Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Budżet 2019. Na co gmina wyda pieniądze?

29 stycznia radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Lubicz na rok 2019 z dochodami przekraczającymi 97 mln zł i wydatkami ponad 102 mln zł. 

Deficyt budżetowy sięgający prawie 5,5 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami.

- To niestety duży deficyt, ale i tak mniejszy o 1 mln zł od pierwotnego projektu budżetu przygotowanego przez poprzednie władze gminy – mówi wójt Marek Nicewicz. – Zmniejszenie przez nas wydatków nie wiąże się jednak z cięciami usług skierowanych do mieszkańców, ale z lepszym i bardziej przemyślanym planowaniem kosztów w obecnym roku budżetowym. Było to dla mnie bardzo ważne, dlatego budżet przyjęliśmy o miesiąc później niż zwykle. Ten czas wykorzystaliśmy właśnie na poprawienie budżetu i optymalizację kosztów.          

Przyjrzyjmy się na jakie zadania Rada Gminy Lubicz zagwarantowała środki w tegorocznym budżecie? To budowa kanalizacji w ramach aglomeracji lubickiej, a także przebudowa lub budowa ulic, m.in.:  Szkolnej w Lubiczu Dolnym, Nowej w Złotorii, Farmerskiej w Mierzynku czy Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii. Priorytetem jest także oświetlenie dróg gminnych i zapewnienie mieszkańcom komunikacji publicznej (MZK i busy). Gmina zapewniła również pieniądze na dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, wymianę pieców oraz usunięcie azbestu. W tegorocznym budżecie znalazło się też: dokończenie termomodernizacji szkoły w Lubiczu Górnym,  modernizacja świetlicy w Mierzynku, budowa świetlicy w Młyńcu Drugim, a także budowa parków w Złotorii, Krobi, Grębocinie i Lubiczu Górnym.

W planie wydatków budżetu uwzględniono również wnioski sołectw na finansowanie zadań ze środków uchwalonego przez radę gminy  Funduszu Sołeckiego, wynoszącego ponad pół mln zł.

Władze Lubicza zaznaczają, że tegoroczny budżet to głównie kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w poprzedniej kadencji.

Tradycyjnie gmina będzie współpracować finansowo z innymi samorządami przy zadaniach realizowanych na naszym terenie, m.in. budując drogę rowerową Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny (z województwem) i w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Turzno – Rogówko - Lubicz Dolny (z powiatem).

Plan wydatków uwzględnia także zadania własne realizowane przez gminne jednostki organizacyjne, z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Dla przykładu na szkolnictwo gmina w swoim budżecie zabezpiecza ok. 32 proc. budżetu.

Przewodniczący rady Zbigniew Barcikowski mówi: - Zaznaczę, że wspólnie z wójtem rozpoczęliśmy już również prace nad budżetami kolejnych lat, ponieważ chcemy opracować plan gospodarczy na całą kadencję. Po jego powstaniu każdy z mieszkańców będzie mógł zobaczyć kiedy i jakie zadania będą realizowane.

Pełną uchwałę budżetową, ze szczegółowym planem dochodów i wydatków, zamieścimy w tym miejscu

30.01.19

drukuj (Budżet 2019. Na co gmina wyda pieniądze?)

« wstecz

Banery

Stopka