Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Gminie Lubicz grozi wielomilionowa kara

Dzisiaj wójt gminy wraz z prezesem Lubickich Wodociągów złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczy ono niewłaściwego zarządzania oczyszczalnią ścieków w 2017 r. oraz braku nad nią nadzoru właścicielskiego.

„Lubickie Wodociągi”, spółka będąca w 100% własnością Gminy Lubicz, realizuje zadania z zakresu zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy.  W dniu 22.07.2019 r. do Wodociągów wpłynęła decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), z której wynika, że na spółkę została nałożona kara w wysokości  8.725.458 zł za „wprowadzanie ścieków do środowiska z oczyszczalni ścieków w Lubiczu z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 29.11.2016”.

Jak wykazuje w swej decyzji WIOŚ, w roku 2017 do Drwęcy spuszczano ścieki znacząco przekraczające dopuszczalne normy. Ta prawie 9 mln kara jest właśnie za to - jak czytamy w uzasadnieniu decyzji. Niestety, proceder ten trwał również w kolejnym roku i dlatego należy spodziewać się analogicznej decyzji dotyczącej roku 2018. Gminie Lubicz i Lubickim Wodociągom grozi zatem kara kilkunastu milionów złotych. Ta sytuacja jest dużym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania gminy.

Warto wiedzieć, że

sygnały od mieszkańców, ekologów i wędkarzy w sprawie zrzutów ścieków do Drwęcy wzbudzały już zainteresowanie mediów i docierały do ówczesnego kierownictwa i władz gminy wielokrotnie, ale były lekceważone. W świetle decyzji WIOŚ obecne władze gminy stanęły przed koniecznością wyjaśnienia, kto i dlaczego  w taki sposób podchodził do funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków m.in. w roku 2017 i 2018, za co teraz grozi wielomilionowa kara. Samorząd Lubicza musi także znaleźć rozwiązanie tego problemu. - Nie ulega wątpliwości, że za tą katastrofalną sytuacją stoją nieprawidłowości, jakich dopuściło się ówczesne kierownictwo Lubickich Wodociągów, jak również brak należytego nadzoru ze strony organu właścicielskiego – mówi wójt Marek Nicewicz.

W tej sytuacji

wójt gminy Lubicz oraz prezes Lubickich Wodociągów, stojąc na straży finansów gminnych, czyli pieniędzy mieszkańców, w porozumieniu z Radą Gminy Lubicz, 26 lipca złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Tym samym rozpoczął się formalny proces poszukiwania odpowiedzialnych za całą tę sytuację.

Ponieważ jest rzeczą naturalną, że w takim momencie rodzi się wiele obaw, m.in. o dostawy wody i odbiór ścieków na terenie gminy Lubicz, wójt Marek Nicewicz zapewnia całą społeczność gminy, że dostawy wody oraz funkcjonowanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków nie będą zakłócone.

Jednak można

Obecnie oczyszczone ścieki spełniają wymogi norm. Gmina proces naprawczy, pod kierunkiem nowego prezesa spółki, dużym wysiłkiem prowadziła od stycznia tego roku, doprowadzając oczyszczalnię do prawidłowego stanu w ciągu czterech miesięcy. Dzięki współpracy z Radą Gminy, która przeznaczyła kwotę 1 mln zł, wymieniono maty napowietrzające, odcięto kanalizację deszczową wpiętą niezgodnie ze sztuką do kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzono szeroki zakres prac technicznych.

Wójt Marek Nicewicz komentuje: - Roczny budżet gminy Lubicz to kwota 100 mln zł. Nie jest tajemnicą, że po poprzedniej władzy odziedziczyliśmy ponad 40 mln dług, a teraz zostaliśmy postawieni w sytuacji zapłaty prawie 9 mln zł, a być może nawet podwojonej kwoty. Tego w tym momencie nie dźwignie ani spółka Lubickie Wodociągi, ani budżet gminny. Nie ma zarówno mojej zgody, jak i radnych na to, żeby ktoś beztrosko prowadził spółkę, doprowadzając do powstania milionowych strat, potem znikał, a koszty tej działalności miałaby ponosić spółka gminna i gmina, czyli wszyscy nasi mieszkańcy. Poza tym spółka nie ma prawa funkcjonować bez należytego nadzoru właścicielskiego. Dlatego dzisiaj zgłosiliśmy tę sprawę do prokuratury.

Cała sytuacja została dziś przedstawiona mediom podczas briefingu prasowego w siedzibie Lubickich Wodociągów, wraz z udostępnieniem redakcjom kopii najważniejszych dokumentów. Dlaczego? – Startując na stanowisko wójta zapowiadałem, że funkcjonowanie gminy pod moim kierownictwem będzie transparentne – wyjaśnia Marek Nicewicz. – Poza tym wokół takich trudnych i kontrowersyjnych tematów zwykle pojawiają się plotki i domysły. Nie chcemy ich fundować naszym mieszkańcom. Zasługują na to, aby otrzymywać od nas fakty.

26.07.19

drukuj (Gminie Lubicz grozi wielomilionowa kara)

  • Konferencja prasowa w Lubickich Wodociągach
  • Dziennikarze odwiedzili także oczyszczalnię ścieków

« wstecz

Banery

Stopka