dziewczęta do większego zaangażowania w ćwiczenia, częstszej aktywności fizycznej oraz uprawiania sportu. Uczennice otrzymywały tzw. „wyzwania” polegające na zaangażowaniu najbliższych do wspólnego ruchu.

W drugiej fazie, skoncentrowanej na podnoszeniu kompetencji społecznych, dziewczęta pracowały nad tworzeniem prawidłowych relacji ze swoim otoczeniem, np. właściwą komunikacją, umiejętnością planowania, wzmacnianiem poczucia własnej wartości, radzeniem sobie w sytuacjach stresowych i właściwym wyrażaniem emocji. Nadal również nosiły opaski i realizowały powierzone im zadania.

Trzecia faza, to zdrowe odżywianie. - Rozmawialiśmy zatem o zasadach prawidłowego odżywiania się – mówi druga z koordynatorek Małgorzata Poczwardowska. - Poruszyliśmy następujące tematy: czym jest zbilansowana dieta, jakie produkty powinniśmy jeść, ile posiłków w ciągu dnia spożywać, dlaczego tak ważne jest śniadanie, czy warto podjadać między posiłkami i jak istotne jest czytanie etykiet na produktach spożywczych.

W czwartej fazie odbyły się spotkania dotyczące zachowań ryzykownych,  a więc między innymi: picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania substancji odurzających.

W ramach projektu monitorowano aktywność dziewcząt w aplikacji i na stronie webowej. Zachowania zdrowotne dziewcząt  monitorowano także za pomocą badań ankietowych. Z uczestniczkami przeprowadzono wywiady pogłębione, a pielęgniarka szkolna dokonała pomiarów masy, wysokości ciała, obwodu talii i ciśnienia krwi dziewcząt.

Dla koordynatorów projektu zostały skierowane szkolenia z zakresu: obsługi i funkcjonowania sprzętu do telemonitoringu, coachingu zdrowia, kształtowania kompetencji społecznych, zdrowego żywienia i zachowań ryzykownych.

Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym i potrwa do grudnia 2018 roku.

drukuj (Zdrowa ja! To hasło 15-latek z Grębocina)

 • Projekt "Zdrowia Ja"
 • Projekt "Zdrowia Ja"
 • Projekt "Zdrowia Ja"

Nie radzisz sobie? Zadzwoń 800 70 2222

Ministerstwo Zdrowia informuje, że na jego zlecenie Fundacja Itaka prowadzi Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Centrum prowadzi całodobową, bezpłatną i anonimową pomoc telefoniczną i online.

Pomocy udzielają przede wszystkim psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji oraz w wyznaczonych godzinach lekarze psychiatrzy, prawnicy, a także pracownicy socjalni. Numer telefonu centrum to 800 70 2222.

Więcej tutaj

drukuj (Nie radzisz sobie? Zadzwoń 800 70 2222)

Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Od marca bieżącego roku 14 osób poszukujących pracy z terenu gminy Lubicz uczestniczy w projekcie pt.  Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Do projektu zakwalifikowały się kobiety, które po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci, chcą powrócić na rynek pracy.

Obecnie uczestniczki KIS-u biorą udział w różnorodnych zajęciach grupowych oraz poradnictwie indywidualnym, m.in. doradztwie zawodowym, treningu interpersonalnym, coachingu, poradnictwie prawnym. W sierpniu rozpoczną się szkolenia zawodowe oraz płatne staże u pracodawców.  

Panie mają możliwość otrzymania pomocy finansowej na dojazdy oraz na opiekę nad dziećmi zapewnianą w trakcie uczestnictwa w zajęciach. Każdej z kobiet jest oferowana pomoc w przygotowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy.  Po zakończeniu projektu jego uczestniczki nabędą prawo do tzw. „zatrudnienia wspieranego”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

drukuj (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”)

 • Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"|
 • Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"|
 • Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"|

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

Klub działa od czerwca w świetlicy w Krobi. Seniorzy dowożeni są do niego trzy razy w tygodniu, a animatorzy przez sześć godzin organizują im czas. W jaki sposób?

Gmina Lubicz zgodnie z planem rozpoczęła realizację projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.

W ramach projektu prowadzone są dwa główne działania.

W czerwcu działalność rozpoczął Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” z siedzibą w Krobi, do którego trzy razy w tygodniu dowożeni są seniorzy z różnych miejscowości z terenu gminy. Animatorzy przez sześć godzin dziennie organizują im czas w postaci warsztatów tematycznych, wyjazdów, pogadanek o zdrowiu, rehabilitacji, wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Uczestnicy projektu na miejscu otrzymują także ciepły posiłek. Seniorzy mają również możliwość skorzystania z bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego.

Z kolei seniorzy wymagający stałej pomocy w codziennych czynnościach otrzymują wsparcie w swoim miejscu zamieszkania. Dlatego z początkiem miesiąca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu zostały zatrudnione trzy dodatkowe opiekunki środowiskowe do realizacji usług opiekuńczych. Dzięki temu GOPS objął stałą pomocą 13 nowych środowisk z terenu całej gminy.  

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

drukuj (Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”)

 • Klub Wsparcia Seniora w Krobi
 • Klub Wsparcia Seniora w Krobi
 • Klub Wsparcia Seniora w Krobi

Oni zrobili więcej niż inni

Mamy swoich medalistów! To są uczniowie, którzy zdobyli szczególne wyniki w dziedzinie nauki i kultury oraz wolontariusze. Władze gminy Lubicz podczas „Gali oświatowej” w Grębocinie doceniły, wręczając czeki, obie grupy uczniów.

- Jesteśmy w gronie osób, którzy zrobili więcej niż inni, choć nie było to koniecznie i dzięki temu osiągnęli wspaniałe efekty – mówił wójt Marek Olszewski, gratulując młodzieży, ale także ich rodzicom i nauczycielom.

Nagrody Wójta Gminy Lubicz dla szczególnie uzdolnionych uczniów za wysokie wyniki w nauce lub legitymowanie się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie wiedzy i kultury 21 czerwca otrzymali:

Zofia Kullak - kl. II Gimnazjum Akademickiego w Toruniu,

Szymon Jabłoński - kl. II Gim. w Grębocinie (nauczyciel Małgorzata Gawlik),

Paulina Włodarczyk - kl. III Gim w Lubiczu Górnym (Magdalena Żurawska),

Igor Szczech - kl. VI Szkoły Podstawowej  w Grębocinie (nauczyciele: Aneta Furmańska i Magdalena Kuster),

Michał Lubański - kl. VI SP w Grębocinie (Anna Piotrowska),

Julia Guzowska - kl. IV SP w Złotorii (Daria Czermińska – Falk),

Jonatan Kornowicz - kl. VII SP w Złotorii – (Daria Czermińska – Falk),

Aniela Robaczewska - kl. VI SP w Lubiczu Dolnym (Anna Drobyszewska),

Jędrzej Budzyński – kl. VI SP nr 28 w Toruniu,

kl. VI SP w Grębocinie (Magdalena Kuster).

- Nie zawsze można być bardzo dobrym w nauce, ale zawsze można okazać dobre serce – mówiła przewodnicząca Hanna Anzel, która z kolei, zgodnie z decyzją rady, od kilku lat wyróżnia wolontariuszy.

Nagrody Przewodniczącej Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie aktywności społecznej i samorządowej dostali:

Amelia Kus - kl. VII z SP w Lubiczu Górnym (nauczyciel Iwona Dolegała),

Koło Teatralne Szkolnego Klubu Wolontariatu z SP w Lubiczu Górnym (Iwona Dolegała),

Koło Wolontariatu z kl. VII w Lubiczu Dolnym (nauczyciele: Sylwia Knieć, Justyna Domin – Meler, Anna Drobyszewska),

Szkolny Zespół Wolontariatu z kl. II Gim. SP  w Grębocinie (Aneta Furmańska),

grupa ze Szkolnego Koła Wolontariatu z kl. VII SP w Gronowie (Anna Żabińska, Agnieszka Koepke),

grupa ze Szkolnego Koła Wolontariatu z kl. VII SP w Młyńcu Pierwszym (Żaneta Kozioziembska),

grupa ze Szkolnego Koła Wolontariatu z kl. VI SP w Młyńcu Pierwszym (Żaneta Kozioziembska).

W tym roku wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali specjalne medale upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Witrażami z wizerunkiem św. Andrzeja, patrona gminy zostali także uhonorowani społecznicy ks. Paweł Borowski – inicjator Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie oraz Teresa Klawińska – emerytowana nauczycielka, założycielka Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi.

Fotorelacja "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj (Oni zrobili więcej niż inni)

 • Gala oświatowa w Grębocinie
 • Gala oświatowa w Grębocinie
 • Gala oświatowa w Grębocinie
 • Gala oświatowa w Grębocinie
 • Gala oświatowa w Grębocinie
 • Gala oświatowa w Grębocinie

Żegnamy szkołę, witamy wakacje!

Tak, to jest ten dzień! Prawie 2060 uczniów z naszej gminy zakończyło dziś rok szkolny. Wójt Marek Olszewski na uroczystości w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym życzył dzieciom słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.

Podobne życzenia wybrzmiały w każdej szkole. Najlepsi otrzymali świadectwa z paskiem, a szczególnie wyróżniający się nagrody za indywidualne osiągnięcia.

W czwartek w Grębocinie odbyła się "Gala oświatowa", gdzie wójt oraz przewodnicząca rady Hanna Anzel uhonorowali uczniów, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w nauce i dziedzinie kultury, a także wolontariuszy (o czym więcej tutaj). Relację fotograficzną znajdziecie na naszym profilu "Gmina Lubicz - da się lubić".

drukuj (Żegnamy szkołę, witamy wakacje!)

 • Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Lubiczu...
 • Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Lubiczu...
 • Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Lubiczu...

Dbajmy o interesy mieszkańców wsi

Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz i jednocześnie przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP był gospodarzem Kongresu Gmin Wiejskich RP w Poznaniu. W wydarzeniu aktywnie wzięła też udział delegacja samorządowców z gminy Lubicz. O czym rozmawiano?

19 i 20 czerwca odbyły się uroczystości związane z 25 – leciem reaktywacji Związku Gmin Wiejskich RP - XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku i XVIII Kongres Gmin Wiejskich. Do Poznania przyjechało prawie 800 osób przedstawicieli administracji publicznej, świata polityki oraz nauki. Najważniejszym celem wydarzenia jest niezmiennie potrzeba jednoczenia sił gmin z obszarami wiejskimi.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu za działalność w 2017 roku. Przypomnijmy – na czele zarządu stoi wójt Lubicza Marek Olszewski.

Osią dyskusji pierwszego dnia Kongresu Gmin Wiejskich były zagadnienia związane z przyjętymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi, istotnymi dla realizacji gminnych zadań.

Podobnie jak w latach ubiegłych integralnymi częściami pierwszego dnia Kongresu były: IV Forum Skarbników Gmin Wiejskich oraz II Forum Radnych i Przewodniczących Rad Gmin Wiejskich, które współprowadziła Hanna Anzel – przewodnicząca Rady Gminy Lubicz. Te wydarzenia to  wyjście naprzeciw oczekiwaniom sygnalizowanym z gmin wiejskich. Ich celem jest pogłębienie wiedzy, nawiązanie współpracy i wypracowanie rekomendacji, które będą przyjęte przez wszystkich uczestników Kongresu.

Drugiego dnia na XVIII Kongresie Gmin Wiejskich w Poznaniu Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że zmiany w prawie samorządowym zostaną wypracowane. Przypomniał, że to w Kancelarii Prezydenta RP działa zespół, który przygotowuje projekty takich zmian.
Prezydent dziękował też samorządowcom, nawiązywał do historii i przekonywał do idei referendum.

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski zaproponował, by prezydent rozważył możliwość włączenia do zestawu pytań referendum takiego, czy Senat RP nie powinien stać się izbą samorządową.  - To nie jest nowa propozycja, ona pojawiła się także w projekcie konstytucji autorstwa PiS. Wydaje się, że w procesie stanowienia prawa przydałby się głos decyzyjny takiego gremium, które wie, jak prawo działa w rzeczywistości, w naszych lokalnych wspólnotach. W konkretnych sytuacjach, których często, przy pomocy obecnie obowiązującego prawa, nie sposób rozstrzygać – powiedział.

Przewodniczący Marek Olszewski przypomniał, że obecnie w ZGW RP jest 620 gmin. - To wciąż za mało, ale to ok. 40 proc. wszystkich gmin wiejskich w Polsce. To idea samorządności, którą szanujemy, którą rozumiemy skłania nas do tego, by nie szczędzić sił, by samorządność w Polsce, by najbardziej żywotne interesy mieszkańców naszych wsi były odpowiednio reprezentowane. By w tworzonych aktach prawnych głos gmin wiejskich był zauważany, słyszany - zaznaczył.

Gościem Kongresu była też Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Podziękowała ona samorządowcom "nie tylko za współpracę, która nie zawsze jest łatwa", ale również za pierwszy etap reformy edukacji.

Przy udziale zaproszonych przedstawicieli rządu i instytucji europejskich - w tym przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla-Heinza Lambertza - omawiano także strategiczne zagadnienia związane z rozwojem obszarów wiejskich i tworzeniem warunków do jego realizacji.

Więcej o wydarzeniu i przyjętych stanowiskach można przeczytać tutaj.

Fot. Beata Nowak-Latańska

drukuj (Dbajmy o interesy mieszkańców wsi)

 • Kongres Gmin Wiejskich RP
 • Kongres Gmin Wiejskich RP
 • Kongres Gmin Wiejskich RP
 • Kongres Gmin Wiejskich RP
 • Kongres Gmin Wiejskich RP
 • Kongres Gmin Wiejskich RP

Ostrzeżenie meteorologiczne na 21 czerwca

Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przestrzega! Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad.

drukuj (Ostrzeżenie meteorologiczne na 21 czerwca)

 • Pismo TCZK
 • Ulotka

Ministerstwem Rolnictwa pokieruje Jan Krzysztof Ardanowski

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - mieszkaniec Krobi został dziś rano (20 czerwca) powołany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jan Krzysztof Ardanowski w rządzie Mateusza Morawieckiego zastąpi Krzysztofa Jurgiela. O dzisiejszej nominacji więcej można przeczytać tutaj.

Nowy minister rolnictwa od lat mieszka w gminie Lubicz, w Krobi, prowadząc gospodarstwo rolne. Jest częstym gościem na ważnych wydarzeniach gminnych, wspierał działania władz samorządowych, m.in. w sprawie drogi krajowej, pasjonuje się historią, był inicjatorem postawienia w Mierzynku pomnika pomordowanych Żydówek.

Wójt Marek Olszewski oraz przewodnicząca rady Hanna Anzel wysłali do ministra list gratulacyjny i kwiaty.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

drukuj (Ministerstwem Rolnictwa pokieruje Jan Krzysztof Ardanowski)

 • Nominacja. Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
 • List gratulacyjny

Młodzi: - Oto nasze najważniejsze wartości

„Kochaj i szanuj swoją Ojczyznę – zgłębiaj jej historię, kultywuj tradycje” to pierwszy punkt z Dekalogu Młodego Patrioty przyjętego na dzisiejszych obradach młodzieżowej rady.

W rolę radnych wcielili się uczniowie klas VII szkół z naszej gminy. Obrady poprowadziła Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz.

Wójt Marek Olszewski, witając uczniów powiedział: - Gdy mówimy o patriotyzmie, to mamy na myśli, m.in.  symbole narodowe, mapę Polski,  ale powinniśmy także widzieć mapę gminy, koleżanki i kolegów. Najpełniej realizujemy swój patriotyzm w swojej szkole, w swojej gminie. Mamy prawo mówić, co jest dla nas ważne. Dziś sami określicie te cele.

Na sesji każda szkoła zaprezentowała swój własny Dekalog Młodego Patrioty, czyli 10 najważniejszych według siebie wartości. Te zasady, które najczęściej się powtarzały zostały przegłosowane w formie uchwały.

- Zaskoczyliście mnie swoją dojrzałością – mówiła Hanna Anzel. – To, co przedstawiliście jest budujące. Cieszę się, że ważna jest dla was historia. Ale mówi się też, że dzieci są przyszłością narodu, więc chcemy, abyście przyszłość czynnie kształtowali. Zaproponowaliśmy wam udział w tych obradach po to, aby wam pokazać, że radni gminni mają szacunek do dzieci i młodzieży.

Obrady młodzieżowej rady były już kolejnym w naszej gminie wydarzeniem wpisującym się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Inicjatywa miała również przybliżyć młodym ludziom funkcjonowanie samorządu – o czym opowiedziała sekretarz Teresa Gryciuk.

Za swoje zaangażowanie uczniowie otrzymali czek na potrzeby samorządów szkolnych.

DEKALOG MŁODEGO PATRIOTY

 1. Kochaj i szanuj swoją Ojczyznę – zgłębiaj jej historię, kultywuj tradycje.
 2. Pielęgnuj mowę ojczystą.
 3. Szanuj symbole narodowe – hymn śpiewaj w pozycji stojącej, wywieszaj flagę w święta narodowe.
 4. Dbaj o środowisko naturalne i piękno polskiej przyrody.
 5. Przestrzegaj prawa, szanuj własność prywatną i przestrzeń publiczną.
 6. Ucz się, rozwijaj swoje pasje i talenty, pracuj dla dobra Ojczyzny, poszerzaj jej bogactwo intelektualne – to co robisz, rób najlepiej jak potrafisz.
 7. Dbaj o rodzinę, przyjaciół, ludzi, z którymi żyjesz – pomagaj w potrzebie, bądź życzliwy i tolerancyjny.
 8. Szanuj inne narody - ich symbole narodowe oraz tradycje, bądź otwarty i życzliwy dla obcokrajowców, godnie reprezentuj swój kraj za granicą.
 9. Bądź świadomym i aktywnym obywatelem – głosuj, angażuj się w życie społeczne, poznaj swoje prawa i obowiązki.
 10. Wspieraj polską gospodarkę – kupuj polskie produkty, zwiedzaj i poznawaj swój kraj.

Więcej zdjęć "Gmina Lubicz - da się lubić"

 

drukuj (Młodzi: - Oto nasze najważniejsze wartości)

 • Obrady młodzieżowej rady gminy
 • Obrady młodzieżowej rady gminy
 • Obrady młodzieżowej rady gminy
 • Obrady młodzieżowej rady gminy
 • Obrady młodzieżowej rady gminy
 • Obrady młodzieżowej rady gminy

Informacja o terminach mycia pojemników na odpady zmieszane

W czerwcu, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. będzie myło pojemniki na śmieci.

1. Trasa poniedziałkowa (Lubicz Górny, Antoniewo, Lampusz, Małgorzatowo) - 18 i 25 czerwca.
2. Trasa wtorkowa (Lubicz Dolny, Grębocin) - 19 i 26 czerwca.
3. Trasa środowa (Krobia, Lubicz Górny: ul. Nowa, Złotoria) - 20 i 27 czerwca.
4. Trasa czwartkowa (Lubicz Dolny, Nowa Wieś) - 21 i 28 czerwca.
5. Trasa piątkowa (Grębocin - pozostałe ulice) - 22 i 29 czerwca.

W tych dniach  pojemniki, które zostaną już opróżnione z odpadów należy pozostawić w tym samym miejscu, ponieważ będzie je myła i dezynfekowała ekipa z kolejnego samochodu. Ze względu na różny stopień zabrudzenia, ilość pojemników na trasie i konieczność wymiany zabrudzonej wody, pojemniki nieumyte w pierwszym terminie zostaną umyte w kolejnym.

drukuj (Informacja o terminach mycia pojemników na odpady zmieszane)

Wójt Marek Olszewski w rozmowie ze „Wspólnotą”

Zachęcamy do lektury okładkowego wywiadu najnowszego wydania czasopisma „Wspólnota”. To rozmowa z wójtem Lubicza Markiem Olszewskim, a jednocześnie przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP.

Marek Olszewski w wywiadzie mówi m.in.: „Samorządy zajmują się sprawami podstawowymi. Tym, żeby była otwarta szkoła, jeździł autobus, żeby zbierano śmieci i koszono trawniki. Z tego odpowiada się przed mieszkańcami. Jeżeli firma gminna coś popsuła w zeszłym tygodniu, to mieszkaniec dzisiaj rano już był i powiedział mi o tym, a ja od razu reaguję. To są sprawy życia codziennego. Irytuję się więc trochę, gdy mówi się o nas wójtach, burmistrzach, prezydentach jako o politykach. Nie należę do partii politycznej, a jestem po prostu człowiekiem, który na terenie swojej gminy zajmuje się wodociągami i kanalizacją, drogami, oświatą i odpadami, i nie chciałbym być nazywany politykiem”. 

drukuj (Wójt Marek Olszewski w rozmowie ze „Wspólnotą”)

 • Wspólnota
 • Wspólnota
 • Wspólnota

Zapraszamy wykonawców do współpracy

Po raz drugi nie udało się wyłonić wykonawcy inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Lubicz”, która obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 14 km w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i Krobi. 

6 czerwca zakończył się termin składania ofert na to zadanie. Niestety, do przetargu nie przystąpiła żadna firma. 

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg, zakończony w połowie maja br. również został nierozstrzygnięty, gdyż jedyna złożona oferta opiewała na kwotę przekraczającą cenę kosztorysową zadania o prawie 4 mln zł.

Urząd Gminy Lubicz natychmiast, bo 7 czerwca,  ogłosił trzeci przetarg na wykonanie tej inwestycji – 26 czerwca poznamy jego wyniki.  

Wójt Marek Olszewski: - Wszystkie samorządy z naszego regionu zgłaszają problem z rozstrzyganiem przetargów na roboty budowlane, co jest wynikiem znacznego i gwałtownego wzrostu kosztów siły roboczej w sektorze budowlanym oraz wzrostu kosztów materiałów budowlanych. Dodatkowo brakuje rąk do pracy w budownictwie, przez co firmy ograniczają liczbę przyjmowanych zleceń. W efekcie praktycznie każdy przetarg albo kończy się złożeniem ofert, które są znacznie wyższe od cen kosztorysowych, albo nikt nie przystępuje do przetargu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

drukuj (Zapraszamy wykonawców do współpracy)

 • Logotypy

110 lat tradycji strażackiej w Rogówku

A wszystko zaczęło się od Franciszka Gazdy z zawodu dróżnika, który  w 1908 r. założył tu straż, zostając też jej prezesem. 2 czerwca druhowie świętowali 110. urodziny.

W pierwszych latach działalności straży często zmieniał się zarząd, ponieważ część ludzi opuszczała miejscowość w poszukiwaniu pracy. W skład organizacji wchodzili Polacy pracujący u rolników niemieckich, stanowiących we wsi większość.

Wyposażenie jednostki było skromne. Po wojnie zaczęto ponownie je kompletować i organizować mundury. W latach 50. Rogówko otrzymało motopompę M-400 oraz komplet węży, a pod koniec lat 60. motopompę M-800. W 1977 r. zapadła decyzja o budowie nowej remizy, a duże zaangażowanie całej społeczności przyniosło szybki efekt.

2 czerwca jednostka uroczyście świętowała 110. urodziny. Z tej okazji odbyła się msza św. i apel. Odznaczono również strażaków, m.in.: medalem honorowym im. Bolesława Chomicza – prezesa Ignacego Czołgowskiego, złotym medalem Macieja Czołgowskiego, srebrnym medalem naczelnika Dionizego Gregorczyka i Dariusza Wojciechowskiego, medalem brązowym – Agatę Gregorczyk, Karolinę Janiaczyk Czołgowską, Daniela Jasek, Jana Nowackiego i Jacka Kwiatkowskiego. Jednostka otrzymała medal za zasługi dla powiatu toruńskiego.

– Aktualnie mamy 15 czynnych członków, 5 wspierających oraz dziesięcioosobową damską drużynę młodzieżową – mówi prezes Ignacy Czołgowski i dodaje: – Bycie strażakiem to u nas tradycja rodzinna. Naczelnikiem był mój ojciec, w drużynie jest też syn i synowa, i widać, że wnuki, choć małe, to już się garną.

Drużyna dysponuje lekkim samochodem marki Fiat Ducato z najnowocześniejszym wyposażeniem.

Więcej zdjęć "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj (110 lat tradycji strażackiej w Rogówku)

 • 110-lecie OSP Rogówko
 • 110-lecie OSP Rogówko
 • 110-lecie OSP Rogówko
 • 110-lecie OSP Rogówko
 • 110-lecie OSP Rogówko
 • 110-lecie OSP Rogówko

Nabór wniosków o uczniowskie nagrody wójta, przewodniczącej oraz w konkursie „Uczeń na siódemkę”

Informujemy, że do 15 czerwca do godz. 13.30 trwa nabór wniosków o nagrody Wójta Gminy Lubicz i Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz oraz w konkursie „Uczeń na siódemkę”.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lubicz lub Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. Za datę wpłynięcia wniosku przyjmuję się datę stempla wpływu w UG lub ZEASiP.

Poniżej zamieszkamy regulaminy przyznawania wyżej wymienionych nagród oraz wnioski o ich przyznanie. Obowiązkowo prosimy o wypełnienie i załączenie do wniosku oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

drukuj (Nabór wniosków o uczniowskie nagrody wójta, przewodniczącej oraz w konkursie „Uczeń na siódemkę”)

EKOpiec. Wyniki publicznego losowania wniosków

Dzisiaj (4.06.2018) o godzinie 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz odbyło się publiczne losowanie wniosków o dotację w ramach programu EKOpiec 2018.

Losowanie przeprowadzono spośród 54 pozytywnie ocenionych wniosków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  w skrócie RODO, udostępniamy listę podstawową numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Numery zostały nadane wszystkim wnioskom według kolejności wpływu. Lista nazwisk i numerów jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Ochronie Środowiska, pokój nr 31, II piętro, tel. (56) 621 21 29.

Wylosowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie przez pracowników urzędu.

Termin oględzin ustalono na 11.06.2018 r.

Lista podstawowa numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania jest następująca:

„24”

„26”

„12”

„4”

„14”

„21”

„65”

„34”

„11”

„40”

„55”

„67”

„42”

„39”

„44”

Pozostałe wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej według kolejności wylosowania.

drukuj (EKOpiec. Wyniki publicznego losowania wniosków)

Eramsus+. Robota można zrobić ze wszystkiego

Kids Hack Day - Erasmus+ to dziecięca sesja, podczas której dzieci kształcą kreatywność, wyobraźnię oraz empatię. 

W gościnnych progach Biblioteki Publicznej w Lubiczu powstały niezwykłe roboty, które wraz z dziećmi zwiedzały Lubicz Dolny. Odwiedziły Urząd Gminy Lubicz, gdzie właśnie trwała sesja absolutoryjna oraz panią sołtys Lubicza Dolnego. Na pamiątkę dzieci przekazały samorządowcom wykonane na zajęciach roboty. Pozostałe roboty zostały wystawione w oknie biblioteki, która współpracuje ze szkołami realizującymi program Erasmus+. Szkołą koordynującą ten dwuletni program jest Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym.

drukuj (Eramsus+. Robota można zrobić ze wszystkiego)

 • Logotyp
 • Uczniowie z robotami odwiedzili Urząd Gminy Lubicz
 • Uczniowie z robotami odwiedzili Urząd Gminy Lubicz
 • Uczniowie z robotami odwiedzili Urząd Gminy Lubicz
 • Uczniowie z robotami odwiedzili Urząd Gminy Lubicz

Uwaga! Mogą wystąpić burze z gradem

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dziś (1 czerwca) spodziewane są burze z gwałtownymi opadami deszczu. 

drukuj (Uwaga! Mogą wystąpić burze z gradem)

 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • Jak postępować w czasie upałów

Wytrwać aż do miłości dojrzałej

- Trzeba dużo rozmawiać, mieć do siebie zaufanie i dzielić się obowiązkami – to recepta na długi związek państwa Kuryło z Grębocina. W maju „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” wójt Marek Olszewski wręczył trzem parom.

Państwo Sobczakowie poznali się w Toruniu u kolegi na imieninach. – Od razu wpadła mi w oko, pomyślałem „tyś moja” – śmieje się pan Roman. Oboje pracowali w Geofizyce. Pani Maria w księgowości, a jej mąż w terenie. Pan Roman dużo czasu spędził w delegacjach, na kontrakcie był m.in. w Indiach. – Pojechałam tam do niego na miesiąc. To była przygoda życia. Nie da się tego opisać – wspomina pani Maria

Maria i Roman Sobczakowie od 20 lat mieszkają w Grabowcu. – Szukaliśmy dużego domu, bo mieliśmy jeszcze dwie babcie. Bardzo dobrze nam się tu mieszka. Po przeciwnej stronie jest stadnina koni – opowiada pani Maria. Teraz obok państwa Sobczaków mieszka córka z rodziną. Państwo Sobczakowie mają wnuczkę i wnuka.

50 lat razem przeżyli też Danuta i Kazimierz Wilamowscy z Krobi. – Ja się tu urodziłam, mąż w sąsiedniej gminie. Podrywał mnie w autobusie, kiedy dojeżdżaliśmy do pracy. To było jeszcze przed wojskiem – mówi pani Danuta.

Przez cały okres służby byli jednak na siebie pogniewani. Pan Kazimierz podpadł pani Danucie. Pisał do niej listy z przeprosinami, ale ona nie reagowała. Pogodzili się dopiero, gdy wrócił.

Doczekali się pięciorga dzieci i sześciorga wnucząt.

Ewa i Jan Kuryło z Grębocinem związani są od 21 lat. – Poznali się na spotkaniu koleżeńskim, gdzie zaiskrzyło od pierwszego wrażenia. – Zakochać to można się od pierwszego wrażenia, ale w tej miłości wytrwają tylko najlepsi i ci, którzy kochają miłością dojrzałą – uważa pani Ewa. - A miłość dojrzała rodzi się w kilku etapach. Najpierw są motylki w brzuchu, później ogień przygasa, ale nie gaśnie, potem następuje bliskość, później uczucie szczerości, a na końcu jest dopiero ona.

Oboje pracowali w wojsku. Doczekali się syna i córki oraz dwóch wnuków i wnuczki. – Jeden z naszych wnuków Daniel Rochna jest sportowcem, torowcem, nagradzanym. Posiada medale nie tylko z zawodów w Polsce, ale także Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy – nie ukrywa dumy pani Ewa.

 

drukuj (Wytrwać aż do miłości dojrzałej)

 • Złote gody państwa Sobczaków, Wilamowskich i Kuryło
 • Złote gody państwa Sobczaków, Wilamowskich i Kuryło
 • Złote gody państwa Sobczaków, Wilamowskich i Kuryło

Przerwa w dostawie wody w Grębocinie

Lubickie Wodociągi informują, że w związku z pracami w dniu 4.06.2018 r. (poniedziałek) w godz. 8.00-13.00 na terenie miejscowości Grębocin, ul. Toruńska i przyległe, Szkolna od nr 1 do Mostowej, Mostowa może nastąpić spadek ciśnienia wody aż do całkowitego zaniku.

Za wszelkie utrudnienia związane z tą sytuacją przepraszamy.

Lubickie Wodociągi

drukuj (Przerwa w dostawie wody w Grębocinie)

System SMS. Prosimy o wypełnienie nowego formularza

Uwaga! W związku z nowymi obowiązkami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, istnieje konieczność wypełnienia nowej zgody na otrzymywanie informacji drogą SMS. Osoby, których numery telefonów znajdowały się w naszej bazie SMS przed 25.05.2018 r. prosimy zatem o wypełnienie i podpisanie zgody wraz z oświadczeniem, a także dostarczenie jej do pok. nr 9 urzędu gminy w zamkniętej kopercie (podpisanej "System SMS").

Do skorzystania z możliwości otrzymywania wiadomości od gminy bezpośrednio na telefon, zachęcamy także tych z Państwa, którzy dotąd nie byli w naszej bazie. Za pośrednictwem systemu SMS informujemy użytkowników o zagrożeniach pogodowych, brakach w dostawach wody lub prądu, utrudnieniach komunikacyjnych i innych wydarzeniach. 

Formularz zgody jest dostępny tutaj.

drukuj (System SMS. Prosimy o wypełnienie nowego formularza)

Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego

Starostwo Powiatowe w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, ogłosiło kolejną edycję konkursu "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2017". Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu powiatu.

Rady sołeckie, mieszkańców, organizacje zachęcamy do zgłoszenia kandydatów z naszej gminy. Termin upływa 11 czerwca. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym piśmie.

drukuj (Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego)

Mamy nagrodę Super Samorząd 2018!

Gminy Lubicz i Obrowo razem z Fundacją Trybik otrzymały nagrodę „Super Samorząd 2018” za współpracę ponad granicami, zaangażowanie młodzieży oraz rozwój i wzmacnianie wolontariatu.

„Fundacji Trybik oraz władzom dwóch niewielkich gmin: Lubicza i Obrowa udało się zaangażować społeczność w działania, wzmocnić współpracę między dwiema gminami i zorganizować Galę Wolontariuszy” – napisała w uzasadnieniu Fundacja im. Stefana Batorego, która w ramach akcji „Masz głos” przyznała nam nagrodę „Super Samorząd 2018”.  W akcji wzięły udział 343 organizacje i grupy nieformalne z całej Polski, w tym Fundacja Trybik. Gminy Lubicz i Obrowo znalazły się w gronie siedmiu laureatów (jako jedyne z naszego województwa).

Fundacja Trybik w ramach akcji „Masz Głos 2017/2018” przygotowała warsztaty dla mieszkańców, po których wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć działania i zaangażowali się w przedsięwzięcia fundacji, a także w inicjatywy w swoich miejscowościach. W kwietniu br. fundacja zorganizowała w Krobi „Galę Wolontariuszy”, aby młodzież mogła poznać się i zaprezentować swoją pracę. Docelowo ma powstać także baza wolontariuszy. Inicjatywa fundacji została wsparta zarówno przez władze obu gmin, jak i szkoły, ośrodki pomocy i inne instytucje.

- Jestem dumna z tej nagrody – przyznaje Barbara Mońko-Juraszek, prezes zarządu Fundacji Trybik, - ponieważ doceniono zaangażowanie naszej fundacji w wolontariat ponad granicami. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi wolontariusze i współpraca z samorządem lokalnym. To sukces nas wszystkich. My, wolontariusze nie działamy dla poklasku i nagród, jednak miło jest być docenionym, usłyszeć, że to, co robimy jest potrzebne. Przyznana nagroda będzie motorem nakręcającym nasze trybiki do kolejnych działań. Liczę więc na dalszą współpracę z gminami.

Sekretarz gminy Lubicz Teresa Gryciuk mówi: - Pierwszy raz w historii nagrody zdarzyło się, ze została ona przyznana wspólnie dwóm gminom. To nas bardzo cieszy. A warto zaznaczyć, że gminy Lubicz i Oborowo współpracowały ze sobą już także wcześniej. Kilka lat temu założyliśmy Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka”, która nadal funkcjonuje, organizowaliśmy także Klub Integracji Społecznej. Ta nagroda jest szczególnie cenna, ponieważ wynika z inicjatywy oddolnej, podjętej przez fundację Trybik.

Panie sekretarz Lubicza i Obrowa oraz prezes i wiceprezes fundacji Trybik nagrodę odebrały 25 maja na Zamku Królewskim z rąk prof. Jerzego Stępnia - jednego z "ojców" samorządu terytorialnego.

Przypomnijmy, że gmina Lubicz od dawna zauważa pracę wolontariuszy. Od kilku lat na czerwcowej „Gali oświatowej” przewodnicząca rady Hanna Anzel nagradza najbardziej zaangażowaną społecznie młodzież. Lubicz docenił także działalność fundacji Trybik. Władze gminy na uroczystości z okazji podsumowania 2017 roku wręczyły pani prezes witraż z wizerunkiem św. Andrzeja – patrona gminy.  

drukuj (Mamy nagrodę Super Samorząd 2018!)

 • Finał akcji "Masz głos". Nagroda Super Samorząd 2018 dla...
 • Finał akcji "Masz głos". Nagroda Super Samorząd 2018 dla...
 • Finał akcji "Masz głos". Nagroda Super Samorząd 2018 dla...

Zabawa przy ulicy Tulipanowej

2 czerwca w Lubiczu Dolnym odbędzie się II Lubicki Przegląd Piosenki Biesiadnej. Na festynie atrakcji nie zabraknie także dla najmłodszych.

Miejscem Festynu Lubicza Dolnego jest ul. Tulipanowa. O 13.00 zapraszamy na atrakcje dla dzieci z fundacją Trybik. Jednak już o godz. 10.00 rozpocznie się III Lubicki Przegląd Piosenki Biesiadnej.

Orientacyjny czas występów poszczególnych zespołów:

10.30 – Lubiczanie, Lubicz Górny

10.45 – Jutrzenka, Czernikowo

11.00 – Unisławianki, Unisław

11.15 – Rubinkowiada, Toruń

11.30 – Kapela MGM, Unisław

11.50 – Pokolenia, Lubicz Dolny

12.05 – Sami Swoi, Obrowo

12.20 – Leśna Kraina, Wielka Nieszawka

12.35 – Nowalijki, Chełmno

12.50 – Duet My, Unisław

13.05 – Arka 11, Lubicz Dolny

13.20 – Kapela Dolina Drwęcy, Lubicz Górny

13.40 – Dolina Drwęcy, Lubicz Górny

13.55 – Sierpczanie, Sierpc

14.10 – Złota Jesień, Grębocin

14.25 – Duet Eden, Grębocin

14.35 – Rada sołecka

Rozdanie statuetek, ok. 15.30.

(Parking dla zespołów – przy Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21).

Od 16.00 czekają nas kolejne występy - poza konkursem, a  jako gwiazda wieczoru wystąpi Katiusza – o 20.00.

Festyn finansowany jest z funduszu sołeckiego.

drukuj (Zabawa przy ulicy Tulipanowej)

EKOpiec 2018. Publiczne losowanie wniosków

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz, 4.06.2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz (ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny) odbędzie się publiczne losowanie wniosków o udzielnie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach programu EKOpiec 2018 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Podczas losowania zostanie wyłonionych 15 wniosków, kwalifikujących się do dofinansowania. Spośród pozostałych wniosków zostanie stworzona lista rezerwowa (według kolejności losowania).

Losowanie ma charakter publiczny - każdy może w nim wziąć udział.

drukuj (EKOpiec 2018. Publiczne losowanie wniosków)

Uwaga! Zmiany w odbiorze odpadów zmieszanych

W związku ze Świętem Bożego Ciała ulegnie zmianie odbiór odpadów komunalnych zmieszanych:

w środę 30.05 odebrane zostaną odpady z trasy środowej oraz z następujących ulic w Lubiczu Dolnym: Toruńska, Grębocka, Krótka, Dworcowa, Kolejowa, Topolowa i Niezapominajki,

w piątek 1.06 zostanie dokończona trasa czwartkowa oraz nastąpi odbiór odpadów z całej trasy piątkowej.

drukuj (Uwaga! Zmiany w odbiorze odpadów zmieszanych)

Lubicz Dolny. Zmiana dnia wywozu odpadów

Informujemy, że od czerwca nastąpi zmiana dnia wywozu odpadów z następujących ulic w Lubiczu Dolnym: Antoniewo, Małgorzatowo i Lampusz. Wywóz zostanie przeniesiony z wtorku na poniedziałek.  

drukuj (Lubicz Dolny. Zmiana dnia wywozu odpadów)

Samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy

Były wyróżnienia, promocja monografii „Gmina Lubicz. Bez granic”, wystawa archiwalnych fotografii, a na zakończenie koncert „Kochamy polskie piosenki”. Tak w naszej gminie obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego.

Pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 roku. W ich wyniku obecny wójt Marek Olszewski został przewodniczącym rady gminy, ale jeszcze w tamtej kadencji, 26 lat temu, wybrano go na wójta.

– Po roku 1989 szybko zauważono, że Polska będzie mogła dobrze funkcjonować tylko wtedy, kiedy powołany zostanie nowy samorząd terytorialny. W tym czasie wspólnie zbudowaliśmy wiele – mówił podczas gminnych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się 26 maja w szkole w Lubiczu Górnym.

W trakcie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego za swoją działalność na rzecz społeczności wyróżnienia – witraże z wizerunkiem św. Andrzeja, patrona gminy – otrzymali: Marian Sulecki – sołtys Krobi, Katarzyna Rubiszewska – organizatorka Młodzieżowych Spotkań Fotograficznych w Młyńcu Pierwszym, Robert Chrobak – prezes KS „Flisak” Złotoria oraz Jarosław Gryckiewicz, prezes Fundacji „Okruszek Szczęścia”.

Statuetkę św. Andrzeja przewodnicząca Rady Gminy Hanna Anzel wręczyła także wójtowi Markowi Olszewskiemu. W liście gratulacyjnym, który odczytała, napisała m.in.: „Jako wieloletniemu gospodarzowi naszej gminy dziękujemy dziś za Pańską oddaną służbę – za wytrwałość, cierpliwość, otwartość na ludzi i zrozumienie dla ich codziennych potrzeb. Dziękujemy za to, że nigdy nie zapomniał Pan, że praca samorządowca to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi. Za to, że we wszystkich trudnych decyzjach kieruje się Pan zawsze dobrem naszej społeczności”.

Hanna Anzel dziękowała też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przez te 28 lat pracowali i działali na rzecz gminy Lubicz.

Przewodnicząca z wójtem (i jednocześnie pierwszym przewodniczącym rady) podziękowali także wszystkim pozostałym przewodniczącym, wręczając im jako jednym z pierwszych nową monografię „Gmina Lubicz. Bez granic” autorstwa Marka Pawłowskiego.

Podczas uroczystości można było również podpisać marszałkowską „Deklarację niepodległości”, a także obejrzeć wystawę „Gmina Lubicz w obiektywie naszych przodków” przygotowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiczu. Ekspozycja składa się głównie z archiwalnych zdjęć z prywatnych albumów mieszkańców (a teraz będzie udostępniana w szkołach).

W czasie uroczystości hymny państwowy i gminny zaśpiewał chór „Gaudium Cantates” działający pod dyrekcją Aleksandry Sidor i Ariela Radomińskiego przy SP w Lubiczu Górnym, a taniec z biało-czerwonymi flagami wykonały dziewczęta ze szkoły w Grębocinie przygotowane przez Magdalenę Kuster.

W drugiej części w otwartym dla wszystkich chętnych koncercie „Kochamy polskie piosenki” utwory, m.in. Osieckiej, Wodeckiego czy Zauchy zaśpiewali absolwenci uczelni muzycznych. Koncert poprowadził znakomity dziennikarz muzyczny z radiowej „Trójki” Piotr Baron.

Więcej zdjęć "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj (Samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy)

 • Dzień Samorządu Terytorialnego
 • Dzień Samorządu Terytorialnego
 • Dzień Samorządu Terytorialnego
 • Dzień Samorządu Terytorialnego
 • Dzień Samorządu Terytorialnego
 • Dzień Samorządu Terytorialnego

Ostatnie absolutorium tej kadencji

Wójt Marek Olszewski absolutorium otrzymał jednogłośnie. Regionalna Izba Obrachunkowa wykonanie ubiegłorocznego budżetu zaopiniowała pozytywnie, bez zastrzeżeń.

Wydatki gminy Lubicz w ubiegłym roku wyniosły prawie 84 mln zł. - Najwięcej kosztowała nas edukacja – prawie 32 proc. ogółu wydatków, zaraz potem pomoc społeczna – niemal – 30 proc., transport i drogi – 15 proc. – mówił wójt Marek Olszewski, przedstawiając sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. – Ta ostatnia pozycja to nie tylko koszty remontów i budowy dróg, ale także komunikacja publiczna, którą od lat organizujemy dla naszych mieszkańców.

W ubiegłym roku na inwestycje gmina wydała 11 proc. (w tym to będzie niemal 24 proc. planowanych wydatków).

W 2017 r. na budowę dróg gminnych rada przeznaczyła prawie 6,5 mln zł. – Policzyłem, że powstało aż 20 ulic z nowymi nawierzchniami – mówił wójt. – Szczególnie widać to w Lubiczu Dolnym. Kilka wyasfaltowanych ulic powstało w Złotorii, dwie w Krobi, w Grębocinie, pojedyncze w innych miejscowościach, sfinansowaliśmy także projekty budowy kolejnych dróg, które czekają w kolejce na realizację.

Za 351 tys. powstały nowe oświetlenia dróg. - Zrobiliśmy też dokumentację cmentarza w Lubiczu Dolnym i świetlicy w Młyńcu Drugim, wsparliśmy powiat w budowie chodnika w Mierzynku, strażaków, dotowaliśmy oczyszczalnie przyzagrodowe, solary, pompy ciepła, organizacje, kluby sportowe  – wymieniał wójt. Podziękował też przewodniczącej i radzie za zrozumienie i dobry klimat przy realizacji budżetu.

Przewodnicząca rady Hanna Anzel podkreśliła, że jest zadowolona z wykonania ubiegłorocznego budżetu, jednak zwróciła uwagę na zaległości podatkowe. – Trzeba powiedzieć o tym głośno - część osób w ogóle nie płaci podatków, jednocześnie domagając się zaspokajania swoich potrzeb od gminy, a budżet gminy składa się także z podatków. Urząd stara się ściągać podatki, łącznie z odpowiednimi adnotacjami w księgach wieczystych, co oczywiście też powoduje niezadowolenie. Obniżyliśmy podatki, zabezpieczamy potrzeby socjalne, dotujemy przedszkola, dokładamy do oświaty, wykonujemy inwestycje. Ale mieszkańcy mają nie tylko prawa, lecz też obowiązki. Natomiast niewywiązywanie się z nich jest niesprawiedliwe wobec tych, którzy pamiętają o tych obowiązkach.

Wykonanie budżetu gminy Lubicz skontrolowała i pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także wszystkie komisje, łącznie z rewizyjną, która zawnioskowała o udzielenie wójtowi absolutorium.

Marek Olszewski 24 maja otrzymał je jednogłośnie.

drukuj (Ostatnie absolutorium tej kadencji)

 • Sesja absolutoryjna odbyła się 24 maja
 • Sesja absolutoryjna odbyła się 24 maja
 • Sesja absolutoryjna odbyła się 24 maja

A czy ty wiesz, co Twoje dziecko robi w internecie?

Hejt, grooming, cyberstalking, patostreaming. Czy w ogóle znamy te pojęcia? A z takimi zjawiskami stykają się nasze dzieci w wirtualnym świecie. Była o tym mowa na otwartej konferencji „Internet. Świadomy rodzic - bezpieczne dziecko. Nowe technologie” w Krobi.

Statystyki pokazują, że rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, czym zajmują się dzieci w sieci. A w świecie wirtualnym na młodych ludzi czyha wiele zagrożeń – od cyberprzemocy po ryzykowne zachowania, które przenoszą się do świata realnego, wywierając ogromny wpływ na zdrowie i życie dziecka.

- Tylko odpowiednie relacje, oparte na szacunku i rozmowie są bezpiecznikiem na świat wirtualny – mówiła Magdalena Masłowska, edukator bezpieczeństwa cyfrowego, pedagog.

Jolanta Jarczyńska, dr nauk hum. przedstawiła charakterystykę nadmiernego korzystania z internetu, zwracając uwagę na objawy świadczące o tym, że pojawia się poważny problem.

Prelegentki podkreślały, aby nie demonizować nowych technologii, które mają także swoją mocną dobrą stronę. Konferencja miała jednak uczulić dorosłych na tę drugą, ciemniejszą.

- To, w jaki sposób korzystają dzieci z internetu zależy od rodziców – mówiła Jolanta Jarczyńska.

 – Jestem trochę przerażona tym, co usłyszałam, ale bardzo za to dziękuję, bo niestety nie zdawałam sobie sprawy z wielu rzeczy – komentowała mama nastolatki. – Uważam, że to temat, z którym powinno zapoznać się wielu rodziców, zwłaszcza tych, którzy chyba sami się pogubili, przenosząc swoje prywatne życie do internetu.  

Na koniec o tym, jak chronić dzieci przed cyberprzemocą mówiła Beata Rataj, radca prawny.

Dla osób, które są zainteresowane tematem, a nie były obecne na konferencji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu przygotował mapę lokalnych „pomagaczy” (zamieszczamy ją niżej do pobrania).

drukuj (A czy ty wiesz, co Twoje dziecko robi w internecie?)

 • Konferencja „Internet. Świadomy rodzic - bezpieczne...
 • Konferencja „Internet. Świadomy rodzic - bezpieczne...
 • Konferencja „Internet. Świadomy rodzic - bezpieczne...

Wywóz elektrośmieci. Czekamy na zgłoszenia

Urząd Gminy Lubicz przyjmuje zgłoszenia do bezpłatnego odbioru dużych kompletnych elektroodpadów od mieszkańców Młyńca Pierwszego, Młyńca Drugiego i Józefowa.

Zbiórka dotyczy sprzętu RTV i AGD o wadze powyżej 40 kg, takiego jak: lodówki, zamrażarki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchnie elektryczne i gazowe. Pieniądze za elektrośmieci będą przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. 

Zgłoszenia: do 1 czerwca pod numerem: 56 621 21 28 w godz. od 7:00 do 15:00, w piątek do godz. 14:00. Podczas rozmowy mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie odbioru odpadów.

drukuj (Wywóz elektrośmieci. Czekamy na zgłoszenia)

 • Ulotka

Zachęcamy do lektury "Gońca gminnego"

Ukazał się majowy numer biuletynu informacyjnego gminy, a w nim m.in. wywiad z wójtem Markiem Olszewskim, który wyjaśnia jak funkcjonuje samorząd, skąd biorą się pieniądze w budżecie, jak wygląda procedura ich wydawania.

A poza tym w numerze, np. o remontach ulic, ofercie lubickiej biblioteki i świetlic wiejskich, termomodernizacji szkół, Dniu Strażaka i mistrzyni olimpijskiej Otylii Jędrzejczak w Grębocinie.

"Goniec" jest już dostępny u sołtysów, w szkołach, bibliotekach czy niektórych sklepach, ale można go również przeczytać tutaj.

drukuj (Zachęcamy do lektury "Gońca gminnego")

Uwaga! Dziki w Grębocinie. Nie dokarmiaj ich

Głównym powodem  pojawienia się dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych jest łatwy dostęp do pożywienia. Dlatego apelujemy, aby nie dokarmiać  dzików.

Karmiony  dzik przyzwyczaja się do sytuacji i przekazuje taką postawę  swojemu  potomstwu. Dziki są  zwierzętami, które  chętnie zjadają resztki ludzkiego pożywienia, wabione zapachem. Należy zadbać  więc o to, aby  odpady organiczne i komunalne  (np. skoszona trawa, owoce, obierki czy resztki) były kompostowane wyłącznie w zamkniętych pojemnikach. Obok pojemników nie należy też zostawiać otwartych worków ze śmieciami. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być zamykane, a teren działki odpowiednio ogrodzony.

 

drukuj (Uwaga! Dziki w Grębocinie. Nie dokarmiaj ich)

Linia nr 35 wraca na dawną trasę

Uwaga! W związku z zakończeniem przebudowy ulicy Bankowej w Lubiczu Górnym, od poniedziałku 21 maja godz. 4:50, autobusy linii nr 35 wznowią kursowanie przez przystanek Lubicz Osiedle.

drukuj (Linia nr 35 wraca na dawną trasę)

Nadleśnictwo Dobrzejewice ogłosiło zakaz wstępu do lasu!

Uwaga! Ze względu na opryski Nadleśnictwo Dobrzejewice ogłosiło zakaz wstępu do lasu, który obowiązuje do 20 czerwca. Prosimy zapoznać się z informacją na ten temat.

drukuj (Nadleśnictwo Dobrzejewice ogłosiło zakaz wstępu do lasu!)

Złotoria na stulecie niepodległości

Wystawa zgromadzonych zdjęć i pamiątek z ostatnich stu lat, rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego, koncert orkiestry czy turniej tenisa stołowego. To wszystko już 19 maja w Złotorii.

W najbliższą sobotę w Złotorii będzie się działo już od samego rana. O 9.00 w szkole rusza Turniej Tenisa Stołowego „100 lat niepodległości”. – Wiele społeczności, w tym nasza, stara się godnie uczcić stulecie niepodległości – mówi Włodzimierz Sąsiadek, jeden z organizatorów turnieju. – Jak my, amatorzy tenisa możemy to zrobić? Naszym wkładem jest sobotni turniej, na którym zobaczymy wielu znakomitych zawodników, czołówkę województwa. Cieszymy się z tego odzewu i zapraszamy do czynnego udziału w turnieju lub kibicowania.

O 16.00 sołtys, rada sołecka i radne zapraszają (przy szkole) na festyn patriotyczny „Złotoria – 100 lat – Niepodległość”. Z tej okazji przygotowano dwie specjalne wystawy – dawnej Złotorii oraz zdjęć Zdzisławy Kowalskiej, która obecnie regularnie fotografuje swoją miejscowość.

- Zapraszamy serdecznie nie tylko mieszkańców, ale  wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są związani ze Złotorią – mówi sołtys Barbara Kisielewska. – Być może na zdjęciach ktoś odnajdzie swoich przodków albo miejsca, które pamięta z dzieciństwa.

W programie również m.in. koncert orkiestry oraz występ zespołu pieśni i tańca.

Festyn odbędzie się pod patronatem wójta Marka Olszewskiego.

 

drukuj (Złotoria na stulecie niepodległości)

 • Plakat

Wielkie gwiazdy sportu w Grębocinie!

- Dążcie do celu – mówiła do młodzieży Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, której fundacja zorganizowała w Grębocinie dla dziewcząt z całego województwa lekcję wychowania fizycznego.

Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy i rekordzistka świata w pływaniu zaprosiła do Grębocina wybitne koleżanki. Kogo? Brązową medalistkę igrzysk w Rio de Janeiro w pięcioboju nowoczesnym Oktawię Nowacką, srebrną i brązową medalistkę igrzysk w Soczi i Vancouver w łyżwiarstwie szybkim Luizę Złotkowską, brązową medalistkę mistrzostw świata oraz halową mistrzynię Europy i halową mistrzynię świata w lekkiej atletyce Igę Baumgart, multimedalistkę mistrzostw Europy w short tracku Patrycję Maliszewską i mistrzynię Polski elity w kolarstwie szosowym Karolinę Karasiewicz.

– Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku szkolnym do zwiększenia aktywności ruchowej, ale także pokazanie, że przez sport mogą realizować swoje marzenia – mówi Otylia Jędrzejczak. 

Mistrzynie przekonują, że sport uczy determinacji, konsekwencji w dążeniu do celu, ale także szacunku do samego siebie i otoczenia.

Spotkanie uroczyście otworzyli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki wraz z sekretarz gminy Lubicz Teresą Gryciuk i znakomitą sportsmenką Otylią Jędrzejczak.

- Bardzo cieszymy się, że Fundacja Otylii Jędrzejczak w naszym województwie wybrała gminę Lubicz, ponieważ doceniamy rolę sportu – mówiła sekretarz Teresa Gryciuk. - U nas sale gimnastyczne tętnią życiem. Mam nadzieję, że dzięki tej lekcji zaszczepimy bakcyla aktywności fizycznej także u tych dziewcząt, które od tego stroniły.

W specjalnej lekcji wychowania fizycznego z mistrzyniami wzięło udział ok. 350 dziewcząt z całego regionu.

Fotorelacja "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj (Wielkie gwiazdy sportu w Grębocinie!)

 • Zajęcia "Mistrzynie w szkołach"
 • Zajęcia "Mistrzynie w szkołach"
 • Zajęcia "Mistrzynie w szkołach"

III Gminna Bezalkoholowa Majówka

Około 80 osób bawiło się na III Gminnej Majówce Bezalkoholowej w Krobi. Imprezę zorganizował Klub AA „Drwęca” przy współudziale gminy.

- Pokazujemy, że można świetnie bawić się bez alkoholu – mówi pan Andrzej, jeden z założycieli Klubu AA „Drwęca”.

W imprezie mógł wziąć każdy. Gmina ufundowała tort dla uczestników majówki, który serwowała przewodnicząca rady Hanna Anzel. Przewodnicząca nie ukrywa swojego podziwu dla członków klubu, którzy dzięki determinacji potrafili wyrwać się z nałogu, a teraz wspierają w tym innych.

Przypomnijmy, że klub istnieje już ponad 5 lat, a jego członkowie spotykają się w każdy piątek o godz. 17.30 w świetlicy w Lubiczu Dolnym (budynek Lubickich Wodociągów). Gmina finansuje także działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w którym przyjmuje terapeuta. Potrzebujących pomocy zachęcamy do spotkania ze specjalistą w piątki między 15.00 a 17.00 (świetlica w budynku Lubickich Wodociągów).

drukuj (III Gminna Bezalkoholowa Majówka)

Uwaga! Zajęcia TPD czasowo zawieszone

Uwaga! Uwaga! Ze względu na remont świetlicy przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym, zajęcia TPD zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym, do sali nr 17.  Zajęcia od 21 maja odbywają się tam w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 14.00-19.00; we wtorki i piątki w godz. 13.00-18.00.

drukuj (Uwaga! Zajęcia TPD czasowo zawieszone)

Dąb Niepodległości na 100-lecie Niepodległej

W naszej gminie z okazji roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przy każdej gminnej placówce oświatowej będzie zasadzony „Dąb Niepodległości”. Kilka takich dębów jest już na swoim miejscu.

10 maja „Dęby Niepodległości” zostały wkopane przy Przedszkolu „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym (fotorelacja na naszym FB) oraz przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym (fotorelacja).

„Dąb Niepodległości” rośnie już także przy Szkole Podstawowej w Złotorii, o czym szerzej pisaliśmy tutaj, a także w Grębocinie (fotorelacja).

Przy pozostałych szkołach specjalne dęby zostaną zasadzone jesienią. W uroczystościach biorą udział władze gminy Lubicz, radni oraz społeczność szkół.

drukuj (Dąb Niepodległości na 100-lecie Niepodległej)

 • Uroczystość wkopania dębu w szkole w Lubiczu Górnym
 • Uroczystość wkopania dębu w przedszkolu publicznym
 • Uroczystość wkopania dębu w przedszkolu publicznym

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Mieszkańcom gminy Lubicz przypominamy o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych. Jeśli macie niepotrzebne sofy, fotele, materace czy dywany, pamiętajcie o wcześniejszym zgłoszeniu swojego adresu do Referatu Gospodarki Odpadami.

21.05.2018 r -  Brzeźno, Brzezinko, Grębocin, Gronowo, Gronówko, Rogowo, Rogówko;

22.05– Grabowiec, Jedwabno, Kopanino;

23.05 – Lubicz Dolny;

24.05 – Lubicz Górny;

25.05 – Nowa Wieś, Złotoria;

28.05 – Józefowo, Krobia, Mierzynek, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi.

Najpóźniej pięć dni przed planowanym terminem wywozu należy zgłosić rodzaj i ilość odpadów do Referatu Gospodarki Odpadami osobiście pokój nr 1, mailem: go@lubicz.pl lub telefonicznie 56 621 21 28.

Jednocześnie przypominamy, że do odpadów wielkogabarytowych nie należy sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony i odpady budowlane, które można samodzielnie zawieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Lubicz Górny, ul. Promowa – wjazd od Nowej Wsi (teren oczyszczalni ścieków). Bezpłatnie przyjmowane są tu odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3 na rok (jedno gospodarstwo domowe), a pozostałe odpady segregowane bez limitu.

PSZOK jest czynny w dni robocze od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00.

drukuj (Odbiór odpadów wielkogabarytowych)

Inspirują nas do poznawania świata

Władze gminy zaprosiły dziś nasze panie bibliotekarki do urzędu, by w Dniu Bibliotekarza złożyć im życzenia i podziękować za ich zaangażowanie w pracę, kreatywność i otwartość.

Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w Lubiczu Dolnym, ale ma też cztery filie: w Lubiczu Górnym, Grębocinie i Gronowie oraz punkt biblioteczny w Krobi. Dyrektorem gminnej książnicy jest Marzenna Wojnar. Biblioteka we wszystkich swoich placówkach oferuje interesujące propozycje, spotkania z pisarzami i zajęcia dla osób w każdym wieku. Często też wychodzi poza standardowe działania, ale nigdy nie zapomina o tym, jaka jest jej rola.

Dziś z okazji Dnia Bibliotekarza władze gminy zaprosiły panie bibliotekarki do urzędu, po to, by złożyć im życzenia i podziękować za ich zaangażowanie. Bibliotekarki usłyszały wiele ciepłych słów od wójta Marka Olszewskiego, przewodniczącej rady Hanny Anzel, sekretarz Teresy Gryciuk oraz radnych z komisji kultury Teresy Klawińskiej i Aldony Peregonczuk.

Między 7 a 11 maja obchodzimy także Tydzień Bibliotek. Zobaczcie, co w tym czasie dzieje się w naszych bibliotekach – więcej tutaj. Zachęcamy do skorzystania.

drukuj (Inspirują nas do poznawania świata)

 • Spotkanie w Urzędzie Gminy Lubicz z okazji Dnia...
 • Spotkanie w Urzędzie Gminy Lubicz z okazji Dnia...
 • Spotkanie w Urzędzie Gminy Lubicz z okazji Dnia...

O szkodach wyrządzanych przez zwierzynę na polach

Znowelizowana ustawa prawo łowieckie określa nowe zasady i procedury wynagradzania strat w uprawach i płodach rolnych. Na ten temat zamieszczamy informację prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

drukuj (O szkodach wyrządzanych przez zwierzynę na polach)

 • Informacja prezesa KPIR

To oni pierwsi spieszą na ratunek

Wykonując ważną społeczną służbę, często sami narażają własne życie. Kultywują tradycję i promują gminę. W naszej gminie mamy ok. 500 strażaków ochotników. W długi weekend majowy obchodzili swoje święto.

Uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka odbyły się 5 maja w Młyńcu Pierwszym. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą przy figurce św. Jana Nepomucena. Podczas uroczystego apelu przy szkole podstawowej władze gminy Lubicz, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wręczyły na ręce prezesów OSP statuetki św. Andrzeja - patrona gminy oraz podziękowania za kultywowanie tradycji, a także nieustanną gotowość niesienia pomocy, trud i pracę oraz wykonywanie ważnej społecznie służby. Wyróżniono również mieszkającego w naszej gminie Sławomira Kamińskiego, zastępcę komendanta miejskiego i powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Adama Robaczewskiego, dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3, który z ramienia PSP opiekuje się gm. Lubicz.

W uroczystościach wzięło udział także wielu innych gości, m.in. radni gminni i radna powiatowa, sołtysi oraz przedstawiciele szkoły. Spotkanie prowadził prezes zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubiczu Ryszard Korpalski. Na zakończenie wójt Marek Olszewski oraz przewodnicząca rady Hanna Anzel zaprosili wszystkich uczestników na wspólny poczęstunek w remizie OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Gmina Lubicz ma aż dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, najwięcej w powiecie toruńskim. Ubiegłoroczne statystyki pokazują, że to właśnie nasi druhowie najczęściej wyjeżdżali do akcji, istotnie wspierając pracę zawodowych strażaków. Aż trzy jednostki z gminy Lubicz – Grębocin, Złotoria i Młyniec – należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Władze gminy doceniają strażacką służbę i zaangażowanie druhen i druhów, inwestując w potrzebny im sprzęt. Corocznie z budżetu na straż przeznaczamy ponad 200 tys. zł. W 2016 i 2017 r. dodatkowo dofinansowaliśmy zakup trzech samochodów gaśniczo-ratownicznych, w łącznej kwocie 555 tys. zł.

Działalność ochotników to nie tylko jednak wyjazdy do akcji, ale także prewencja. Strażacy wspierają gminne imprezy, pilnując porządku, uczą jak udzielać pierwszej pomocy i prezentują właściwe zachowania w niebezpiecznych sytuacjach.

drukuj (To oni pierwsi spieszą na ratunek)

 • Gminny Dzień Strażaka w Młyńcu Pierwszym
 • Gminny Dzień Strażaka w Młyńcu Pierwszym
 • Gminny Dzień Strażaka w Młyńcu Pierwszym

Tematem happeningu była Polska

Szkoła Podstawowa w Złotorii, gdzie odbyły się gminne obchody świąt majowych, w tym roku przygotowała happening „Polska”.

1 maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy, 2 Dzień Polskiej Flagi, a 3 Święto Konstytucji. W Złotorii w klimat świąt majowych wprowadził wójt Marek Olszewski, przypominając także o 100-leciu odzyskania niepodległości, do którego w tym roku gmina nawiązuje podczas wszystkich ważnych uroczystości.

Do trudnych dziejów w historii naszego kraju wrócił także poseł Jan Krzysztof Ardanowski, a kurator Maria Mazurkiewicz mówiła, że miłość do ojczyzny to nie są wielkie słowa, ale m.in. pomoc tym, którzy tego potrzebują.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Złotorii pod kierunkiem Darii Czermińskiej-Falk przygotowali happening „Polska”, wykonując polskie symbole narodowe, a na podsumowanie zaprosili wszystkich do wspólnego ułożenia flagi z biało-czerwonych baloników.

Na koniec tej części wydarzenia wójt wraz z przewodniczącą Hanną Anzel przekazali wszystkim dyrektorom naszych szkół książki przygotowane w ramach kampanii „Dumni z Polski” związanej z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości.

Druga część uroczystości odbyła się przed szkołą, gdzie władze gminy, goście i przedstawiciele społeczności szkolnej dokonali wkopania "Dębu Niepodległości".

Więcej zdjęć "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj (Tematem happeningu była Polska)

 • Gminne obchody świąt majowych
 • Gminne obchody świąt majowych
 • Gminne obchody świąt majowych
 • Gminne obchody świąt majowych
 • Gminne obchody świąt majowych
 • Gminne obchody świąt majowych

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw, dlatego przekazujemy komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczący właściwego postępowania.

drukuj (Komunikat o zagrożeniu upraw roślin)

„Człowiek jest wielki (…) przez to, czym dzieli się z innymi"

Ideą spotkania zorganizowanego 20 kwietnia w Krobi przez Fundację TRYBIK było poznanie działalności szkolnych kół wolontariatu działających na terenie gmin Lubicz i Obrowo, a także poszerzenie bazy informacyjnej o wolontariuszach.

Gala integrująca wolontariuszy z sąsiednich gmina była objęta patronatem wójta Lubicza, wójta Obrowa oraz honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Na spotkanie, poza wolontariuszami z opiekunami, przybyli m.in. władze gmin oraz kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz

W trakcie recytacji słów „Piosenki o wolontariuszu”, wolontariusze wnieśli totem fundacji i łańcuch serc wykonany z serduszek z wypisanymi imionami przez wszystkie przybyłe osoby.

Kulminacyjnym punktem gali była prezentacja działalności szkolnych wolontariuszy. Młodzież przygotowała prezentacje multimedialne, totemy, proporce, plakaty, opowiadając przy tym z zapałem.

Działalność młodych ludzi okazała się bardzo imponująca i zasłużyła na podziękowania, które w formie dyplomów i drewnianych serc przygotowała Fundacja TRYBIK. Upominki ufundowała gmina Lubicz, a statuetki gmina Obrowo.

Władze gminy na ręce prezes fundacji Barbary Mońko-Juraszek złożyły specjalne podziękowanie za wieloletnią działalność społeczną.

- O zaangażowaniu młodych ludzi w wolontariat rozmawiano jeszcze w kuluarach, a mit o dzisiejszej młodzieży, nieaktywnej i nieczułej, został obalony – mówi Barbara Mońko-Juraszek. - Zobaczyliśmy młodych ludzi, pełnych energii, pasji i chęci do pomagania. Warto organizować takie spotkania, serce się raduje, zyskuje się wiarę w drugiego człowieka i nabiera energii do dalszych działań.

Gala pozwoli też fundacji poszerzyć bazę informacyjną o wolontariuszach. – Ułatwi nam to dotarcie do odpowiedniej osoby i zaangażowanie jej podczas akcji czy imprezy zgodnie z jej możliwościami, predyspozycjami oraz zainteresowaniem – wyjaśnia prezes fundacji.

Spotkanie miało uroczysty charakter dzięki doskonałej współpracy z gminą Lubicz i gminą Obrowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Obrowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Lubiczu Dolnym, Stowarzyszeniem LGD "Podgrodzie Toruńskie", Fundacją Aktywności Społecznej i Fundacją im. Stefana Batorego.

Więcej zdjęć FB "Gmina Lubicz - da się lubić"

drukuj („Człowiek jest wielki (…) przez to, czym dzieli się z innymi")

 • Gala Wolontariuszy w Krobi
 • Gala Wolontariuszy w Krobi
 • Gala Wolontariuszy w Krobi

101-letnia pani Helena z medalem marszałka

Helena Mariańska, mieszkanka Grębocina z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości została uhonorowana przez marszałka województwa medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

Pani Helena znalazła się w wąskim gronie rówieśników Niepodległej, świadków historii odrodzenia Polski po 1918 roku, którzy 23 kwietnia na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego Ryszarda Bobera byli gośćmi sesji sejmiku województwa.

Stulatkowie zostali odznaczeni wybitymi z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości medalami marszałka województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. 

- Dziękuję wam za dzisiejszą tu obecność, za możliwość doświadczenia dzięki wam czym jest prawdziwy patriotyzm, na którego wymiar składają się codzienna praca, codzienna służba – powiedział marszałek Piotr Całbecki podczas wspólnej konferencji prasowej z odznaczonymi, którzy jako pierwsi podpisali się pod deklaracją mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na stulecie niepodległości. 

W województwie kujawsko-pomorskim mieszka obecnie około dwustu osób urodzonych w 1918 roku i wcześniej. 

Mieszkanka Grębocina Helena Mariańska urodziła się 31 marca 1917 roku w Czernikówku w powiecie toruńskim. W 1936 roku wyszła za mąż. Z mężem wychowała piątkę dzieci. Po wojnie małżeństwo ciężko pracowało, prowadząc gospodarstwo rolne. Pani Helena jest wyjątkowo dobrym i spokojnym człowiekiem, który nie stroni od pomocy potrzebującym. Pod swój dach przyjęła rodzinę pozostającą bez dachu nad głową.

Na podstawie: www.kujawsko-pomorskie.pl

Fot. Szymon Zdziebło

drukuj (101-letnia pani Helena z medalem marszałka)

 • Helena Mariańska na sesji sejmiku 23 kwietnia
 • Helena Mariańska otrzymała medal marszałka
 • Helena Mariańska podpisała się pod deklaracją mieszkańców...

Jaka będzie edukacja przyszłości?

Marek Olszewski, wójt Lubicza i przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP był jednym z panelistów V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja przyszłości 2018.”

Konferencja odbywała się 11 i 12 kwietnia w Lublinie. Jej organizatorami byli: Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz miasto Lublin. Wzięło w niej udział ponad 460 uczestników, 90 wykładowców i 30 partnerów.

Marek Olszewski jako przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP i przewodniczący Zespołu Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu został zaproszony do udziału w panelu „Edukacja Przyszłości – Przyszłość Edukacji – Debata strategów oświatowych". Wójt Lubicza odpowiadał na pytanie czy jego zdaniem obecny system zarządzania oświatą jest gwarantem skutecznego wdrażania nowych wizji edukacji? Mówił też o szansach i zagrożeniach procesów wdrażania nowej wizji edukacji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego różnego typu.

W trakcie konferencji mówiono także, m.in. o pieniądzach w oświacie, szkolnictwie branżowym, Karcie Nauczyciela, problemach z rozliczaniem dotacji i kierunkach polityki oświatowej.

Fot. nadesłane przez organizatorów

drukuj (Jaka będzie edukacja przyszłości?)

 • Konferencja "Edukacja przyszłości" w Lublinie
 • Konferencja "Edukacja przyszłości" w Lublinie
 • Konferencja "Edukacja przyszłości" w Lublinie

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W TORUNIU W SPRAWIE KONTROLI GOSPODARSTW

UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, przeprowadzane przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie powiatu toruńskiego rozpoczną się z dniem 15 kwietnia br.

Zakres kontroli obejmuje przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (DZ.U. z 2018 r. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń.

Wymagania zawarte w rozporządzeniu, dotyczą w głównej mierze zabezpieczenia hodowli przed przedostaniem się do niej wirusa afrykańskiego pomoru świń, tzw. BIOASEKURACJI oraz prowadzenia dokumentacji działań podejmowanych w gospodarstwie w tym zakresie.  Niezależnie od wielkości gospodarstwa hodowca będzie musiał dostosować się do obowiązujących przepisów lub zrezygnować z utrzymywania świń.

W pierwszej kolejności kontrolowane będą gospodarstwa utrzymujące do 50 świń.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu wymagań ww. rozporządzenia, powiatowi lekarze weterynarii, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

1. będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem  usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy;

lub

2. będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;

3. będą wydawać decyzje  z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);

4. za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa

5. nie wcześniej niż po upływie roku od czasowego wstrzymania utrzymywania świń, hodowca może zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii, że spełnił wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić zakaz utrzymywania w gospodarstwie świń.

Planowane jest uruchomienie wsparcia  finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywane jest wsparcie w wysokości 132 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nie utrzymywania świń:

 1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
 2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50   świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Szczegóły dotyczące procedur przyznawania rekompensat będą znane w terminie późniejszym.

Materiały, w których opisane są w sposób przystępny poszczególne wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz wzory dokumentów, są dostępne  w:  Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Toruniu, na terenie Urzędów Gmin, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, również na stronach internetowych wymienionych instytucji.

Wszelkie informacje na temat nowych wymagań dla hodowli trzody chlewnej można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Toruniu.

 

                                                                                    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu

                                                                                                       Dorota Stankiewicz

 

Toruń, 09.04.2018 r.

 

 

 

 

 

drukuj ()

Od 16 kwietnia linia 107 ma nowy rozkład

Nowy rozkład jazdy linii 107 obowiązuje od 16 kwietnia i obejmuje dodatkowo Młyniec Pierwszy i Młyniec Drugi, gdzie będzie początkowy i końcowy przystanek. Został również uwzględniony dodatkowy kurs o 15.40.

drukuj (Od 16 kwietnia linia 107 ma nowy rozkład)

 • Rozkład obowiązuje od 16.04.2018 r.

Bezpłatne turnusy dla dzieci rolników

W wakacje KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń kasy. W naszym województwie będą mogły z tego skorzystać dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2003-2011.

W załączeniu informacja KRUS.

drukuj (Bezpłatne turnusy dla dzieci rolników)

Informacja dotycząca gazyfikacji Grębocina

9 kwietnia w Grębocinie odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji, jaką w tej miejscowości prowadzi Polska Spółka Gazownictwa. Dla zainteresowanych zamieszczamy najważniejsze informacje, które otrzymaliśmy od inwestora, m.in. wniosek o określenie warunków przyłączenia, szacunkowe koszty i kontakty do firmy.

Poniżej szacunkowe koszty związane z ewentualną inwestycją po stronie klienta.

Pierwsza pozycja, tj. opłata za przyłączenie wnoszona jest na konto naszej spółki na podstawie umowy o przyłączenie po wybudowaniu przyłącza gazu. Pozostałe koszty, to koszty szacunkowe i ponosi je klient, zlecając odpowiednie usługi we własnym zakresie.

Lp.

Rodzaj kosztów

Cena

od ÷ do

Uwagi

1

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej

2400

za przyłącze do 15 m długości

2

Mapa terenu do celów projektowych

500

 

3

Ekspertyza kominiarska

100

 

4

Dokumentacja wew. instalacji gazowej

500 ÷ 700

 

5

Instalacja gazowa doziemna + wewnętrzna

(materiał + robocizna)

1500 ÷ 3000

uzależniona od długości instalacji, materiału, itp.

6

Wkład kominowy

100 ÷ 200

za 1 mb

7

Urządzenia do odbioru paliwa gazowego

(zakup lub przystosowanie posiadanych)

500 ÷ 1200

2500 ÷ 7000

kuchenki

piece gazowe dwufunkcyjne

Kontakty telefoniczne do Polskiej Spółki Gazownictwa: 52 328 53 17; 56 621 65 43

 

drukuj (Informacja dotycząca gazyfikacji Grębocina)

Uwaga mieszkańcy! Zagrożenie pożarowe

Rosnące temperatury powietrza powodują wzrost zagrożenia pożarowego na terenach wiejskich i obszarach leśnych.  Jak co roku, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego apeluje o przestrzeganie obowiązujących przepisów zabraniających wypalania suchych traw, słomy i pozostałości roślinnych na polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, torfowiskach, wrzosowiskach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych oraz trzcinowiskach i szuwarach.

Zachowajmy ostrożność w gospodarstwach domowych, a także podczas wykonywania prac polowych. Nawet niewielki pożar może spowodować tragiczne konsekwencje i duże straty materialne. Chrońmy naszych bliskich oraz mienie przed skutkami nieodpowiedzialności i braku wyobraźni.

drukuj (Uwaga mieszkańcy! Zagrożenie pożarowe)

Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy. Efekt? 11 ton odpadów

7 kwietnia na terenie gminy Lubicz odbyło się sprzątanie Doliny Drwęcy. Oprócz tradycyjnych śmieci znaleziono również, m.in. podwójny materac, hulajnogę, wędkę, sztuczne kwiaty, siatkę na ryby i elektrośmieci.

W akcji wspieranej organizacyjnie i finansowo przez gminę Lubicz, zorganizowanej przez Fundację Life Promotion oraz właściciela wypożyczalni kajaków Aqua Natura Park Damiana Tarczykowskiego, wzięło udział ok. 90 osób:

 • mieszkańców gminy Lubicz,
 • klasa integracyjna ze Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (gimnazjalna 2D),
 • harcerzy z 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy im. A. Małkowskiego,
 • strażaków OSP z Lubicza, Młyńca i Złotorii,
 • członków Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy,
 • PZW: Koło nr 3 Policja i Rzemiosło PZW Okręg Toruń, Koło Osiedlowe PZW PKP w Toruniu, Koło PZW Garnizonowe "Skalar" nr 49, Koło nr 54 PZW przy Urzędzie Marszałkowskim, Koła PZW przy SM „Na Skarpie”,
 • pracowników Urzędu Gminy Lubicz oraz ZDGMiK w Lubiczu.

Podczas akcji zebrano ok. 11 ton odpadów. Oprócz tradycyjnych śmieci znaleziono również: podwójny materac, hulajnogę, wędkę, sztuczne kwiaty, siatkę na ryby, elektrośmieci. Zdecydowanie najwięcej zebrano butelek i puszek po napojach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie! Jednocześnie apelujemy: dbajmy o środowisko. Przypominamy miejsca, gdzie można bezpłatnie można oddać odpady: przeczytacie o tym tutaj.

Więcej zdjęć: FB Gmina Lubicz - da się lubić

 

drukuj (Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy. Efekt? 11 ton odpadów)

 • Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy
 • Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy
 • Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy
 • Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy
 • Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy
 • Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy

EKOpiec 2018. 23 kwietnia ruszy nabór wniosków

Od 23 kwietnia do 10 maja Urząd Gminy Lubicz będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu nowego kotła grzewczego w miejsce istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Gmina Lubicz we współpracy z Biurem ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest w trakcie opracowania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018. Program zakłada dofinansowanie zakupu i montażu nowego kotła grzewczego w miejsce istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Podczas sesji Rady Gminy Lubicz 26 stycznia 2018 r. na realizację ww. programu zabezpieczono 30 000,00 zł.

Program przewiduje dofinansowanie (w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych nakładów) wymiany źródła ciepła w wysokości 4 000,00 zł dla beneficjenta końcowego (mieszkańca), będącego właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na potrzeby mieszkaniowe.

Wskazany powyżej limit dofinansowania dla gminy Lubicz, określony w programie, przewiduje udzielenie wsparcia dla maksymalnie 15 mieszkańców. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być przyznane tylko jedno dofinansowanie.

23 marca 2018 r. Rada Gminy Lubicz ustanowiła regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Lubicz - stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIII/578/2018.  Z kolei 9 kwietnia 2018 r. zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz zostały określone wzory dokumentów stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji oraz powołany skład komisji do oceny wniosków. Zarządzenie nr 0050.1.15.2018 z 09.04.2018 r. wejdzie w życie 16 kwietnia 2018 r.

W regulaminie został również ustalony termin naboru wniosków o udzielenia dotacji od 23 kwietnia 2018 r. do 10 maja 2018 r.

Wnioski, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

W podanym terminie wnioski będzie można składać w biurze podawczym urzędu pok. nr 9  Urzędu Gminy Lubicz lub wysłać pocztą - decyduje data wpływu.

Po wskazanym terminie zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności zgłoszeń. Jeżeli ilość złożonych i pozytywnie zweryfikowanych wniosków będzie większa niż 15, zostanie przeprowadzone publiczne losowanie wniosków. Wylosowanych zostanie 15 wniosków, pozostałe będą umieszczone na liście rezerwowej.

Mieszkańcy znajdujący się na liście rezerwowej będą mieli możliwość uzyskania dotacji jedynie w sytuacji, wycofania się mieszkańców z listy podstawowej lub zwiększenia limitu środków dostępnych dla gminy Lubicz. Przed podpisaniem umowy z gminą zostaną przeprowadzone komisyjne oględziny budynku w celu potwierdzenia zgodności informacji podanych we wniosku. Po podpisaniu umowy, partnerzy projektu – mieszkańcy - będą mieli czas na wykonanie inwestycji
w terminie określonym w regulaminie. Rozliczenie przedsięwzięcia będzie możliwe po zakończenie zadania, które zostanie potwierdzone protokołem z oględzin obiektu poświadczających wymianę źródła ciepła. Przekazanie wnioskodawcy dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek gminy Lubicz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, (www.wfosigw.torun.pl).

Przydatne linki:

 
 

Informacja WFOŚ 

 

 

drukuj (EKOpiec 2018. 23 kwietnia ruszy nabór wniosków)

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

Rusza kolejna ciekawa inicjatywa gminna skierowana do mieszkańców. Pomysł lubickiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej okazał się na tyle interesujący, że w konkursie ogłoszonym przez urząd marszałkowski pokonał dziesiątki innych projektów, zdobywając finansowanie na realizację.

Szczegóły na plakacie. Dla przypomnienia: szerzej o projekcie pisaliśmy tutaj.

drukuj (Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”)

7 kwietnia wznawiamy odbiór bioodpadów

To komunikat dla mieszkańców Lubicza Dolnego, Lubicza Górnego, Krobi, Złotorii, Nowej Wsi i Grębocina. Bioodpady będą wywożone od 7 kwietnia do 24 listopada włącznie - w każdą sobotę.

Pojemniki należy wystawić do drogi publicznej w dniu wywozu przed godz. 6:00 rano.

Bioodpady to odpady pochodzenia organicznego, ulegające rozpadowi biologicznemu. Składają się na nie resztki roślinne, tj. liście, chwasty, trawa, rozdrobnione pędy i gałęzie roślin oraz wióry i odpady z drewna.

Bioodpadami są również odpadki kuchenne, np.: obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie czy skorupki jajek.

drukuj (7 kwietnia wznawiamy odbiór bioodpadów)

Jest praca dla opiekunki środowiskowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w związku z realizacją projektu Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą" poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku opiekunka środowiskowa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Więcej: tutaj

drukuj (Jest praca dla opiekunki środowiskowej)

W drodze z Jezusem, czyli Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie

Od 10 lat w Wielkim Tygodniu w Grębocinie odbywa się wyjątkowe Misterium Męki Pańskiej. Na to niezwykłe wydarzenie ściągają tłumy nie tylko z naszej gminy i Torunia, ale także z całego regionu.

Wydarzenie organizuje ks. Paweł Borowski wraz parafią w Grębocinie, ale angażuje się w nie całe środowisko na czele ze szkołą. Patronat honorowy nad misterium objął objęli: biskup toruński Wiesław Śmigiel oraz wójt gminy Lubicz Marek Olszewski.

Fotorelacje z wydarzenia opublikowaną przez "Mój Grębocin" udostępniliśmy na naszym gminnym profilu „Gmina Lubicz – da się lubić" - kliknijcie tutaj.

Fot. Beata Nowak-Latańska

drukuj (W drodze z Jezusem, czyli Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie)

 • Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie
 • Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie
 • Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie
 • Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie
 • Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie
 • Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie

Jest już marcowy numer "Gońca gminnego"

W najnowszym "Gońcu gminnym" przeczytacie m.in. o działaniach władz gminy dotyczących powietrza, planach związanych z remontami dróg, a także rozmowę z Joanną Ardanowską, dyrektor szkoły w Lubiczu Górnym o projektach unijnych, w których biorą udział uczniowie.

W marcowym biuletynie prezentujemy również II część "Galerii radnych", wspominamy Gminne Święto Kobiet, przypominamy ceny biletów autobusowych, przybliżamy kalendarz imprez. Piszemy też o pasjonatach z naszej gminy i o malowidłach odkrytych po latach zapomnienia w kościele w Grabowcu.

"Goniec" można otrzymać bezpłatnie, np. w urzędzie, USC, bibliotece, u sołtysów, w niektórych sklepach, a także przeczytać tutaj.

drukuj (Jest już marcowy numer "Gońca gminnego")

Gdzie dostarczyć odpady, baterie i leki?

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) - znajduje się przy ul. Promowej w Lubiczu Górnym  – wjazd od Nowej Wsi (teren oczyszczalni ścieków). Czynny jest w dni robocze od marca do października w godz. 10.00 - 18.00, od listopada do lutego, w godz. 8.00 - 16.00 oraz w każdą sobotę w  godz.  9.00 - 14.00. W punkcie przyjmowane są następujące frakcje posegregowanych odpadów komunalnych:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło opakowaniowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • opony od samochodów osobowych,
 • opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach czystości i innych chemikaliach,
 • przeterminowane leki,
 • baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane.

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są bezpłatnie do  1 m3 na rok, na jedno gospodarstwo domowe, natomiast pozostałe frakcje bezpłatnie bez limitu.

 

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należy sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony i odpady budowlane, które można samodzielnie zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ  RAZ NA 6 MIESIĘCY

 

MIEJSCOWOŚCI

Data odbioru

Data odbioru

BRZEZINKO, BRZEŹNO, GRĘBOCIN, GRONOWO, GRONÓWKO, ROGOWO, ROGÓWKO

21.05.2018

22.10.2018

GRABOWIEC, JEDWABNO, KOPANINO

22.05.2018

23.10.2018

LUBICZ DOLNY

23.05.2018

24.10.2018

LUBICZ GÓRNY

24.05.2018

25.10.2018

 NOWA WIEŚ, ZŁOTORIA

25.05.2018

26.10.2018

JÓZEFOWO, KROBIA, MIERZYNEK,

MŁYNIEC PIERWSZY, MŁYNIEC DRUGI

28.05.2018

29.10.2018

 

Zgłoszenia odpadów wielkogabarytowych do wywozu należy dokonać w Urzędzie Gminy Lubicz, pok. nr 1,  telefonicznie 56 621 21 28 lub mailem: go@lubicz.pl,  najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem odbioru.

 

 

PUNKTY ODBIORU  LEKÓW

 

Przeterminowane leki przyjmowane są w następujących aptekach zlokalizowanych na terenie gminy:

 

 • Lubicz Górny, ul. Bankowa 3,
 • Lubicz Górny, ul. Paderewskiego 3,
 • Lubicz Górny, ul. Lipnowska 58,
 • Złotoria, ul. Toruńska 62,
 • Grębocin, ul. Karwowskiego 5.

 

PUNKTY ODBIORU BATERII I AKUMULATORÓW

 

Przeterminowane baterie i akumulatory przyjmowane są w wyznaczonych sklepach i budynkach użyteczności publicznej:

 

Sklepy przemysłowe:

 • Lubicz Górny – DELIKATESIK, ul. Polna 4,
 • Lubicz Górny – NETTO, ul. Bankowa 1,
 • Złotoria – STOPA, ul. Toruńska 58.

Budynki użyteczności publicznej:

 • Lubicz Dolny – Urząd Gminy, ul. Toruńska 21,
 • Lubicz Dolny – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 7,
 • Lubicz Górny – Zespół Szkół nr 1, ul. Piaskowa 23,
 • Grębocin – Zespół Szkół nr 2, ul. Szkolna 4,
 • Złotoria – Szkoła Podstawowa, ul. Pomorska 9/11,
 • Gronowo – Szkoła Podstawowa, Gronowo 5.

drukuj (Gdzie dostarczyć odpady, baterie i leki?)

Opowiedz nam swoją historię

Gmina Lubicz włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wplecenia w nie swoich rodzinnych historii. Czekamy na stare zdjęcia (do 1939 r.) wykonane w miejscowościach, które obecnie leżą w granicach administracyjnych naszej gminy.

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowujemy kilka imprez. Ich łącznikiem ma być mobilna wystawa historycznych zdjęć z prywatnych albumów naszych mieszkańców. Bo przecież nasze rodzinne historie są nierozerwalne z historią naszego kraju. Dlatego prosimy o udostępnienie nam fotografii (do roku 1939) wykonanych w miejscowościach, które obecnie leżą w granicach administracyjnych gminy Lubicz.

Zdjęcia do 20 kwietnia przyjmuje Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym, należy także wypełnić zgodę na ich wykorzystanie (w załączeniu). Fotografie zostaną zeskanowane na miejscu.

Dodatkowo, chętnych prosimy o spisanie i dołączenie do zdjęcia opisu szerszego kontekstu, który wiąże się z daną fotografią. Wasze wspomnienia, a także zdjęcia planujemy wykorzystać również w trakcie innych inicjatyw związanych z obchodami, m.in. specjalnym albumem zdjęć na naszym gminnym profilu „Gmina Lubicz – da się lubić”  oraz stronie internetowej www.lubicz.pl.

Dla pierwszych 6 osób, które udostępnią nam zdjęcie ze swojego prywatnego archiwum, mamy niespodziankę – wyjątkową grę planszową przygotowaną w ramach kampanii „Dumni z Polski”, w której gmina Lubicz bierze udział lub zestaw gadżetów gminy Lubicz (m.in. koszulkę, kubek, pendrive’a).

drukuj (Opowiedz nam swoją historię)

 • Świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Komunikacja publiczna w naszej gminie

Dzisiaj (19 marca) uruchomiliśmy dla mieszkańców nową linię autobusową nr 107. W tej chwili na terenie naszej gminy kursuje dziewięć linii autobusowych. Przypominamy ceny biletów.

Od 19 marca na terenie naszej gminy jeździ linia 107: Jedwabno - Rogówko - Rogowo  - Grębocin  - Lubicz Dolny. Autobus wykonuje cztery kursy dziennie od poniedziałku do piątku (poza przypadającymi świętami).

Gmina Lubicz jako pierwsza w powiecie toruńskim, już na początku lat 90., zorganizowała dla mieszkańców komunikację między jej miejscowościami i do pobliskiego Torunia. W tym roku z budżetu gminy wydamy na to 3 mln zł. Kursy obsługuje dwóch przewoźników toruński Miejski Zakład Komunikacji (linie nr 21, 23, 35, 37, 45 i 46) oraz Przedsiębiorstwo Transportowe „Pol-Bus” z Młyńca (linie nr 105, 106 i 107). Przypominamy, że obowiązujące ceny biletów (ale też ulgi i rozkłady) znajdziecie Państwo w menu dolnym: Informator/Komunikacja.

drukuj (Komunikacja publiczna w naszej gminie)

Niebezpieczne palenie śmieci w domach

Urząd Gminy Lubicz przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów komunalnych w domowych piecach czy kotłowniach. Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż odbywa się to przy zbyt niskich temperaturach (200–500°C). Jakie mogą być tego konsekwencje?

Powoduje to, że w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Większość spalanych odpadów ma bardzo niską wartość energetyczną, co zaprzecza stereotypom, że w ten sposób oszczędzamy na ogrzewaniu domów.

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu. O tym, że w danym domu w piecu są spalane śmieci świadczy czarny dym wydobywający się z komina i nieprzyjemny smród.

Otrzymujemy wiele telefonicznych zgłoszeń o osobach, które świadomie trują siebie, swoich najbliższych i sąsiadów.

Wszystkie zgłoszenia są poddawane kontroli.

drukuj (Niebezpieczne palenie śmieci w domach)

Uwaga! Brytyjski roztwór wycofany z rynku

Główny Inspektor Sanitarny wycofuje z obrotu lek Zinbryta (roztwór do wstrzykiwań) 150 mg, produkowany przez Biogen Idec Limited, Wielka Brytania. Istnieje podejrzenie, że wycofywany produkt wywołuje ciężkie niepożądane działanie. 

drukuj (Uwaga! Brytyjski roztwór wycofany z rynku)

 • Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego, str. 1
 • Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego, str. 2

Rusza linia 107. Zamieszczamy rozkład jazdy

Uwaga! Od 19 marca na terenie gminy Lubicz zostanie uruchomiona linia 107 w relacji miejscowości Jedwabno - Rogówko - Rogowo  - Grębocin  - Lubicz Dolny. Autobus będzie wykonywał cztery kursy dziennie od poniedziałku do piątku (poza przypadającymi świętami), zgodnie z ustalonym i zamieszczonym rozkładem jazdy.

drukuj (Rusza linia 107. Zamieszczamy rozkład jazdy)

Kanalizacja Grabowca jest zaplanowana

Grabowiec zostanie włączony do kolektora ciśnieniowego, który obecnie jest budowany w tej miejscowości, po uruchomieniu rurociągu z Osieka do Torunia.

W związku z pytaniami mieszkańców wsi Grabowiec, uprzejmie informujemy, że budowany obecnie z Osieka nad Wisłą przez Grabowiec i Złotorię kolektor ciśnieniowy ścieków sanitarnych jest inwestycją gminy Obrowo i miasta Torunia. Ma on docelowo pozwolić na likwidację niewydolnej oczyszczalni ścieków w Osieku nad Wisłą w gminie Obrowo i skierować ścieki sanitarne z tej części gminy Obrowo do Torunia.

Gmina Lubicz, w porozumieniu z gm. Obrowo, zleciła w 2016 roku zaprojektowanie dwóch przepompowni (punktów dostępu) w celu włączenia kanalizacji wsi Grabowiec oraz w okresie późniejszym wsi Kopanino (gm. Lubicz ) oraz Obory (gm. Oborowo). Będzie to możliwe dopiero po zbudowaniu i uruchomieniu rurociągu ciśnieniowego z Osieka do Torunia.

drukuj (Kanalizacja Grabowca jest zaplanowana)

EU-geniusz wkracza do Lubicza Górnego, Lubicza Dolnego i Gronowa

Gmina Lubicz przystąpiła do koordynowanego przez powiat projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. 9 marca w Starostwie Powiatowym w Toruniu wójt Marek Olszewski, przy kontrasygnacie skarbnik Grażyny Dąbrowskiej, podpisał w tej sprawie umowę. 19 marca w szkołach objętych projektem rozpocznie się rekrutacja uczniów.

Brygida Bogdanowicz-Kopeć, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu wyjaśnia:
- Weszliśmy w ten program, ponieważ wydał nam się atrakcyjny. Dzięki niemu będziemy mogli zaproponować naszym uczniom dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, robotyki, grafiki, a także pomóc w lepszym opanowaniu materiału z przedmiotów obecnych na egzaminie kończącym szkołę podstawową, jak i gimnazjum. Natomiast szkoły wzbogacą się w sprzęt taki, jak tablety, kamery czy pomoce edukacyjne, który wykorzystamy nie tylko w programie, ale również i później.

Obecnie trwają prace zmierzające do zakupu pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, Wszystko po to, by uczniów zachęcić do zdobywania i poszerzania wiedzy podczas innowacyjnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W gminie Lubicz projektem „EU-geniusz w naukowym labiryncie” zostały objęte szkoły w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i Gronowie.

Fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu

drukuj (EU-geniusz wkracza do Lubicza Górnego, Lubicza Dolnego i Gronowa)

 • Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Toruniu
 • Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Toruniu
 • Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Toruniu

Miliony włożymy na inwestycje

Przeszło 23 mln zł w tym roku gmina wyda na inwestycje. Najwięcej pieniędzy pochłoną jednak edukacja i pomoc społeczna – aż 55 mln zł.

29 grudnia ub.r. Rada Gminy Lubicz uchwaliła budżet na 2018 r., który po styczniowych poprawkach po stronie wydatków wyniósł prawie 100 mln zł.
- W 2018 roku pieniądze skierujemy przede wszystkim na inwestycje – mówił na sesji wójt Marek Olszewski. – Wynika to z faktu, że w tym właśnie roku w końcu zostaną uruchomione środki zewnętrzne: z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Lubicz do skorzystania z tych środków przygotowała się od dawna, kończąc projekty i kompletując dokumentację. W 2018 roku władze Lubicza (po styczniowych poprawkach) na inwestycje przeznaczą przeszło 23 mln zł. – To nie są wszystkie wydatki majątkowe, bo swój plan na kolejne kilka milionów ma także spółka Lubickie Wodociągi – zaznacza Marek Olszewski.

Tylko z budżetu gminy na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii i aglomeracji lubickiej będzie wydatkowane ponad 4 mln zł. Na budowę i modernizację dróg publicznych prawie 12 mln zł, w tym m.in. na ul. Bankową w Lubiczu Górnym – 1,5 mln zł (o czym szerzej piszemy na str. 3), wykonanie pasażu wraz z parkingami przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym, budowę ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostkiem na Jordanie, Farmerskiej w Mierzynku, Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie czy Cichej i Pięknej w Krobi. Niemal 200 tys. gmina zapłaci za opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym.

Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz mówi: - Bardzo się cieszę, że tak duże środki są zarezerwowane na budowę dróg. Dokładamy się także do inwestycji innych samorządów mających na naszym terenie drogi i chodniki, chcąc poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

Dla przykładu, Lubicz przeznaczy przeszło 590 tys. zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Brzeźnie. Przekaże też województwu 216 tys. zł na ścieżkę rowerową z Lubicza Górnego do Złotorii, a powiatowi 156 tys. zł na realizację ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko i następne 114 tys. zł na odcinek Krobia-Mierzynek-Młyniec.

Przy drogach gminnych staną kolejne nowe lampy. Pierwszy przetarg na 99 sztuk jest już rozstrzygnięty. Kosz tej części inwestycji to ok. 750 tys. zł.

Ponad 4,2 mln zł w tym roku zostanie przeznaczone na termomodernizację szkół w Lubiczu Dolnym i Górnym, Złotorii i Młyńcu Pierwszym. 800 tys. na budowę miejsc rekreacji w Zlotorii, Krobi, Grębocinie i Lubiczu Górnym.

Przeszło 520 tys. zł wyniesie wyodrębniony z budżetu gminnego fundusz sołecki, z którego w każdym z sołectw gminy zostaną zrealizowane zadania, takie jak m.in. doposażenie świetlic, zakup elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznych czy poprawa estetyki wsi.

Wójt podkreśla także, że w budżecie Lubicza znalazły się również środki na te wszystkie zadania, które zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym muszą się znaleźć, np. oświata i pomoc społeczna. To właśnie one pochłoną najwięcej pieniędzy. Edukacja niemal 33 mln zł, a pomoc społeczna przeszło 22 mln zł (w tym ponad 12 mln zł to samo świadczenie 500+).

drukuj (Miliony włożymy na inwestycje)

Dodatkowe zajęcia dla uczniów i wyposażenie pracowni

Gmina Lubicz regularnie inwestuje w edukację, realizując także projekty unijne, dzięki którym uczniowie mogą pozyskać nowe umiejętności. Właśnie przygotowujemy się do złożenia kolejnych wniosków, licząc na wsparcie finansowe Brukseli.

1 marca w Urzędzie Gminy Lubicz odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka, zainteresowanych wspólną realizacją projektów edukacyjnych dotyczących podniesienia poziomu kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych. Te trzy gminy planują utworzyć strategiczne partnerstwo, aby w kwietniu oraz w maju złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych dwóch projektów. Ich celem będzie zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, a także  wyposażenie specjalistycznych pracowni, zakup pomocy dydaktycznych (np. do nauczania robotyki) oraz dokształcanie nauczycieli. Łącznie chcemy pozyskać ok. 700-800 tys. zł dofinansowania unijnego.

drukuj (Dodatkowe zajęcia dla uczniów i wyposażenie pracowni)

Album z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Gmina Lubicz przygotowuje się do obchodów rocznicy 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O wydarzeniach, które z tej okazji przygotowujemy, będziemy informować na bieżąco. Dziś zachęcamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą historii naszego województwa.

Album dostępny jest tutaj (z lewej strony od góry). Gminę Lubicz znajdzie na stronie 125.

drukuj (Album z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości)

Ostatnie przed wakacjami wyjazdy na basen do Ciechocinka

Przypominamy, że od marca organizujemy wyjazdy na basen Szpitala nr 1 przy al. Armii Krajowej 6 w Ciechocinku. W tym miesiącu planowane są jeszcze 8 i 9 oraz 15 i 16 czerwca. Osoby zainteresowane prosimy o zapisy pod nr 56 62 12 139 lub osobiście w pokoju nr 3 urzędu gminy.

 

PIĄTEK

 

Pierwszy autokar:

 

Złotoria  przystanek linii autobusowej 23 w kierunku Lubicza - 16:45

Lubicz Górny pętla autobusowa przy kościele - 16:50

Lubicz Dolny przy urzędzie - 17:00

 

Wejście na basen: I grupa godz. 18:10, II grupa 18:50; wyjazd z Ciechocinka ok.19:40

 

Drugi autokar:

 

Gronowo przy sklepie – 17:50

Brzezinko przy OSP – 18:00

Rogówko przy sklepie - 18:10

Jedwabno – 18:15

Młyniec Pierwszy przy szkole - 18:20

Młyniec Drugi przystanek za sklepem - 18:23

Krobia przy Novar – 18:25

Lubicz Górny – 18:30

 

Wejście na basen: I grupa godz. 19:30, II grupa 20:10; wyjazd z Ciechocinka ok. 21:10

 

SOBOTA

 

Grębocin przy szkole – 11:30

Lubicz Dolny przy urzędzie - 11: 35

Lubicz Górny pętla autobusowa przy kościele - 11:40

Złotoria  przystanek linii autobusowej 23 w kierunku Torunia - 11:45

 

Wejście na basen: I grupa godz. 12:30, II grupa13:10; wyjazd z Ciechocinka ok. 14:10

 

Obowiązują zapisy pod nr tel. 56 62 12 139 lub osobiście w pokoju nr 3 UG.

 

drukuj (Ostatnie przed wakacjami wyjazdy na basen do Ciechocinka)

Wójt Lubicza: - Najważniejsi są mieszkańcy

O funkcjonowaniu gminy, jej zadaniach, inwestycjach, projektach europejskich. O tym, skąd gmina ma pieniądze na działalność, jaki jest udział podatku od osób fizycznych. Ile gmina dopłaca do szkół, a ile do jednego dziecka w przedszkolu. Jak gmina integruje mieszkańców. W jaki sposób wspiera przedsiębiorców, a jak pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

drukuj (Wójt Lubicza: - Najważniejsi są mieszkańcy)

 • Wywiad "Poza Toruń", cz. I
 • Wywiad "Poza Toruń", cz. II

Kto powinien utrzymywać urządzenia melioracyjne?

GDDKiA przypomina mieszkańcom o konieczności przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki celem umożliwienia swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania groźnych zastoisk.

Prosimy o zapoznanie się z informację przygotowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z występującymi w ubiegłym roku intensywnymi opadami deszczu oraz zbliżającym się okresem wiosennym i związanymi z tym roztopami.

drukuj (Kto powinien utrzymywać urządzenia melioracyjne?)

 • Pismo GDDKiA

Bez pań świat by nie istniał

To było już szóste wspólne Gminne Święto Kobiet. Serca mieszkanek gminy Lubicz skradł Włoch Francesco Napoli,  wykonawca słynnej „Mariny”.

 

– W gminie Lubicz mamy aż 19 miejscowości. Święto Kobiet jest więc doskonałą okazją, do integracji naszych mieszkanek, poznania się, rozmowy – mówi wójt Marek Olszewski.

 

3 marca w Lubiczu Górnym bawiły się setki pań z wszystkich miejscowości gminy. Wójt, składając bohaterkom święta życzenia podkreślił: - Bez pań świat by nie istniał!

 

Marek Olszewski mówił o wielu rolach, które kobiety pełnią na co dzień, biorąc na siebie masę obowiązków i życzył im przede wszystkim szacunku.

 

Tradycyjnie wręczył też kwiaty pani wyłonionej z widowni, a także przewodniczącej rady Hannie Anzel. Tradycyjnie też, w podziękowaniu za współpracę, otrzymał od pań radnych koszyk… z domowymi wyrobami. Przypomnijmy, że w Radzie Gminy Lubicz to właśnie panie stanowią większość. Życzenia paniom złożył też poseł Jan Krzysztof Ardanowski – mieszkaniec gminy Lubicz.

 

Panie przybyłe na imprezę zostały zaproszone na poczęstunek, później mogły odwiedzić wiele stoisk z rękodziełem, biżuterią, obrazami, biblioteki publicznej, fundacji „Trybik”, dietetyka, radcy prawnego i innych. Jak zwykle nie zabrakło także konkursu z dziesiątkami nagród.

 

A na scenie? Tu także wiele się działo. Wystąpiły zespoły Eden i Akus, a grupa Ragaton Girls przygotowała pokazy tańca. W tym roku niespodzianką był występ grupy Alebabki i przyjaciele, składającej się z radnych i dyrektorek szkół. Dla mieszkanek wystąpił także Teatr Afisz ze spektaklem „W oparach starego kina”. Zwieńczeniem tego dnia był koncert Włocha Francesco Napoli, wykonawcy słynnej „Mariny”, który nawiązał znakomity kontakt z publicznością.

 

Więcej zdjęć można obejrzeć na naszym profilu „Gmina Lubicz  - da się lubić” – część I i część II

drukuj (Bez pań świat by nie istniał)

 • Wójt Marek Olszewski
 • Publiczność
 • Pokaz tańca
 • Konkurs z nagrodami
 • Francesco Napoli nawiązał doskonały kontakt z publicznością
 • Bis! Po raz kolejny prosiła publiczność

Przyszedł czas na zasłużony odpoczynek

Życzliwa, sumienna i rzetelna. Bez problemu rzuca ważnymi datami z życia zawodowego współpracowników i historii gminy. Hanna Burczyńska, kierownik referatu organizacyjnego po 35 latach pracy w Urzędzie Gminy Lubicz odeszła na emeryturę.

- Praca była moją pasją, lecz też nie mam żadnego problemu z tym, że odchodzę na emeryturę – mówi pani Hania. - Uważam, że przyszedł ten czas. Chcę teraz pożyć inaczej, ale będzie mi bardzo brakowało współpracowników.

Hanna Burczyńska pracę w Urzędzie Gminy Lubicz rozpoczęła 16 maja 1983 r. Najpierw  była zatrudniona  na stanowisku referenta ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Od 1 września 1984 r do 31 grudnia 1985 r. pracowała jako  inspektor, a od 1 stycznia 1986 r. - starszy inspektor.

W 1985 r. zaczęła pracować w Referacie Organizacyjnym, zostając jego kierownikiem 1 lutego 1992. r.

W tym tygodniu Hanna Burczyńska pożegnała się z szefostwem i współpracownikami.

- Pani Hania w urzędzie z poświęceniem przepracowała 35 lat – mówił wójt Marek Olszewski. – Powierzenie jej kierowania referatem organizacyjnym to była jedna z moich pierwszych decyzji. Pani Hania zawsze traktowała nas wszystkich przyjaźnie. Bardzo dziękuję pani za to.

- Jest dla nas pani pomostem między tamtą gminą a gminą po reaktywacji – dodała sekretarz Teresa Gryciuk.

Hanna Burczyńska usłyszała także wiele ciepłych słów o swojej życzliwości, sumienności i rzetelności.

Na wczorajszej sesji z panią kierownik pożegnała się także Rada Gminy Lubicz. – Pani to historia tej gminy. Dziękujemy za pani serdeczność. Będzie nam pani brakowało – mówiła przewodnicząca Hanna Anzel.

28 lutego był ostatnim dniem pracy Hanny Burczyńskiej. Aktywna zawodowo była prawie 43 lata. Co dalej? – Pewnie przez jakiś czas będę czuła się jak na urlopie – odpowiada. - A potem… zobaczymy. Nie planuje. Ale na pewno zdecydowanie więcej czasu poświęcę na działkę i czytanie książek.

Pani Haniu, życzymy zdrowia i realizacji tych planów, na które dotąd nie było czasu.

drukuj (Przyszedł czas na zasłużony odpoczynek)

 • Pożegnanie Hanny Burczyńskiej
 • Pożegnanie Hanny Burczyńskiej
 • Pożegnanie Hanny Burczyńskiej

O najbliższych planach gminy na zebraniu z sołtysami

Inwestycje, funkcjonowanie świetlic, gospodarka odpadami, m.in. o tym władze gminy rozmawiały z sołtysami na kolejnym spotkaniu.

Wójt Marek Olszewski poinformował, że trwają prace związane z budową ul. Bankowej w Lubiczu Górnym. Właśnie rozstrzygnięto też  przetarg na postawienie 99 nowych lamp w gminie. Przy drogach powinny pojawić się do końca czerwca. Na początku marca ma być także rozstrzygnięty przetarg na kontynuację budowy kanalizacji w Złotorii. Natomiast w kwietniu Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosi konkurs na rewitalizację. Dzięki pieniądzom z tego programu jesienią powinna być gotowa ul. Handlowa wraz parkingami w Lubiczu Górnym.

- Przygotowujemy również postępowanie przetargowe związane z budową dróg w kilku miejscowościach. Otwarcie ofert pod koniec marca, więc spodziewamy się, że remonty ruszą w kwietniu. Osobno zajmiemy się naprawą dróg asfaltowych tam, gdzie jest taka potrzeba. Tutaj przetarg również jest przygotowywany – mówił wójt Marek Olszewski.

Gmina planuje też odnowić przystanki autobusowe, malując na część z nich sceny z bajek.

- W tym roku aż 26 proc. budżetu przeznaczamy na różnego rodzaju inwestycje. To bardzo dużo – dodała Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz.

Rozmawiano także o gospodarowaniu odpadami, któremu w naszej gminie szczegółowo przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli, oceniając je pozytywnie. Prawie 90 proc. mieszkańców segreguje odpady, gmina prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych, gdzie można śmieci dostarczać bezpłatnie (gruz do 1 m3), uczestniczy w programie wymiany azbestu, dofinansowując jego utylizację w całości (dla znajdujących się w bazie azbestowej) oraz w innych inicjatywach proekologicznych.  

Sekretarz Teresa Gryciuk przypomniała zasady działania świetlic wiejskich. – Świetlice służą mieszkańcom na zebrania, spotkania, zajęcia dla dzieci, imprezy publiczne i inne ogólnodostępne wydarzenia – mówiła.

W świetlicach regularnie odbywają się bezpłatne dla mieszkańców zajęcia. Rozpiskę publikujemy tutaj.

Hanna Burczyńska, kierownik Referatu Organizacyjnego przypomniała też, że na terenie gminy jest 81 tablic informacyjnych, umieszczonych w najbardziej uczęszczanych miejscach, pytając sołtysów o zapotrzebowanie na kolejne takie tablice. Tablice służą do umieszczania informacji publicznych, ale za zgodą gospodarza wsi mogą znaleźć się na nich ogłoszenia mieszkańców.

Przy okazji sołtysi podziękowali Hannie Burczyńskiej za współpracę, ponieważ z końcem lutego pani kierownik odchodzi na emeryturę.

drukuj (O najbliższych planach gminy na zebraniu z sołtysami)

 • Spotkanie władz gminy z sołtysami
 • Spotkanie władz gminy z sołtysami
 • Pożegnanie Hanny Burczyńskiej

Zapraszamy do lektury „Gońca gminnego”

Pierwszy w tym roku numer biuletynu informacyjnego gminy Lubicz jest już dostępny w naszych stałych punktach. Przeczytacie w nim m.in. o tegorocznych inwestycjach, na które gmina wyda 23 mln zł.

W lutowym numerze z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet prezentujemy sylwetki naszych pań radnych. Jest też zaproszenie na Gminne Święto Kobiet, gdzie wystąpi Francesco Napoli. To wydarzenie już 3 marca w Lubiczu Górnym. W wywiadzie o projektach wspierających seniorów mówi wójt Marek Olszewski, Piszemy również o inwestycjach, wspominamy minione wydarzenia i polecamy amatorską ligę tenisa w Złotorii.

„Goniec” jest też do przeczytania tutaj  

drukuj (Zapraszamy do lektury „Gońca gminnego”)

Propozycja dla osób bez pracy. Zgłoście się

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu do końca lutego prowadzi nabór do Klubu Integracji Społecznej "Nad Drwęcą". Projekt rusza od marca i potrwa rok. W ramach projektu oferowane są m.in. warsztaty, szkolenia, staże pośrednictwo pracy oraz prawo do "zatrudnienia wspieranego".

Więcej na plakacie i pod nr tel. 56 674 21 55.

drukuj (Propozycja dla osób bez pracy. Zgłoście się)

Wójt Marek Olszewski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej"

"W gminie wiejskiej wszystko, co robimy, jest droższe. Na kilometrze sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazowej w mieście mieszka czasem tysiąc osób. Na wsi często nie ma nikogo, więc koszty jednostkowe są nieporównanie większe" - mówi wójt gminy Lubicz Marek Olszewski w dzisiejszym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Zachęcamy do lektury.

Cały wywiad.

drukuj (Wójt Marek Olszewski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej")

Klasyczne wariacje muzyczne

9 lutego w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym odbyło się spotkanie uczestników projektu „Klasyczne wariacje muzyczne”, na którym gościł m.in. wójt Marek Olszewski.

Spotkanie zainaugurował koncert Dawida Trawickiego, młodego i uzdolnionego muzyka z Kopanina, laureata wielu gitarowych konkursów ogólnopolskich. Zagrał on m.in. Polskie Drogi” – Kuryłowicza,  „I see fire” - z filmu Hobbit, Ed Sheerana,  motyw z filmu „Ojciec Chrzestny” - Nino Rotta, motyw z filmu „Gra o Tron”.

Popis swoich teatralnych umiejętności dali też uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Złotorii w przedstawieniu opartym na twórczości Stanisława Moniuszki z elementami scenicznymi opery „Straszny Dwór”. Dopełnieniem inscenizacji był występ chóru „Gaudium Cantates” ze Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym pod dyrekcją Aleksandry Sidor. W repertuarze znalazła się pieśń „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki.

Po zakończeniu części artystycznej rozpoczął się finał konkursu muzycznego (etap międzyszkolny) „Najpiękniejsze pieśni i arie świata” z udziałem 12 uczniów - laureatów etapu szkolnego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa. Wszyscy uczestnicy dali przykład solidnej wiedzy na temat najważniejszych i najpiękniejszych  pieśni i arii. 

Najmilszym akcentem było wręczenie nagród rzeczowych wszystkim finalistom  konkursu, w tym m.in. nagrody głównej wójta gminy Lubicz.

Projekt realizował Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, a sfinansowały gmina Lubicz oraz Fundacja PZU.

drukuj (Klasyczne wariacje muzyczne)

 • Finał projektu "Klasyczne wariacje muzyczne"
 • Finał projektu "Klasyczne wariacje muzyczne"
 • Finał projektu "Klasyczne wariacje muzyczne"

Dla nich trzeźwość jest najważniejsza

- Spotkania trzeźwościowe pomagają nam zrozumieć, że inni też mają podobne problemy, ale można sobie z nimi poradzić – mówi pan Andrzej, który prowadzi w Lubiczu Grupę AA „Drwęca”. Jej członkowie spotykają się w każdy piątek. Już od pięciu lat...

Pan Andrzej nosi koszulkę z napisem: „1 piwo, 3 piwo, 8 piwo. Gleba” – Tak… Glebą to się kończy – dziś może już sobie z tego żartować. Nie pije od kilkunastu lat. Jednak alkohol jego fałszywym przyjacielem był przez około 30 lat! Pięć lat temu pan Andrzej razem z panem Adamem założyli w Lubiczu Grupę AA „Drwęca”.

Pięciolecie członkowie lubickiego AA oficjalnie świętowali 2 lutego. Tego dnia, na spotkanie otwarte, zaprosili też m.in. wójta Marka Olszewskiego i instruktora terapii uzależnień, który wspiera grupę w trzeźwości.

- Chcielibyśmy bardzo podziękować panu wójtowi, że wspiera nasze działania, m.in. udostępniając nam świetlicę – mówi pan Andrzej.  – Spotkania piątkowe pozwalają nam uświadomić sobie, że jest więcej takich ludzi, jak my, toczących boje z podobnymi problemami i że można sobie z nimi poradzić.

Przypominamy, że Grupa AA „Drwęca” spotyka się o godz. 17:30. w każdy piątek w świetlicy wiejskiej w Lubiczu Dolnym.


 

drukuj (Dla nich trzeźwość jest najważniejsza)

Czasowa organizacja ruchu w Lubiczu Górnym (AKTUALIZACJA)

5 lutego o godz. 9:00 rusza przebudowa ul. Bankowej na odcinku pomiędzy ul. Piaskową a ul. Lipnowską. Prace podzielone zostały na II etapy. W pierwszej kolejności wykonawca robót drogowych zajmie się odcinkiem ulicy Bankowej od ul. Piaskowej do ul. Lipnowskiej.

 

W związku z tym od 5 lutego od godz. 9.00 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Ul. Polna będzie ulicą dwukierunkową  – prosimy o nieparkowanie pojazdów wzdłuż tej ulicy. Natomiast od 13 lutego na ul. Polnej pod znakami B36 (zakaz zatrzymywania się i postoju) zostaną umieszczone tabliczki o treści: "obowiązuje od 6.30 do 9.00 i od 14.00 do 17.00".

 

Ulicę Bankową drogowcy wyłączają z ruchu pojazdów.  Dojazd do posesji będzie umożliwiony, jednakże w okresie prac ziemnych i nawierzchniowych może zostać czasowo ograniczony. Dojazd do obiektów handlowo – usługowych odbędzie się od tyłu budynków.

W drugim etapie wykonawca robót zajmie się przebudową skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Piaskową.

 

Autobus miejski  MZK linii nr 35 
W związku z przebudową ul. Bankowej w Lubiczu Górnym od poniedziałku 5 lutego godz. 9:00 zostanie zmieniona trasa przejazdu autobusów linii nr 35. Autobusy będą omijać przystanki Lubicz Osiedle i Lubicz Bankowa.
Autobusy, jadąc z Torunia, wjadą za mostem na Drwęcy w ul. Lipnowską i będą się zatrzymywać na wysokości apteki. Będzie to przystanek końcowy i początkowy. 
Autobusy z pętli w Krobi będą odjeżdżać z opóźnieniem ok. 5-minutowym, a w Lubiczu Górnym będą korzystać tylko z przystanku przy ul. Warszawskiej (Droga Krajowa nr 10).

drukuj (Czasowa organizacja ruchu w Lubiczu Górnym (AKTUALIZACJA))

Rekrutacja do szkół i przedszkola

Uwaga! 19 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych! Wnioski należy składać do 16 marca bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole. Więcej tutaj

drukuj (Rekrutacja do szkół i przedszkola)

Prace w Krobi zostały wstrzymane

Przekazujemy informację z zarządu dróg w Lubiczu dotyczącą inwestycji gm. Obrowo w Krobi: "Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz niewywiązywania się wykonawcy robót z warunków podanych przez zarządcę drogi odnośnie odtworzenia nawierzchni dróg i poboczy z dniem dzisiejszym prace zostają wstrzymane". Numer telefonu do zarządu dróg: 56 678 27 09.
 

Senior w centrum zainteresowania

Gmina Lubicz myśli o najstarszych mieszkańcach nie tylko od święta. Właśnie pozyskała ponad 300 tys. zł na Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”. Dzięki temu najbardziej potrzebujący zostaną objęci wsparciem i opieką środowiskową. Poznajcie szczegóły.

Projekt pt. Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” powstał w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu w sierpniu 2017 r. jako odpowiedź na potrzeby najbardziej potrzebujących seniorów z terenu naszej gminy, po wcześniej przeprowadzonej diagnozie i uchwalonym przez Radę Gminy Lubicz Programie Wspierania Seniorów.

Programem ma być objęte co najmniej 25 osób. W fazie pilotażu od czerwca 2018 do maja 2019 roku piętnaście osób przez sześć godzin dziennie, trzy dni w tygodniu będzie dowożonych do tamtejszej świetlicy, gdzie animatorzy i specjaliści zorganizują im czas w postaci warsztatów tematycznych, wyjazdów do kina, teatru, pogadanek o zdrowiu, rehabilitacji, wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawników, psychologów, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu będzie czekał na nich ciepły posiłek.

 - Kolejnych dziesięcioro seniorów, wymagających stałej pomocy w codziennych czynnościach otrzyma wsparcie w swoim miejscu zamieszkania, świadczone przez  wyspecjalizowanych opiekunów - powiedziała nam Marta Rębska, koordynator projektu z ramienia ośrodka pomocy w Lubiczu.  

Projekt uzyskał dofinansowanie z konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych, nr konkurs RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17.

- Konkurs miał charakter otwarty, co oznacza, że o dofinansowanie mogły ubiegać się wszystkie podmioty – również organizacje pozarządowe – wyjaśnia Marta Rębska. - Gmina nie miała obowiązku startować w tym konkursie, a jedynie wykorzystała możliwość, by pozyskać środki na rozszerzenie oferty dla schorowanych, mało samodzielnych, wykluczonych społecznie  seniorów z terenu gminy. Tym bardziej cieszymy się, że nasz wniosek uzyskał akceptację.

Pomysł gminy Lubicz, mimo dużej konkurencji (wpłynęło 67 wniosków) został oceniony na tyle dobrze, że znalazł się na 14 miejscu listy rankingowej, uzyskując tym samym dofinansowanie (a otrzymało je tylko 19 projektów znajdujących się na szczycie listy rankingowej)

Całkowita wartość lubickiego projektu to 338 725,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 311 627,00 (92 proc. wartości projektu), a wkład własny gminy  to zaledwie 8 proc., czyli 27 098 zł (te środki będą przeznaczone na zakup posiłków dla seniorów w ramach zasiłków z pomocy społecznej). Zatem miesięczny koszt na jednego uczestnika projektu  to koszt 1129 zł,

- Warto zaznaczyć, że w projekcie przewidziano zatrudnienie trzech dodatkowych opiekunek środowiskowych (co generuje 126 000, tj. 37 proc. wartości projektu), ponieważ na co dzień do GOPS w Lubiczu zgłasza się bardzo dużo osób, które chcą skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – wyjaśnia Marta Rębska.

Składając wniosek o dofinansowanie, gmina Lubicz zobowiązała się też do zachowania trwałości działań przez minimum rok po zakończeniu projektu. To oznacza, że w 2019 i 2020 roku Klub Wsparcia Seniorów „Nad Drwęcą” nadal będzie działał. Dlatego gmina Lubicz złożyła już kolejny wniosek, tym razem do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, o dofinansowanie remontu, na potrzeby klubu, lokalu przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym.

Więcej na ten temat w reportażu TVP3 Bydgoszcz: 31.01 o 19:15 lub 1.02 o 19:45 i 4.02 o 10:15.

drukuj (Senior w centrum zainteresowania)

Rodzina w centrum! Bezpłatne porady

Porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, a także mediacje rodzinne, wyjazdy edukacyjne i warsztaty oferuje projekt „Rodzina w centrum”.

Projekt realizuje Centrum Wsparcia Rodziny dla Powiatu Toruńskiego. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 698 010 273 lub osobiście – ul. Towarowa 4-6.

drukuj (Rodzina w centrum! Bezpłatne porady)

Wnioski o dopłaty bezpośrednie od 2018 roku tylko przez Internet

Od 2018 r. rolnicy muszą przedstawić się na elektroniczny sposób załatwiania wniosku o dopłaty bezpośrednie za pomocą nowej  aplikacji eWniosekPlus zamieszczonej na portalu Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.

 

W tym celu ARiMR planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej, której celem  jest przedstawienie zalet składania wniosków przez Internet, a także praktyczne przygotowanie rolników i doradców  do korzystania  z nowej  aplikacji.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  przygotowanym projekcie  ustawy wprowadza też uproszczony  tryb ubiegania się  o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW dla rolników z tych gospodarstw, których sytuacja  nie zmieniła się w porównaniu  z poprzednim rokiem. Zgodnie  z przepisem przejściowym w 2018 r zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć w biurze powiatowym ARiMR papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w porównaniu  do wniosku o dopłaty z poprzedniego roku.

 

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie  płatności na rok 2017 deklarował  powierzchnie gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał  się wyłącznie:

- o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub płatność związaną  do powierzchni uprawy chmielu, lub  płatność do owiec, lub płatność do kóz, lub płatność niezwiązaną do tytoniu, lub

- w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesienie, lub

- w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW, lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

 

Termin  składania  takich oświadczeń  wyznaczono  na okres  od 15 lutego  do 14 marca 2018 roku.

 

Składanie  dokumentów w tegorocznej  kampanii rozpocznie się  od 15 marca i potrwa do 15 maja br.

 

Więcej: arimr.gov.pl.

drukuj (Wnioski o dopłaty bezpośrednie od 2018 roku tylko przez Internet)

Podtopienia na gruntach rolnych

W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin w gospodarstwach rolnych, uprzejmie proszę o przekazanie informacji do Urzędu Gminy Lubicz z następującymi danymi:

 1. Powierzchnia podtopionych gruntów.
 2. Areał, z którego nie zebrano plonów.
 3. Główne uprawy, których zbioru nie dokonano.
 4. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów.
 5. Areał, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
 6. Areał, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.                                                                            

Zebrane materiały pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w Gminie ,a następnie przekazanie danych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Dane te będą zarazem podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. Proszę zatem o PILNE przesłanie danych, w nieprzekraczanym terminie do 25 stycznia 2018 r.


Wójt Gminy    
Marek Olszewski

19-01-2018
 

drukuj (Podtopienia na gruntach rolnych)

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

W związku z zimową pogodą, pojawiającymi się opadami śniegu i spadkami temperatur pragniemy Państwa poinformować, że:

DROGI KRAJOWE

Za zimowe utrzymanie dróg krajowych nr 10 i 15 przebiegających przez naszą gminę, odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oddział Toruń. Kontakt do dyżurnego zimowego utrzymania ruchu Obwodu Drogowego w Toruniu tel. 56 658 40 60.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz tel.: 52 323 45 00, e mail:sekretariat_bud@gddkia.gov.pl


Rejon Dróg Krajowych w Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń tel.: 56 658 40 60,
e-mail: rdk_torun@gddkia.gov.pl

1. Autostrada  - A1

2. Toruń – Warszawa - droga nr 10

3. Toruń – Olsztyn - droga nr  15

DROGI WOJEWÓDZKIE

Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nr 657, 654, 552, 646 i 572 przebiegających przez naszą gminę, odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oddział Toruń. Kontakt do dyżurnego zimowego utrzymania ruchu Obwodu Drogowego w Toruniu tel. 56/664 40 35.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz     
tel. 52 370 57 14,  e-mail: zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113,  87-100 Toruń
tel.  56 664 40 35, e-mail: rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl

1. Lubicz – Złotoria - droga nr 657

2. Złotoria – Grabowiec  - droga nr 654

3. Lubicz – Grębocin  - droga nr 552

4. Brzeźno – Turzno  - droga nr 646

5. Lubicz Dolny - ul. Kolejowa  - droga nr 572    

DROGI POWIATOWE

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 2009, 2010, 2030, 2035 i 2036 przebiegających przez naszą gminę odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Toruniu. Kontakt do dyżurnego zimowego utrzymania ruchu tel. 56 664 47 75

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113,  87-100 Toruń tel. 56 664 47 75, e-mail: pzdtorun@wp.pl

1. Lubicz Górny – Brzeźno  (przez Młyniec Drugi)  - droga nr 2009

2. Lubicz Dolny – Turzno  (przez Rogówko, Rogowo) - droga nr 2010

3. Gronowo – Turzno (przez Gronówko)  - droga nr 2030

4. Toruń – Młyniec Pierwszy (przez Jedwabno) - droga nr 2035

5. Krobia – Młyniec Drugi  - droga nr 2036

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubicz odpowiada Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. Kontakt do osoby koordynującej pracę zimowego utrzymania dróg gminnych, odśnieżanie chodników  i parkingów w godzinach pracy Zarządu 56/678 27 09  15/872. Poza godzinami pracy zimowe utrzymanie dróg gminnych prowadzi Andrzej Krzyżanowski tel. 602 368 386.

 

STANDARTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA  DRÓG ORAZ KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  DRÓG GMINNYCH NA TERENIE  GMINY LUBICZ PRZEZ ZARZĄD DRÓG GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ  W LUBICZU

1. Na drogach gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane  standardy zimowego utrzymania:

    - standard  V    -  drogi na terenie gminy (sołectwa)

    - standard  VI   -  pozostałe odcinki dróg (drogi wewnętrzne)

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1997 r. w sprawie zasad odśnieżenia i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

Standard

Opis stanu utrzymania

dróg dla danego standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania

zjawiska śliskości zimowej

V

Jezdnia odśnieżona, w

miejscach zasp odśnieżony

co najmniej jeden pas ruchu

z wykonaniem mijanek.

 

 

 

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

– ustalonych przez Zarząd dróg

-śnieg luźny- może zalegać do 16 godz.

-śnieg zajeżdżony – może występować

-języki śnieżne       - mogą występować.

-zaspy – mogą występować  do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 6 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź – 2 godz.

- śliskość pośniegowa może występować

VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypywana w miejscach wyznaczonych

przez zarząd dróg.

- śnieg luźny - może zalegać

- śnieg zajeżdżony – może występować

- języki śnieżne  - mogą występować

- zaspy  - mogą występować do 12 godz.

W miejscach wyznaczonych

- wszystkie rodzaje śliskości  po odśnieżaniu - 2 godz

 

2. Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natężenia ruchu drogi gminne zostały również zróżnicowane ze względu na kolejność odśnieżania.

I  kolejność - odśnieżenie i usuwanie śliskości pośniegowej i gołoledzi

Trasy dróg po których jest wykonywany transport  komunikacji zbiorowej i trasu autobusów szkolnych.

II kolejność - odśnieżenie i usuwanie śliskości  pośniegowej i gołoledzi

Trasy dróg o nawierzchniach jezdni asfaltowych i powierzchniowo utrwalonych emulsją asfaltową.

III kolejność - odśnieżenie 

Trasy dróg o nawierzchniach gruntowych utwardzonych kruszywem drogowym

IV kolejność - usuwanie wg. potrzeb zasp i skutków  zawiei i zamieci śnieżnych –po ustaniu opadów do 24 godz.  

Przypominamy, że za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych odpowiedzialni są zarządcy terenu. Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności odśnieżania chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości, zapobiegania śliskości oraz usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Obowiązki te wynikają przede wszystkim  z zapisów  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników. Pamiętajmy, że za odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji odpowiada jej właściciel.

 

Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę.

Śnieg usunięty z chodnika należy pryzmować na chodniku bezpośrednio przy krawędzi jezdni wzdłuż krawężników w taki sposób aby odśnieżanie chodników nie stwarzało zagrożenia w ruchu drogowym, jak również w ruchu pieszych. Wyrzucanie śniegu spod posesji na jezdnię jest bardzo niebezpieczne dla ruchu pojazdów. Właściciela posesji, który usuwa śnieg spod posesji na jezdnię, można ukarać mandatem karnym za stwarzanie niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.

 

Prosimy więc Mieszkańców, aby zadbali o chodniki leżące przy ich posesjach. Ich drożność zapewni pieszym zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w trudnych warunkach atmosferycznych. Prosimy również o nie pozostawianie zaparkowanych pojazdów na osiedlowych drogach w strefie zamieszkania wyznaczonej znakami drogowymi D-40 poza miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów, które utrudniają odśnieżanie dróg.  W przypadku obfitych opadów śniegu będziemy również zwracać się do Państwa  o ewentualne przestawienie zaparkowanych pojazdów na drogach gminnych lub parkingach celem prawidłowego odśnieżania i usunięcia śniegu.

 

Z góry dziękujemy za dbanie zimą o bezpieczeństwo i porządek w naszym wspólnym sąsiedztwie.

Grażyna Buczeń,

kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

 

drukuj (Zimowe utrzymanie dróg i chodników)

WOŚP. Szkoły w gminie zebrały ponad 27 tys. zł

Szkoły w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym, w których odbywał się tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrały łącznie 27 410 złotych i 44 grosze. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy mieszkańcom za wielkie, dobre serca.

W Lubiczu Górnym zebrano 16 596 złotych i 27 groszy. Z kolei w Lubiczu Dolnym było to 10 814 złotych i 17 groszy. Obie szkoły, jak co roku z zapałem zaangażowały się w akcje, przygotowując wiele atrakcji: wypieki rodziców, występy, licytacje. Relacje z finału można obejrzeć na profilach facebookowych szkół oraz na "Gmina Lubicz - da się lubić".

drukuj (WOŚP. Szkoły w gminie zebrały ponad 27 tys. zł)

Zasady zwrotu podatku akcyzowego

Od 1 lutego do Urzędu Gminy Lubicz można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Przypomnijmy, że dokumenty składa się dwa razy do roku.

Pierwszy to okres:

 •  od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia ubiegłego roku  do 31 stycznia  bieżącego roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86 zł za hektar użytków rolnych.

Na pieniądze można liczyć w  kwietniu, przelewem na rachunek  bankowy podany we wniosku.

 

Druga tura składania wniosków przypada:

 •  od  1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca  2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku  określonego na 2018 r.

W tym przypadku wypłaty będą realizowane w październiku.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r została ustalona przez Radę Ministrów w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

 

drukuj (Zasady zwrotu podatku akcyzowego)

Zakończył się projekt Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Zgłoś się do kolejnej edycji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu od początku czerwca do końca 2017 r. realizował kolejną edycję Klubu Integracji Społecznej "Nad Drwęcą". Jaki był jego cel? Pomoc długotrwale bezrobotnym w skutecznym powrocie na rynek pracy. Chętni do udziału w tegorocznej edycji już mogą się zgłaszać.

W ramach projektu szeregiem działań objęto 14 bezrobotnych. Uczestnicy brali udział w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy. Ponadto siedem osób, zdobywając doświadczenie zawodowe, przez sześć miesięcy realizowało prace społecznie użyteczne w różnych instytucjach na terenie gminy Lubicz. 10 osób miało szansę ukończyć szkolenia zawodowe indywidualnie dobrane na podstawie ich preferencji i predyspozycji zawodowych. Wiadomo już, że co najmniej sześć osób podjęło albo w najbliższych dniach podejmie pracę, w większości w ramach umowy o pracę.  Pozostali uczestnicy projektu również mają sporą szansę na uzyskanie zatrudnienia, ponieważ nabyli prawo do tzw. zatrudnienia wspieranego.

Na realizację projektu gmina Lubicz pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obecnie w GOPS  prowadzona jest rekrutacja do Klubu Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” Edycja 2018 r. Tym razem uczestnicy projektu w ramach jednego z działań  będą mogli odbyć sześciomiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 56 674 21 55. Projekt będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

drukuj (Zakończył się projekt Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Zgłoś się do kolejnej edycji)

Zajęcia w świetlicach w nowych godzinach [Aktualizacja czerwiec]

Warsztaty kreatywne, gry i zabawy sportowe, spotkania z psychologiem. W świetlicach i szkołach odbywają się bezpłatne dla mieszkańców zajęcia w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Zachęcamy do udziału.

Brzezinko: U. Witkowska - zajęcia w budynku OSP Brzezinko w poniedziałki w godz. 15.30 – 18.30.

Grębocin: K. Dymerska – zajęcia w świetlicy środowiskowej w  piątki  w godz. 16.30 – 18.00.

Grębocin: J. Gryckiewicz – zajęcia w sali gimnastycznej SP w Grębocinie w środy w godz. 16.00 - 18.00.

Gronowo: K. Dymerska - zajęcia w budynku Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Mikołaja w Gronowie – zajęcia w poniedziałki i środy w  godz. 14.00 – 17.00.

Jedwabno: H. Szarek - zajęcia w świetlicy w poniedziałki i czwartki w godz. 15.00 – 18.00. 

Kopanino: J. Łyczbińska - zajęcia w świetlicy w piątki w godz. 17.00 - 19.00.

Krobia: Twórcza Chata - zajęcia w świetlicy w poniedziałek 14 maja w godz. 14.00 - 18.00 i w sobotę 19 maja w godz. 12.30-16.30. Od czerwca: poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 i pierwsza sobota miesiąca w godz. 10.00 - 14.00.

Krobia: B. Kalotka - zajęcia dla dorosłych w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.30.

Lubicz Dolny: A. Rostkowski – zajęcia w sali gimnastycznej SP Lubicz Dolny w czwartki w godz. 16.00 - 18.00.

Lubicz Dolny: M. Błażejewska - zajęcia w świetlicy środowiskowej w środy w godz. 16.00 - 18.00.

Lubicz Górny: TPD O/Toruń – od 21 maja do odwołania: SP, sala nr 17; poniedziałki, środy i czwartki 14.00 - 19.00; wtorki i piątki 13.00 - 18.00.

Mierzynek: Twórcza Chata – zajęcia w świetlicy w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 14.00 – 18.00. Od czerwca: w środy - 16.00 - 18.00.

Młyniec Pierwszy: H. Dzikiewicz – zajęcia w budynku SP Młyniec I we wtorki i piątki w godz. 14.30 – 16.00.

Rogówko: Twórcza Chata - zajęcia w świetlicy w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 14.00 - 18.00. Od czerwca: wtorki 16.00 - 18.00. 

Złotoria: R. Utylski – zajęcia w sali gimnastycznej SP Złotoria w piątki w godz. 18.30 - 20.30.

Psycholog Patrycja Łączkowska - świadczy poradnictwo psychologiczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów rodzinnych związanych z m.in.  uzależnieniem od alkoholu i narkotyków w czasie trwania zajęć świetlicowych:

Gronowo w piątki w godz. 13.30 - 15.30.

Krobia w czwartki w godz. 15.00 – 17.00.

We wtorki w godz. 15.00 – 17.00 - Złotoria, a od 26 czerwca - Grabowiec (z przerwą urlopową od 1 do 15 lipca).

drukuj (Zajęcia w świetlicach w nowych godzinach [Aktualizacja czerwiec])

Władze gminy dziękują za współpracę

Rok 2017 podsumowaliśmy 29 grudnia na tradycyjnym spotkaniu świąteczno-noworocznym, na którym władze gminy wręczyły wyróżnienia dla osób działających na rzecz społeczności lokalnej oraz nagrody dla zdobywających laury sportowców.

Jakie były ubiegłoroczne inwestycje? Jak przygotowaliśmy szkoły w związku z reformą oświaty? Jak gmina wspierała kulturę, sport i działalność społeczną? Co robiliśmy na rzecz środowiska?

Odpowiedzi na te i inne pytania goście spotkania mogli znaleźć w filmie podsumowującym 2017 rok w naszej gminie (do obejrzenia tutaj). Rozwój gminy byłby jednak niemożliwy, gdyby nie wzajemna współpraca i zrozumienie wójta i rady. Jej przewodnicząca Hanna Anzel przybliżyła pracę radnych w ubiegłym roku, a wójt Marek Olszewski nawiązał również do aktualnego budżetu gminy, który na jego wniosek rada przyjęła rano na sesji. Podczas spotkania władze samorządowe tradycyjnie doceniły mieszkańców, w tym roku głównie przedsiębiorców, którzy angażują się na rzecz społeczności lokalnej.

Witrażami z wizerunkiem św. Andrzeja – patrona gminy zostali wyróżnieni:

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski – za wspieranie idei samorządowej, współpracę z samorządem gminy Lubicz i promocję naszej gminy

Maria Kalas za zasługi dla społeczności lokalnej i działalność na rzecz Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym

Radosław Rzeszotek, dwutygodnik „Poza Toruń” – za promowanie idei samorządowej i promocję gminy Lubicz

Barbara Mońko Juraszek, Fundacja „Trybik” – za działalność na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności

Wojciech Sobieszak, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific – za przedsiębiorczość, innowacje, działalność charytatywną – wspieranie OSP

Firma Novar – za przedsiębiorczość i wspieranie sportu

Ewa i Henryk Dreling, zakłady mięsne Ewa – za przedsiębiorczość i działalność charytatywną

Teresa i Mirosław Jastrzębscy, MTM – za przedsiębiorczość i działalność charytatywną

Krzysztof Wilczyński i Mariusz Wilczyński, Zakład Drogowo-Budowlany – za przedsiębiorczość i działalność charytatywną

Firma Darex - za przedsiębiorczość i działalność charytatywną

Adam Jaworski z Grębocina - za przedsiębiorczość i działalność charytatywną

Tadeusz Stawski z Jedwabna – za przedsiębiorczość działalność charytatywną

Firma Eko Ceramika - za przedsiębiorczość i działalność charytatywną

Firma Kametal – za rozwój przedsiębiorstwa

Juliusz Tułodziecki, Dynamic Metal – za rozwój przedsiębiorstwa

Firma Radtur - za rozwój przedsiębiorstwa

Jarosław Kurek, iTshop – za rozwój przedsiębiorstwa.

Władze gminy nagrodziły także prawie 30 wspaniałych sportowców, mogących pochwalić się sukcesami na zawodach wysokiej rangi. Lista nagrodzonych znajduje się tutaj.

Jako gwiazda wydarzenia wystąpił William Prestigiacomo – finalista  6. edycji telewizyjnego The Voice of Poland. Energetyczny Włoch rozruszał publiczność świątecznymi standardami, proponując też dobrze znane kolędy w nowoczesnych aranżacjach.  

Więcej zdjęć: "Gmina Lubicz - da się lubić": tutaj i tutaj

 

 • Spotkanie świąteczno-noworoczne
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne
 • Spotkanie świąteczno-noworoczne

Jak 2017 rok minął w naszej gminie?

Jakie były ubiegłoroczne inwestycje? Jak przygotowaliśmy szkoły w związku z reformą oświaty? Jak gmina wspierała kulturę, sport i działalność społeczną? Co robiliśmy na rzecz środowiska? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w filmie podsumowującym 2017 rok w naszej gminie. Zachęcamy do obejrzenia.

Erasmus+. Wizyta w klasie Laboratorium Przyszłości w Brukseli

Wielkim otwarciem naszego projektu Erasmus+ był wyjazd sześciu nauczycieli z naszej gminy do Brukseli. Dołączyli oni do 33 nauczycieli z 11 krajów, aby poszerzać swoją wiedzę o nauczaniu programowania. Grupa miała okazję zobaczyć innowacyjne narzędzia i metody nauczania programowania.

Podczas pięciodniowego wyjazdu nauczyciele zdobyli wiedzę o myśleniu komputatywnym i o tym, jak wdrożyć je w nauczaniu, a także o nauce opartej na grach. Poznali także historię i kulturę Belgii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Pedagodzy zostali wprowadzeni w zagadnienia dotyczące szeregu narzędzi, które można wykorzystać w klasie:

• Tynker, Processing.js i Scratch - do tworzenia prezentacji, animacji i innych,

• Kodu i Minecraft Education - w celu tworzenia gier wideo,

• AppInventor i PocketCode - do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych,

• LEGO Mindstorms - wprowadzający robotykę,

• Witryna internetowa dotycząca nauczania programowania bez użycia komputerów z pomysłami na naukę obliczeniową i informatykę bez technologii (tzw. „kodowanie na dywanie”).

Nauczyciele zwiedzili również klasę przyszłości, która jest bardzo bliska klasie Daltona (wdrażaną w Młyńcu Pierwszym) - dzieci mają wykonać zadania lub projekt w ciągu tygodnia i same decydują jak pracować w ciągu dnia, planują poszczególne działania. Mają nawet do dyspozycji kącik relaksacyjny, gdzie mogą czytać lub po prostu odpocząć.

Ostatnie dni kursu były poświęcone  tworzeniu własnych scenariuszy zajęć i planów lekcji oraz zasadom prowadzenia hackatonu dotyczącego programowania.

Nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające udział w kursie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.

Wszystkie pomysły są inspiracją do pracy w Polsce, w celu przybliżenia naszym uczniom zagadnień dotyczących programowania.

 

Visit to the future classroom lab in Brussels

As a grand opening of our Erasmus+ project, 6 teachers from our municipality have flown to Brussels to join 33 teachers from 11 countries to learn about programming in the classroom. Our group had a chance to see innovative tools and methods of teaching programming.

During our five day course, we found out about computational thinking and how to implement it in teaching as well as what is Game-based learning. We also learned about the history and culture of Belgium and practiced our communication skills while talking and working with other participants. We were introduced to a number of tools to use in the classroom:

- Tynker, Processing.js and Scratch to create presentations, animations and more,

- Kodu and Minecraft Education to create video games,

- AppInventor and PocketCode to create apps for our mobile devices,

- LEGO Mindstorms to introduce robotics,

- the Computer Science unplugged website with ideas to teach computational thinking and computer science without technology.

We could also have a tour of the Future Classroom that is very close to the Dalton classroom – children have assignments or a project to do in the week and they can chose were to work during the day. They can even develop themselves in the relaxing corner, where they can read or just rest.

The final two days of the course we learned how to plan our school's technological development and we collaborated with other participants to create learning scenarios and lesson plans. All of the presented ideas inspired us to work hard in Poland to introduce these concepts to our students.

drukuj (Erasmus+. Wizyta w klasie Laboratorium Przyszłości w Brukseli)

 • Logo Programu Erasmus+

Erasmus+. Nauczyciele pilnie się szkolą

Wakacje to czas odpoczynku. Ale w tym roku nauczyciele z trzech szkół zrzeszonych w konsorcjum w ramach projektu Erasmus+ już w lipcu przygotowują się do realizacji tego projektu.

3 lipca w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym odbyło się szkolenie podstawowe, które poprowadziła koordynatorka projektu Anita Streich. Pierwsza grupa nauczycieli ( po dwóch ze szkoły w: Młyńcu Pierwszym, Zlotorii, Lubiczu Dolnym) wyjedzie na kurs szkoleniowy do Brukseli. Tam nauczyciele poznają nowoczesne metody nauczania programowania w języku scratch. Po powrocie będą je wprowadzać na lekcjach w swoich szkołach. Wszyscy nauczyciele podczas spotkania z zaangażowaniem planowali swoje działania. W szkoleniu wzięły udział dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - Mariola Marcinkowska oraz ze Szkoły Podstawowej w Złotorii -  Wieslawa Geras.

drukuj (Erasmus+. Nauczyciele pilnie się szkolą)

 • Logo Programu Erasmus+

Banery

Stopka