Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Oświata zawsze była naszym priorytetem

- To właśnie szkoły jednoczą środowiska - mówiła przewodnicząca Hanna Anzel na Gminnym Dniu Edukacji Narodowej. – Nauczyciel to jest wyjątkowy zawód – podkreślał wójt Marek Olszewski.

12 października władze gminy Lubicz spotkały się z nagrodzonymi w tym roku dyrektorami i nauczycielami gminnego przedszkola i szkół.

Wójt Marek Olszewski wspominał, że jednym z najważniejszych punktów w jego programie w pierwszych wyborach samorządowych było wybudowanie szkoły w Lubiczu Górnym. To dziś największa szkoła w gminie. Obecnie uczęszcza do niej ok. 850 osób i właśnie poddawana jest kompleksowej termomodernizacji. Zresztą finansowany z unijnych pieniędzy projekt obejmuje także szkoły w Lubiczu Dolnym, Młyńcu Pierwszym i Złotorii (biały budynek). Wartość inwestycji wynosi 8,5 mln zł.

- Nigdy na szkoły nie szczędziliśmy – podkreślał wójt.

Warto zaznaczyć, że w ostatniej kadencji do oświaty Lubicz z dochodów własnych dołożył 23,5 mln zł.  Gmina Lubicz ma jeden z najwyższych wskaźników objęcia dzieci opieką przedszkolną w całym województwie!  Samorząd Lubicza nie tylko utrzymuje duże przedszkole publiczne, ale także dotuje każde miejsce w placówkach niepublicznych. W ciągu ostatniej kadencji wyłożył na to ok. 11 mln zł.

Tego dnia jednak najważniejsi jednak byli pracownicy oświaty.

- Nauczyciel to jest wyjątkowy zawód, a dokładniej powołanie, ponieważ nauczyciel przekazuje młodszym pokoleniom wiedzę i wartości. Serdecznie dziękujemy za tę służbę – mówił wójt Marek Olszewski.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel zwróciła także uwagę na dodatkowe zaangażowanie szkół. – To szkoły jednoczą środowiska – mówiła. -  Bez nich, bez wsparcia dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi, nie byłoby u nas tyle wydarzeń. Mamy ogromy szacunek dla państwa pracy. Proszę przekazać wszystkim nasze serdeczne podziękowania.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt i przewodnicząca wręczyli nagrody i podziękowania (lista niżej). Dziękowano także wójtowi, który jako przewodniczący rządowo-samorządowego Zespołu Komisji Edukacji przez lata prezentował w Warszawie opinie samorządów w dziedzinie oświaty, „walcząc” o jej jak najlepsze funkcjonowanie.

Nagrodzeni:

 1. Ewa Zakrzacka wicedyrektor – SP w Lubiczu Dolnym
 2. Iwona Dolegała – SP w Lubiczu Górnym
 3. Sylwia Wiloch – SP w Złotorii
 4. Małgorzata Dąbrowska – SP w Grębocinie
 5. Barbara Winkler – SP w Młyńcu Pierwszym
 6. Elżbieta Gontarska – SP w Młyńcu Pierwszym
 7. Joanna Ardanowska – dyrektor SP w Lubiczu Górnym,
 8. Aleksandra Lisiecka – dyrektor SP w Grębocinie,
 9. Wiesława Geras – dyrektor SP w Złotorii,
 10. Ewa Fijałkowska – dyrektor SP w Gronowie,
 11. Elżbieta Światowska – dyrektor Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym

Życzenia i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

wręczone dyrektorom

 1. Joannie Ardanowskiej
 2. Aleksandrze Lisieckiej
 3. Wiesławie Geras
 4. Danucie Ferens
 5. Marioli Marcinkowskiej
 6. Ewie Fijałkowskiej
 7. Elżbiecie Światowskiej

wręczone radnym z  Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny

 1. Karinie Wronieckiej
 2. Aldonie Peregonczuk
 3. Teresie Klawińskiej
 4. Zbigniewowi Barcikowskiemu

Gratulacje dla nauczycieli i pracowników odznaczonych innymi nagrodami, medalami KEN lub za długoletnią służbę:

Nagroda Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty

 1. Danuta Ferens – dyrektor SP w Lubiczu Dolnym
 2. Mariola Marcinkowska – dyrektor SP w Młyńcu Pierwszym

Medal KEN

SP w Lubiczu Górnym

 1. Joanna Ardanowska
 2. Dorota Ratkowska

SP w Grębocinie

 1. Beata Nowak – Winniewska
 2. Małgorzata Prątnicka – Bartosińska
 3. Monika Ruczyńska

Medale za długoletnią służbę

Złoty

 1. Bożena Waligóra – SP w Lubiczu Górnym
 2. Lidia Lągowska – SP w Lubiczu Górnym
 3. Małgorzata Barcikowska – SP w Grębocinie
 4. Tadeusz Krajniewski – SP w Młyńcu Pierwszym

Srebrny

 1. Anna Jankowska – SP w Lubiczu Górnym

Brązowy

 1. Katarzyna Rumińska – SP w Lubiczu Górnym
 2. Justyna Sadowska  - SP w Lubiczu Górnym

drukuj (Oświata zawsze była naszym priorytetem)

 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Lubicz Dolny 2018

« wstecz

Banery

Stopka