Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Harmonogram budowy i modernizacji dróg w latach 2019-2023

Po kilku miesiącach intensywnej pracy, zgodnie z obietnicą wójta Gminy Lubicz, prezentujemy Państwu wstępną wersję harmonogramu modernizacji dróg gminnych na najbliższe pięć lat, czyli do końca trwającej kadencji.

- Do wybudowania bądź modernizacji mamy 265 km, dla zobrazowania sytuacji, to taka odległość, jak z Lubicza Dolnego autostradą do Warszawy – mówi wójt Marek Nicewicz. – Trzeba więc mieć świadomość, że potrzeby naszej gminy są przeogromne i w kilka lat jest niezwykle trudno nadrobić wieloletnie zaległości. Tym bardziej, że koszty całego zadania wielokrotnie przewyższają budżet gminy. Dlatego postanowiliśmy podjąć się modernizacji dróg w oparciu o wszelkie dostępne sposoby finansowania, zakładając pewne zasady, równe dla wszystkich sołectw Gminy Lubicz. Oznacza to, że musieliśmy wybierać, jakimi drogami zajmiemy się najpierw, a jakie będą musiały poczekać. 

Opracowując harmonogram, wspólnie z Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, wzięliśmy pod uwagę m.in. wnioski mieszkańców, radnych, sołtysów i rad sołeckich. - Jest to pierwszy tego typu dokument w naszej gminie, w jasny i transparentny sposób informujący mieszkańców o terminarzu i zakresie prac – uważa wójt. – Opracowanie harmonogramu zapowiadałem od początku kadencji i cieszę się, że wprowadzamy nowy standard w tej kluczowej dla mieszkańców kwestii.

Jak dodaje wójt, to pewne, że nie zadowolimy wszystkich mieszkańców gminy jednym planem na najbliższe 4,5 roku. Drogi, ulice i trakty gminne trzeba będzie modernizować jeszcze kolejne 5-10 lat. Ma jednak nadzieję, że harmonogram pozwoli spełnić nadzieje naszych mieszkańców przynajmniej w podstawowym zakresie. Na więcej przyjdzie czas.

Dokument został ustalany w oparciu o obiektywne kryteria:

  • Plan zakłada równomierne, zrównoważone remontowanie dróg w całej gminie, co oznacza, że w każdym sołectwie będą realizowane modernizacje.
  • W pierwszej kolejności będą modernizowane drogi, pod którymi istnieje już infrastruktura wodno-kanalizacyjne, gazowa itp. aby uniknąć niepotrzebnego i kosztownego wielokrotnego rozkopywania tych samych ulic.
  • Ważna jest również funkcjonalność, czyli łączenie ze sobą istniejących już fragmentów dróg, w celu uzupełniania luk w systemie komunikacyjnym.
  • Pilniejsze w harmonogramie są drogi i ulice prowadzące do skupisk, osiedli mieszkańców niż do pojedynczych domostw oraz okres historycznego oczekiwania na utwardzenie.
  • Ważnymi przesłankami w planie jest też potrzeba techniczna ratowania istniejących ulic przed ich całkowitą degradacją.

Załączony niżej dokument nie jest jeszcze ostateczną wersją (tutaj załączamy harmonogram już po konsultacjach). Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące planu wójt Marek Nicewicz oraz przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski będą przyjmować 14 maja (wtorek) w godz. 11.00-17.00.

Można również:

  • przysłać e-maila - info@lubicz.pl;
  • zgłosić uwagi poprzez komunikator na FB „Gmina Lubicz”.

6.05.19, edytowany

drukuj (Harmonogram budowy i modernizacji dróg w latach 2019-2023)

« wstecz

Banery

Stopka