Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Rozpoczynamy mycie pojemników na odpady

  • Przypominamy, że w sobotę 31 sierpnia nastąpi odbiór segregowanych. Prosimy o wystawienie worków do godz. 6.00. Należy wykorzystywać stare zapasy worków.

W przypadku, gdyby odpady nie zostały zabrane prosimy niezwłocznie poinformować o tym Referat Gospodarki Odpadami - e-mailem: go@lubicz.pl lub w poniedziałek telefonicznie: 56 621 2 128, podając swoje dane i adres posesji.

  • Przypominamy także, że od 2 września do 30 października Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, na zlecenie gminy, będzie wykonywało usługę mycia pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady.

Szczegółowe informacje są zamieszczone w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, które zostały przesłane do mieszkańców (można znaleźć go też tutaj). W wyznaczonych dniach opróżnione pojemniki z odpadów należy pozostawić, ponieważ to kolejny samochód będzie je mył i dezynfekował. Ze względu na różny stopień zabrudzenia, ilość pojemników na trasie i konieczność wymiany zabrudzonej wody, pojemniki nie umyte w pierwszym terminie zostaną umyte w kolejnym. Ewentualne reklamacje prosimy zgłaszać wyłącznie do wspomnianego referatu (kontakt wyżej), a jego pracownicy wyjaśnią je w MPO.

30.08.19

drukuj (Rozpoczynamy mycie pojemników na odpady)

« wstecz

Banery

Stopka