Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Internet bez tajemnic. Bezpłatne szkolenie [aktualizacja]

Czy wiesz jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci? A może interesuje Cię jak otworzyć biznes internetowy albo jak skutecznie działać w sieciach internetowych? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w darmowym projekcie „Komputer na świat”.

Szkolenia w ramach projektu są skierowane do osób, które w dniu ich rozpoczęcia mają co najmniej 25 lat. Zajęcia zostaną przeprowadzone w 12-osobowych grupach  w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wyboru jednego modułu tematycznego, w ramach którego chciałby podnieść swoje kompetencje i poszerzyć własną wiedzę. Pierwsze zajęcia już w kwietniu!

Moduły tematyczne szkolenia (do wyboru):

  1. Moduł „Rodzic w Internecie” poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Uczestnik szkolenia pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.
  2. Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). Uczestnik Pozna też dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
  3. Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
  4. Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” poświęcony jest osobom, które chcą poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalających na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
  5. Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Szkolenia z wyżej wymienionych tematów będą przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który postara się w jak najlepszy sposób przekazać informacje i podzielić się wiedzą z tych zakresów. Dla każdego uczestnika szkolenia organizatorzy zapewniają obiad oraz przerwy kawowe.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach proszone są o wypełnienie załączonego formularza w dowolny ze sposobów:

- u sołtysa

- w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz (parter, pok. nr 9)

- w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej (pok. nr 7 budynek B Urzędu Gminy Lubicz)

- e-mailem na adres: j.nadolski@lubicz.pl.

6.02.19, edyt. 21.03.19

drukuj (Internet bez tajemnic. Bezpłatne szkolenie [aktualizacja])

  • Logosy

« wstecz

Banery

Stopka