Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Nowa stawka za odpady komunalne

Opłata za śmieci w przyszłym roku w naszej gminie wyniesie 19 zł od osoby. Taka stawka wynika wprost z ponoszonych kosztów. Gmina nie zarabia na śmieciach, ale także nie może do nich dokładać.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie została ustalona w 2013 r. i od tej pory nie była zmieniana. 28 listopada Rada Gminy Lubicz podniosła opłatę, ponieważ systematycznie wzrastają koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie. Właściciele nieruchomości wytwarzają też coraz więcej śmieci, rosną wydatki związane ze składowaniem i magazynowaniem odpadów. Wzrastają opłaty środowiskowe, a poddanie procesowi recyklingu staje się trudniejsze i droższe. Na wzrost kosztów miało wpływ również zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów stanowiących odpady komunalne dla nieruchomości jednorodzinnych i budynków wielolokalowych.

Zmiana stawki wynika również ze zmiany przepisów, które nakładają na gminy więcej obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, a segregację uznają za obowiązkową.

W 2020 roku w naszej gminie miesięczna stawka opłaty za segregowane odpady komunalne wyniesie 19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że to o kilka złoty więcej niż dotychczas, jednak to i tak jedna z niższych stawek w porównaniu z podobnymi jak nasza gminami – mówi wójt Marek Nicewicz.

Wójt i rada dołożyli wszelkich starań, aby opłata w gminie była możliwie jak najmniejsza.

– Wysokość naszej stawki wynika z ponoszonych kosztów – wyjaśnia wójt. - Gmina za wywóz płaci firmie, która ten przetarg wygrała, samemu nic na tym nie zarabiając. Z drugiej strony do odbioru śmieci nie możemy dopłacać, ponieważ nowa ustawa nam na to nie pozwala. System gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować. Tak mówi prawo.

Prawo wprowadza też obowiązek segregacji odpadów. Jeżeli więc właściciel nieruchomości nie zastosuje się do tego obowiązku, to zapłaci 38 zł od osoby, co stanowi dwukrotność uchwalonej przez radę stawki (czyli w naszej gminie najmniej ile przepisy dopuszczają).

W zamian za wyższą stawę mieszkańcy otrzymają jednak więcej usług.

  • Od 1.04.2020 r. bioodpady będą odbierane we wszystkich porach roku, według częstotliwości ustalonej dla poszczególnej zabudowy jednorodzinnej;
  • Nastąpi zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla jednorodzinnej zabudowy rozproszonej na wszystkie miejscowości gminy - raz w tygodniu, przez 3 miesiące (czerwiec – sierpień);
  • Zwiększamy także częstotliwości odbioru bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla zabudowy wielolokalowej;
  • Rozszerzamy też odbiór odpadów w PSZOK o kolejne frakcje (odzież, strzykawki i igły);
  • Gmina wprowadza ulgę - 1 zł (od osoby) dla właścicieli nieruchomości, którzy w kompostowniku przydomowym kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne (dotyczy zabudowy jednorodzinnej).

Ofertę w przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku w gminie Lubicz złożyła tylko jedna firma - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia w Toruniu, które wywozi śmieci z naszego terenu od kilku lat. 

Więcej informacji związanych z tematem można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz (pok. nr 1), tel. 56 621 2 128.

2.12.19

drukuj (Nowa stawka za odpady komunalne)

  • Informacja dotycząca nowej stawki
  • Informacja dotycząca nowej stawki

« wstecz

Banery

Stopka