Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Pozbądź się za darmo szkodliwego azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

Gmina Lubicz, wzorem poprzednich lat, kontynuuje realizację „Programu priorytetowego AZBEST 2019 - 2020”, w związku z pozyskanym  dofinansowaniem z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz”.

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy Lubicz, w Referacie Gospodarki Odpadami (pokój nr 1 na parterze) na formularzu, który można pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej https://www.bip.lubicz.pl/6789,wzory-dokumentow-do-pobrania 

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym;
  3. Zaświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1, lub na stronie internetowej urzędu).

Beneficjenci, aby mogli skorzystać z darmowego odbioru azbestu  muszą być ujęci w  „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Z uwagi na ograniczone środki decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą w 70 proc. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i  w 30 proc. z  budżetu gminy Lubicz.

Beneficjenci, którzy nie będą mogli skorzystać z programu mają możliwość otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu Gminy Lubicz, w wysokości do 50 proc. refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

11.02.20

drukuj (Pozbądź się za darmo szkodliwego azbestu)

« wstecz

Banery

Stopka