Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Nowe obowiązki dla gminy i właścicieli nieruchomości

Prawo wodne nakłada na właścicieli nieruchomości powyżej 3500 m2 obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, czyli magazynowania wody w gruncie.

Opłata dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy spełnione są łącznie trzy poniższe warunki:

1.    Nieruchomość, o której mowa w ustawie musi mieć powierzchnię powyżej 3500 m2,
2.    Zmniejszenie retencji musi polegać na wyłączeniu z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości (zabudowane ponad 70% powierzchni nieruchomości),
3.    Zmniejszenie retencji musi występować na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

W związku z tym, prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia oraz doręczenie go do Urzędu Gminy Lubicz. Na jego podstawie pracownicy urzędu, w oparciu o wytyczne w ustawie, ustalą wysokość opłaty dla każdej nieruchomości objętej zobowiązaniem.

Więcej szczegółów tutaj

W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod nr tel. 56 621 21 29.

Zał. nr 1 – oświadczenie  o wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych  osobowych

Zał. nr 2 - oświadczenie o posiadaniu nieruchomości

drukuj (Nowe obowiązki dla gminy i właścicieli nieruchomości)

« wstecz

Banery

Stopka