Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Od września obowiązuje uchwała antysmogowa

Szanowni mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że 24.06.2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął uchwałę Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”).

„Uchwała antysmogowa” została opublikowana 3 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie obowiązywała i wejdzie w życie z dniem 1.09.2019 r.

Wspomniana uchwała wprowadza następujące ZAKAZY:

  • dot. paliwa:

od 1 września 2019 r. wprowadza całkowity zakaz stosowania i spalania:

węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % (tzw. miał);

biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (tzw. mokre drewno).

  • dot. kotłów na paliwa stałe:

od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych - poniżej 3 klasy (piece wysokoemisyjne tzw. „kopciuchy”);

od 1 stycznia 2028 r. zakaz eksploatacji kotłów poniżej 5 klasy (klasa 3 i 4).

  • dot. ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe:

od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń (tzw. kominków) niespełniających wymagań ekoprojektu.

Przypominamy, że Gmina Lubicz cały czas udziela DOTACJI na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie gminy w wysokości 3 000 zł.

Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (tu pobierzesz wzór wniosku o przyznanie dotacji; a tutaj o rozliczenie dotacji).

W razie pytań można się kontaktować pod nr tel. 56 621 21 29.

29.07.19

 

drukuj (Od września obowiązuje uchwała antysmogowa)

« wstecz

Banery

Stopka