Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Senior w centrum zainteresowania

Gmina Lubicz myśli o najstarszych mieszkańcach nie tylko od święta. Właśnie pozyskała ponad 300 tys. zł na Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”. Dzięki temu najbardziej potrzebujący zostaną objęci wsparciem i opieką środowiskową. Poznajcie szczegóły.

Projekt pt. Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” powstał w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu w sierpniu 2017 r. jako odpowiedź na potrzeby najbardziej potrzebujących seniorów z terenu naszej gminy, po wcześniej przeprowadzonej diagnozie i uchwalonym przez Radę Gminy Lubicz Programie Wspierania Seniorów.

Programem ma być objęte co najmniej 25 osób. W fazie pilotażu od czerwca 2018 do maja 2019 roku piętnaście osób przez sześć godzin dziennie, trzy dni w tygodniu będzie dowożonych do tamtejszej świetlicy, gdzie animatorzy i specjaliści zorganizują im czas w postaci warsztatów tematycznych, wyjazdów do kina, teatru, pogadanek o zdrowiu, rehabilitacji, wreszcie – zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawników, psychologów, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego. Na miejscu będzie czekał na nich ciepły posiłek.

 - Kolejnych dziesięcioro seniorów, wymagających stałej pomocy w codziennych czynnościach otrzyma wsparcie w swoim miejscu zamieszkania, świadczone przez  wyspecjalizowanych opiekunów - powiedziała nam Marta Rębska, koordynator projektu z ramienia ośrodka pomocy w Lubiczu.  

Projekt uzyskał dofinansowanie z konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych, nr konkurs RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17.

- Konkurs miał charakter otwarty, co oznacza, że o dofinansowanie mogły ubiegać się wszystkie podmioty – również organizacje pozarządowe – wyjaśnia Marta Rębska. - Gmina nie miała obowiązku startować w tym konkursie, a jedynie wykorzystała możliwość, by pozyskać środki na rozszerzenie oferty dla schorowanych, mało samodzielnych, wykluczonych społecznie  seniorów z terenu gminy. Tym bardziej cieszymy się, że nasz wniosek uzyskał akceptację.

Pomysł gminy Lubicz, mimo dużej konkurencji (wpłynęło 67 wniosków) został oceniony na tyle dobrze, że znalazł się na 14 miejscu listy rankingowej, uzyskując tym samym dofinansowanie (a otrzymało je tylko 19 projektów znajdujących się na szczycie listy rankingowej)

Całkowita wartość lubickiego projektu to 338 725,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 311 627,00 (92 proc. wartości projektu), a wkład własny gminy  to zaledwie 8 proc., czyli 27 098 zł (te środki będą przeznaczone na zakup posiłków dla seniorów w ramach zasiłków z pomocy społecznej). Zatem miesięczny koszt na jednego uczestnika projektu  to koszt 1129 zł,

- Warto zaznaczyć, że w projekcie przewidziano zatrudnienie trzech dodatkowych opiekunek środowiskowych (co generuje 126 000, tj. 37 proc. wartości projektu), ponieważ na co dzień do GOPS w Lubiczu zgłasza się bardzo dużo osób, które chcą skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – wyjaśnia Marta Rębska.

Składając wniosek o dofinansowanie, gmina Lubicz zobowiązała się też do zachowania trwałości działań przez minimum rok po zakończeniu projektu. To oznacza, że w 2019 i 2020 roku Klub Wsparcia Seniorów „Nad Drwęcą” nadal będzie działał. Dlatego gmina Lubicz złożyła już kolejny wniosek, tym razem do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, o dofinansowanie remontu, na potrzeby klubu, lokalu przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym.

Więcej na ten temat w reportażu TVP3 Bydgoszcz: 31.01 o 19:15 lub 1.02 o 19:45 i 4.02 o 10:15.

drukuj (Senior w centrum zainteresowania)

« wstecz

Banery

Stopka