Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Koniec z bezrobociem. Panie wróciły do pracy

Anna będzie pracować w żłobku, Małgorzata w hotelu, a Wioleta została zatrudniona w firmie cateringowej. To wszystko dzięki temu, że wzięły udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Lubicki GOPS skończył realizację rocznego projektu „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”. Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową kobiet, które po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci chciały powrócić na rynek pracy.

- Każda z 15 uczestniczek przeszła indywidualną ścieżkę obejmującą poradnictwo indywidualne, m.in. zawodowe, psychologiczne, prawne, coaching, asystenturę rodzinną – wyjaśnia Anna Sikorska, kierownik ośrodka. – Panie wzięły też udział w zajęciach grupowych, jak np. trening interpersonalny, a przede wszystkim szkoleniach zawodowych połączonych z praktyką u pracodawcy oraz półrocznym płatnym stażu zawodowym. Wszystkie osoby zostały również objęte pośrednictwem pracy. Otrzymały także pomoc finansową na dojazdy oraz na opiekę nad dziećmi w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

W wyniku działań projektowych 70 proc. uczestniczek podjęło już pracę. Pozostałe nadal mogą liczyć na wsparcie GOPS w poszukiwaniu pracy i skorzystanie z prawa do „zatrudnienia wspieranego”, czyli częściowej refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia.

Na realizację projektu Gmina Lubicz pozyskała finansowanie na poziomie 85 proc. ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

25.02.19

drukuj (Koniec z bezrobociem. Panie wróciły do pracy)

  • Logosy
  • Lubicki GOPS po raz kolejny realizował projekt Klub...
  • Lubicki GOPS po raz kolejny realizował projekt Klub...
  • Lubicki GOPS po raz kolejny realizował projekt Klub...

« wstecz

Banery

Stopka