Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Uwaga! Mycie pojemników na śmieci

13 i 20 października toruńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o wykona dla gminy usługę mycia pojemników na bioodpady w Grębocinie. Z kolei w kolejnych dniach zostaną umyte pojemniki na odpady zmieszane w Lubiczu Górnym, Dolnym i Krobi, a także w Grębocinie.

Mycie pojemników na odpady zmieszane:

trasa poniedziałkowa - Lubicz Górny - 15 i 22 października,

trasa wtorkowa - Lubicz Dolny - 16 i 23 października oraz Grębocin - 23 października,

trasa środowa – Krobia - 17 i 24 października oraz Lubicz Górny - 17 i 24 października,

trasa czwartkowa - Lubicz Dolny - 18 i 25 października,

trasa piątkowa - Grębocin - 19 i 26 października.

Opróżnione z odpadów pojemniki prosimy pozostawić na miejscu, ponieważ będzie je mył i dezynfekował kolejny samochód.
Ze względu na różny stopień zabrudzenia, ilość pojemników na trasie i konieczność wymiany zabrudzonej wody, pojemniki nieumyte w pierwszym terminie zostaną umyte w kolejnym.

drukuj (Uwaga! Mycie pojemników na śmieci)

« wstecz

Banery

Stopka