Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Rekordowe zainteresowanie „Czystym powietrzem”

W miniony wtorek, 11 grudnia, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone, uruchomionemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, programowi priorytetowemu „Czyste Powietrze”.

Celem tego programu, skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych, jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Spotkanie poprowadził doradca energetyczny z WFOŚiGW w Toruniu Kamil Skonieczny, który omówił założenia programu oraz wszystkie kwestie techniczne związane z przygotowaniem i wypełnieniem wniosku.

Zainteresowanie spotkaniem było bardzo duże. Wzięło w nim udział 190 osób i według informacji przekazanej przez prowadzącego była to, jak dotąd, najwyższa frekwencja w województwie. - Pokazuje to, że potrzeba uruchomienia tego typu przedsięwzięć wspierających mieszkańców w modernizacji swoich domów i źródeł ciepła jest bardzo duża – mówi wójt Marek Nicewicz. - Spotkanie to było początkiem szeregu działań, jakie gmina Lubicz planuje podjąć, by poprawić jakość środowiska naturalnego. Pracujemy także nad innymi programami wsparcia i pozyskiwaniem funduszy unijnych dedykowanych mieszkańcom oraz system monitoringu powietrza. Ważne są również działania informacyjne i edukacyjne.

- Szczególne podziękowania należą się paniom Patrycji Doledze i Edycie Sekretarskiej z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które zainicjowały zorganizowanie spotkania i z dużym zaangażowaniem je przygotowały – mówi zastępca wójta Wojciech Rakowiecki. - Z takimi pracownicami można optymistycznie spoglądać w przyszłość związaną z dbaniem o jakość środowiska i czyste powietrze w naszym otoczeniu.

Dbanie o czyste powietrze wokół nas to nie tylko modernizacja własnych domów czy kotłowni. To również reagowanie na niewłaściwe zachowania innych, do jakich należy na przykład spalanie śmieci i odpadów. Dlatego do dyspozycji mieszkańców został uruchomiony nowy adres mailowy  stop.smog@lubicz.pl, pod który można zgłaszać wszystkie takie przypadki. - Na nic zda się wymiana starego pieca, czy termomodernizacja własnego budynku, jeśli sąsiad obok będzie używał swojego pieca nie tylko do celów grzewczych – zaznacza zastępca wójta. - Niestety, przypadki spalania w domach śmieci i odpadów nie należą do rzadkości. Czyste powietrze wokół nas to nasza wspólna sprawa.

drukuj (Rekordowe zainteresowanie „Czystym powietrzem”)

  • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
  • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
  • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
  • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
  • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"
  • Spotkanie w sprawie programu "Czyste powietrze"

« wstecz

Banery

Stopka