Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Statut Gminy Lubicz został uchwalony przez Radę Gminy Lubicz w dniu 7 września2018  r. uchwałą Nr L/656/2018 r., a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia  21 września 2018 r.  (Dz. U. z 21.09.2018 r. poz. 4714)


Statut Gminy Lubicz został uchwalony przez Radę Gminy Lubicz w dniu 28 marca 2003 r. uchwałą Nr VI/75/2003 r., a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. Nr 64, poz. 1038. Statut Gminy Lubicz został opracowany na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i stanowi on o ustroju Gminy Lubicz.

drukuj (


)


OBWIESZCZENIE RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Lubicz

Banery

Stopka