Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Najmłodszych uczniów zapraszamy do udziału w ciekawym projekcie

Rozpoczęła się rekrutacja do partnerskiego projektu „Mali Odkrywcy” realizowanego przez trzy samorządy: Gminę Lubicz – lidera oraz partnerów Gminę Obrowo i Gminę Wielka Nieszawka. Jakie dodatkowe zajęcia proponujemy dzieciom w ramach projektu? Przeczytajcie.

Wsparciem zostanie objętych 200 uczniów klas I-III oraz 14 nauczycieli z siedmiu szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany w terminie od 1.01.2019 do 31.08.2020 r. Zakłada, że uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe, m.in. na zajęciach z robotyki lub programowania, natomiast dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęte specjalistycznym wsparciem, np. zajęciami z logopedą, grafomotorycznymi, artterapią czy zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi z ortografii – zgodnie z potrzebami szkół. Z kolei nauczyciele podczas szkoleń podniosą swoje kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkoły zakupią  też pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć.

Wartość projektu ogółem to 246 718,75 zł.

W naszej gminie projekt będzie realizowany w dwóch szkołach – Szkole Podstawowej w Złotorii oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie. Zapraszamy do udziału w nim uczniów z klas I-III. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać u wychowawców. 

23.01.19

 

drukuj (Najmłodszych uczniów zapraszamy do udziału w ciekawym projekcie)

  • Logotypy
  • Plakat informacyjny

« wstecz

Banery

Stopka