Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

W roku 2020 każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Wnioski w tej sprawie składa się do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów .

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków:

  • od 3 lutego 2020 r do 2 marca 2020 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  • od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość  ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie - na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce "Formularze".

Więcej informacji: Referat Rolnictwa i Ochrona Środowiska, nr tel. 56 621 21 29.

15.01.20

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego dla rolników)

« wstecz

Banery

Stopka