Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Ferie. Gdzie można spędzić czas wolny?

Białe wakacje tuż tuż. Dzieci i młodzież z naszego terenu mogą ten okres spędzić na darmowych zajęciach w bibliotece, dwóch szkołach oraz świetlicach wiejskich.

Biblioteka gminna i jej oddziały

Lubicz Dolny:

27 i 28 stycznia, godz.12.00-14.00 - warsztaty komiksowe.

30 stycznia, godz.1200-14.00 - gry, zabawy, tworzenie strojów balowych.

31 stycznia, godz.12.00-14.00 - Bal Zaczarowanej Książki

Lubicz Górny:

27 i 29 stycznia, godz. 10.00-12.00 i 31 stycznia, godz.11.00-13.00 – ferie w bibliotece

Złotoria:

4 i 6 lutego, godz.13.00-15.00 - gry i zabawy w bibliotece

Gronowo:

28 i 30 stycznia, godz.12.00-14.00 oraz 31 stycznia, godz.12.00-15.00 - gry i zabawy w bibliotece.

Grębocin:

3,4,6 i 7 lutego, godz.10.00-13.00 - warsztaty filmowe na podstawie książki "Teatr z Lassem i Mają".

Zapisy w bibliotekach.

 

Świetlice wiejskie

Brzezinko:

zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci, w budynku OSP Brzezinko, w czwartki w godz. 16.00 – 18.00 (prowadzi Urszula Witkowska).

Krobia świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14): 

zajęcia z tkactwa dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w poniedziałki  w godz. 17.00 – 18.30 (Beata Kalotka)

zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy wiejskiej w czwartki  w godz. 16.00 – 18.00 (Firma Eko-Ceramika 2)

zajęcia sołeckie dla dzieci od 27 stycznia do 3 lutego w godz. 11.00 - 15.00.

Lubicz Dolny: 

zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy środowiskowej (ul. Toruńska 56) w poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 18.00 (Firma Eko-Ceramika 2). 

Młyniec Pierwszy:

zajęcia artystyczno-plastyczne w budynku SP w poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30 i piątki w godz. 13.30 – 15.30 (Magdalena Specjalska-Klassen).

Złotoria:

zajęcia tenisa stołowego (z trenerem ekstraligowym Rafałem Utylskim) w sali gimnastycznej SP Złotoria dla dzieci w poniedziałki w godz. 18.30 – 19.30 i piątki w godz. 18.30 - 20.30.

Grębocin:

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (Magdalena Specjalska-Klassen) w poniedziałki w godz. 15.45 – 17.15 w świetlicy środowiskowej (ul. Szkolna 8).

W Lubiczu Górnym świetlica wiejska (ul. Boczna 4) - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.12.00 - 17.30.

Uwaga! Zainteresowanych prosimy o kontakt z prowadzącymi, ponieważ w czasie ferii planowane są też wyjazdy.

Zajęcia są finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020.

 

Gminne szkoły

W okresie ferii zimowych w dwóch szkołach prowadzonych przez gminę Lubicz będą organizowane zajęcia kulturalno-rekreacyjno-sportowe. Są to Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym oraz Szkoła Podstawowa w Złotorii. Nabór uczniów był prowadzony we wszystkich szkołach, ale pozostałe placówki nie zebrały odpowiedniej liczby chętnych. Zajęcia w czasie ferii odbędą się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

w godz. 8.00-12.00 w Złotorii w pierwszym tygodniu ferii, a w godz. 9.00-14.00 w Młyńcu Pierwszym w drugim tygodniu (poza środami).

Zaplanowano zajęcia świetlicowe, wyjazdy do Młyna Wiedzy i kina w Toruniu, a także szereg zajęć sportowych oraz plastycznych. Celem spotkań ma być kształtowanie zainteresowań aktywnych form spędzenia wolnego czasu, a także przygotowywanie młodego człowieka do zdrowego stylu życia pozbawionego uzależnień.  

23.01.20

 

drukuj (Ferie. Gdzie można spędzić czas wolny?)

« wstecz

Banery

Stopka