Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Harmonogram budowy i modernizacji dróg (po konsultacjach)

Po raz pierwszy w historii gmina Lubicz ma harmonogram budowy i modernizacji dróg rozpisany na całą kadencję, czyli do 2023 roku.

Wstępna wersja harmonogramu na prawie pięć lat została opublikowana w maju. Wójt Marek Nicewicz zapowiedział to zaraz po wyborach.

Władze gminy, opracowując harmonogram wspólnie z zarządem dróg gminnych, wzięły pod uwagę m.in. wnioski mieszkańców, radnych, sołtysów i rad sołeckich.

Po upublicznieniu planu jego robocza wersja została poddana konsultacjom społecznym. Do urzędu dotarło kilkadziesiąt wniosków mieszkańców, a na specjalny dyżur w tej sprawie wójta i przewodniczącego rady Zbigniewa Barcikowskiego przyszło kilkanaście osób. W rozmowach uczestniczyła także kierownik Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Grażyna Buczeń. Zainteresowanych tematem przyjmował również wicewójt Wojciech Rakowiecki.

- Dziękuję za tak duży odzew, zarówno mieszkańcom, którzy się ze mną skontaktowali, jak i sołtysom, radom sołeckim i radnym – mówi wójt. – Co mnie ogromnie cieszy, uwagi były merytoryczne, a dyskusja rozsądna. Wszystkie głosy dokładnie przeanalizowaliśmy, choć ze względów finansowych nie wszystkie zostały uwzględnione. Rozmawiałem o tym z mieszkańcami i wielokrotnie spotykałem się ze zrozumieniem. Mieszkańcy doceniają fakt, że po raz pierwszy w naszej gminie powstał taki dokument, który w jasny i transparentny sposób informuje o terminarzu prac. Wiem, co jesteśmy w stanie zrobić i nie chcę nikomu obiecać więcej niż mogę, ponieważ byłyby to wyłącznie puste obietnice. Tym bardziej, że na dyżurze zjawiły się takie osoby, które w poprzednich latach takie obietnice otrzymywały, a które, mimo upływu kolejnych lat, nigdy nie zostały zrealizowane. Proszę jednak nie tracić nadziei, bo jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, pieniądze na inwestycje staramy się zdobywać z najmniej spodziewanych źródeł, zawsze więc jest szansa na rozszerzenie ustalonego harmonogramu.

Drogi ujęte w harmonogramie będą budowane przede wszystkim z budżetu gminy, przy współpracy z innymi samorządami, a także z pieniędzy unijnych i Funduszu Dróg Samorządowych. Na drogowe inwestycje wójt i rada co roku chcą przeznaczyć ponad 10 mln zł.

– Trzeba mieć świadomość, że potrzeby są przeogromne i w kilka lat jest niezwykle trudno nadrobić wieloletnie zaległości – dodaje Marek Nicewicz.

Dlatego harmonogram ustalono w oparciu o obiektywne kryteria. Przypomnijmy.

  • Plan zakłada równomierne, zrównoważone remontowanie dróg w całej gminie, co oznacza, że w każdym sołectwie będą realizowane modernizacje.
  • W pierwszej kolejności gmina zajmie się drogami, pod którymi istnieje już infrastruktura wodno-kanalizacyjne, gazowa itp. aby uniknąć niepotrzebnego i kosztownego wielokrotnego rozkopywania tych samych ulic.
  • Istotna jest również funkcjonalność, czyli łączenie ze sobą istniejących już fragmentów dróg, w celu uzupełniania luk w systemie komunikacyjnym.
  • Pilniejsze w harmonogramie są drogi i ulice prowadzące do skupisk, osiedli mieszkańców niż do pojedynczych domostw oraz okres historycznego oczekiwania na utwardzenie.
  • Ważną przesłanką w planie jest też potrzeba techniczna ratowania istniejących ulic przed ich całkowitą degradacją.

Po społecznych konsultacjach i szczegółowej analizie poprawek, przedstawiamy Państwu ostateczną wersję harmonogramu modernizacji gminnych dróg do roku 2023 (załącznik pdf).

26.06.19

drukuj (Harmonogram budowy i modernizacji dróg (po konsultacjach))

« wstecz

Banery

Stopka