Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Dbajmy o interesy mieszkańców wsi

Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz i jednocześnie przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP był gospodarzem Kongresu Gmin Wiejskich RP w Poznaniu. W wydarzeniu aktywnie wzięła też udział delegacja samorządowców z gminy Lubicz. O czym rozmawiano?

19 i 20 czerwca odbyły się uroczystości związane z 25 – leciem reaktywacji Związku Gmin Wiejskich RP - XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku i XVIII Kongres Gmin Wiejskich. Do Poznania przyjechało prawie 800 osób przedstawicieli administracji publicznej, świata polityki oraz nauki. Najważniejszym celem wydarzenia jest niezmiennie potrzeba jednoczenia sił gmin z obszarami wiejskimi.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu za działalność w 2017 roku. Przypomnijmy – na czele zarządu stoi wójt Lubicza Marek Olszewski.

Osią dyskusji pierwszego dnia Kongresu Gmin Wiejskich były zagadnienia związane z przyjętymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi, istotnymi dla realizacji gminnych zadań.

Podobnie jak w latach ubiegłych integralnymi częściami pierwszego dnia Kongresu były: IV Forum Skarbników Gmin Wiejskich oraz II Forum Radnych i Przewodniczących Rad Gmin Wiejskich, które współprowadziła Hanna Anzel – przewodnicząca Rady Gminy Lubicz. Te wydarzenia to  wyjście naprzeciw oczekiwaniom sygnalizowanym z gmin wiejskich. Ich celem jest pogłębienie wiedzy, nawiązanie współpracy i wypracowanie rekomendacji, które będą przyjęte przez wszystkich uczestników Kongresu.

Drugiego dnia na XVIII Kongresie Gmin Wiejskich w Poznaniu Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że zmiany w prawie samorządowym zostaną wypracowane. Przypomniał, że to w Kancelarii Prezydenta RP działa zespół, który przygotowuje projekty takich zmian.
Prezydent dziękował też samorządowcom, nawiązywał do historii i przekonywał do idei referendum.

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski zaproponował, by prezydent rozważył możliwość włączenia do zestawu pytań referendum takiego, czy Senat RP nie powinien stać się izbą samorządową.  - To nie jest nowa propozycja, ona pojawiła się także w projekcie konstytucji autorstwa PiS. Wydaje się, że w procesie stanowienia prawa przydałby się głos decyzyjny takiego gremium, które wie, jak prawo działa w rzeczywistości, w naszych lokalnych wspólnotach. W konkretnych sytuacjach, których często, przy pomocy obecnie obowiązującego prawa, nie sposób rozstrzygać – powiedział.

Przewodniczący Marek Olszewski przypomniał, że obecnie w ZGW RP jest 620 gmin. - To wciąż za mało, ale to ok. 40 proc. wszystkich gmin wiejskich w Polsce. To idea samorządności, którą szanujemy, którą rozumiemy skłania nas do tego, by nie szczędzić sił, by samorządność w Polsce, by najbardziej żywotne interesy mieszkańców naszych wsi były odpowiednio reprezentowane. By w tworzonych aktach prawnych głos gmin wiejskich był zauważany, słyszany - zaznaczył.

Gościem Kongresu była też Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Podziękowała ona samorządowcom "nie tylko za współpracę, która nie zawsze jest łatwa", ale również za pierwszy etap reformy edukacji.

Przy udziale zaproszonych przedstawicieli rządu i instytucji europejskich - w tym przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla-Heinza Lambertza - omawiano także strategiczne zagadnienia związane z rozwojem obszarów wiejskich i tworzeniem warunków do jego realizacji.

Więcej o wydarzeniu i przyjętych stanowiskach można przeczytać tutaj.

Fot. Beata Nowak-Latańska

drukuj (Dbajmy o interesy mieszkańców wsi)

  • Kongres Gmin Wiejskich RP
  • Kongres Gmin Wiejskich RP
  • Kongres Gmin Wiejskich RP
  • Kongres Gmin Wiejskich RP
  • Kongres Gmin Wiejskich RP
  • Kongres Gmin Wiejskich RP

« wstecz

Banery

Stopka