Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przypominamy, że na terenie gminy Lubicz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Lubiczu Górnym przy ul. Promowej - wjazd od Nowej Wsi (oznakowany).

Punkt jest czynny:

 

poniedziałek – piątek

sobota

od marca do października

od 10.00 do 18.00

od 9.00 do 14.00

od listopad do lutego

od 8.00  do 16.00

od 9.00 do 14.00

W punkcie od mieszkańców gminy są przyjmowane nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 tj. ze zmianami) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,
 • przeterminowane leki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit),
  • do 1 m³ na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, każdy kolejny m³ po 150 zł,
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (jako bioodpady).

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika obsługi oraz od pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz, pok. nr 1 na parterze, ul. Toruńska 21 lub pod numerem telefonu 56 621 21 28.

drukuj (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK))

« wstecz

Banery

Stopka