Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Drogowcy przechodzą do spółki

Od 1 stycznia 2020 roku w gminie Lubicz ma funkcjonować Zakład Usług Komunalnych, który powstanie na bazie spółki Lubickie Wodociągi. Spółka przejmie też pracowników Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

11 września Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. Za uchwałą głosowało 11 osób, 3 były przeciw, a 1 wstrzymała się.

Wójt Marek Nicewicz uspokaja: - Każdy z pracowników Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej otrzyma informację o zmianie pracodawcy od 1 stycznia 2020 r. Pracownicy zarządu zostaną przejęci przez nową spółkę komunalną, nie tracąc ani dnia zatrudnienia. W tej chwili nie przewidujemy żadnych zwolnień.

Z  dniem  likwidacji spółka przejmie też dotychczasowe zadania likwidowanej jednostki z zakresu gospodarki komunalnej  w tym, m.in. obejmujące usługi  utrzymania dróg oraz utrzymywania przydrożnej zieleni.

Mienie zlikwidowanej  jednostki  budżetowej zostanie  wniesione  aportem  na pokrycie udziałów w kapitale gminnej spółki Lubickie Wodociągi, na której bazie od 1 stycznia 2020 r. powstanie Zakład Usług Komunalnych.

W uzasadnieniu uchwały o likwidacji zarządu dróg, będącego jednostką budżetową, napisano m.in.: „Przekształcenie (zarządu w spółkę – przyp.) spowoduje uzyskanie osobowości prawnej, dającej możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału na zaciąganie kredytów lub wchodzenie w partnerstwo publicznoprawne. Spółka będzie mogła też samodzielnie, w porozumieniu z właścicielem aplikować o środki pomocowe, przy pomocy których możliwe będzie wyposażenie spółki w niezbędny sprzęt specjalistyczny do konserwacji i zarządzania istniejącą infrastrukturą, czy też realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych. Przewagą właśnie spółki nad samorządową jednostką budżetową jest możliwość lepszego prowadzenia działalnością inwestycyjnej (…)”.

12.09.19

drukuj (Drogowcy przechodzą do spółki)

« wstecz

Banery

Stopka