Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Wójt konsultował z mieszkańcami harmonogram budowy dróg

Kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z zaproszenia wójta Marka Nicewicza na spotkanie w sprawie pięcioletniego harmonogramu budowy i modernizacji dróg. Wczoraj w urzędzie odbył się specjalny dyżur w tej sprawie.

6 maja opublikowaliśmy wstępny harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych na najbliższe pięć lat, czyli do końca trwającej kadencji. Wójt Marek Nicewicz zapowiedział to zaraz po wyborach.

Władze gminy, opracowując harmonogram wspólnie z zarządem dróg gminnych, wzięły pod uwagę m.in. wnioski mieszkańców, radnych, sołtysów i rad sołeckich.

Po upublicznieniu planu jego wstępna wersja została poddana konsultacjom społecznym. Do urzędu dotarło kilkanaście wniosków mieszkańców, a wczoraj na specjalny wspólny dyżur wójta i przewodniczącego rady Zbigniewa Barcikowskiego przyszło kilkadziesiąt osób. W rozmowach uczestniczyła także kierownik gminnego zarządu dróg Grażyna Buczeń. Zainteresowanych tematem przyjmował również wicewójt Wojciech Rakowiecki.

- Dziękuję za tak duży odzew, zarówno mieszkańcom, którzy się ze mną skontaktowali, jak i sołtysom, radom sołeckim i radnym – mówi wójt. – Co mnie ogromnie cieszy, uwagi były merytoryczne, a dyskusja rozsądna. Wszystkie głosy teraz zostaną przeanalizowane. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że ze względów finansowych nie wszystkie będą mogły zostać uwzględnione. Rozmawiałem o tym z mieszkańcami i wielokrotnie spotykałem się ze zrozumieniem. Mieszkańcy doceniają fakt, że po raz pierwszy w naszej gminie powstał taki dokument, który w jasny i transparentny sposób informuje o terminarzu prac. Wiem, co jesteśmy w stanie zrobić i nie chcę nikomu obiecać więcej niż mogę, ponieważ byłyby to wyłącznie puste obietnice. Tym bardziej, że na dyżurze zjawiły się takie osoby, które w poprzednich latach takie obietnice otrzymywały, a które, mimo upływu kolejnych lat, nigdy nie zostały zrealizowane. Proszę jednak nie tracić nadziei, bo jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, pieniądze na inwestycje staramy się zdobywać z najmniej spodziewanych źródeł, zawsze więc jest szansa na rozszerzenie ustalonego harmonogramu.

Drogi ujęte w harmonogramie będą budowane przede wszystkim z budżetu gminy, przy współpracy z innymi samorządami, a także z pieniędzy unijnych i Funduszu Dróg Samorządowych.

W gminie Lubicz do wybudowania i modernizacji mamy 265 km. – Trzeba więc mieć świadomość, że potrzeby są przeogromne i w kilka lat jest niezwykle trudno nadrobić wieloletnie zaległości – dodaje Marek Nicewicz.

Dlatego harmonogram ustalono w oparciu o obiektywne kryteria. Przypomnijmy.

  • Plan zakłada równomierne, zrównoważone remontowanie dróg w całej gminie, co oznacza, że w każdym sołectwie będą realizowane modernizacje.
  • W pierwszej kolejności będą modernizowane drogi, pod którymi istnieje już infrastruktura wodno-kanalizacyjne, gazowa itp. aby uniknąć niepotrzebnego i kosztownego wielokrotnego rozkopywania tych samych ulic.
  • Ważna jest również funkcjonalność, czyli łączenie ze sobą istniejących już fragmentów dróg, w celu uzupełniania luk w systemie komunikacyjnym.
  • Pilniejsze w harmonogramie są drogi i ulice prowadzące do skupisk, osiedli mieszkańców niż do pojedynczych domostw oraz okres historycznego oczekiwania na utwardzenie.
  • Ważnymi przesłankami w planie jest też potrzeba techniczna ratowania istniejących ulic przed ich całkowitą degradacją.

Ostateczna wersja harmonogramu zostanie opublikowana na przełomie maja i czerwca.

15.05.19

drukuj (Wójt konsultował z mieszkańcami harmonogram budowy dróg)

« wstecz

Banery

Stopka