Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

  • herb Gminy Lubicz
Rada Gminy na sesji w dniu 29 czerwca 2001 r. uchwaliła herb oraz pieczęć Gminy Lubicz. Herb przedstawia w polu błękitnym stojącego św. Andrzeja w czerwonej szacie, trzymającego ukośny krzyż.
Wzór herbu nawiązuje do tradycji heraldycznej Gminy Lubicz, która jako gmina wiejska posiadała swoją pieczęć już w końcu XIV wieku, a źródłowe potwierdzenie jej istnienia pochodzi z około 1400 r. na podstawie opracowania Mariana Gumowskiego z 1939 r. pt. „Pieczęcie i herby miast pomorskich"znajdującego się w zbiorach Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Mikołąja Kopernika w Toruniu, ustalono wzór i kolorystykę pieczęci. W oparciu o te dane został opracowany przez Pana Stanisława Lackowskiego wzór herbu i pieczęci. Pieczęć zachowana na dokumencie z około 1400 roku:
  • Pieczęć zachowana na dokumencie z około 1400 r.
Oto cytat z opracowania Mariana Gumowskiego: Lubicz - wieś nad Drwęcą w pow. Toruńskim, pierwotnie gród kujawski, gdzie w 1292 r. rządziła Salomea ks. kujawska. Opanowany potem przez Krzyżaków należał do komturii toruńskiej a w 1457 r. przyłączony do Polski, dostał się z daru króla miastu Toruniowi. Miejscowość ta nigdy miastem nie była, mimo to posiada jako gmina wiejska swoją pieczęć z czasów jeszcze krzyżackich XIV wieku. Pieczęć ta wyobraża św. Andrzeja z krzyżem ukośnym przed sobą i ma w otoku napis: . : S . COMVNITATIS : VILLE . : LVBICZ (38 m/m). Znalazła się zaś na dwu dokumentach bez daty, ale z lat około 1400 pochodzących w Archiwum toruńskim. Św. Andrzej jest widocznie patronem miejscowego kościoła, cała zaś pieczęć jest może najdawniejszym przykładem istnienia pieczęci wiejskich w Polsce. Innych późniejszych pieczęci tej wsi nie znamy.
  • flaga Gminy Lubicz
Gmina posiada flagę. Flaga Gminy ma postać prostokątnego płata materiału, składającego się z trzech jednakowej szerokości słupów w kolorach (patrząc od części przydrzewcowej): białym, czerwonym i niebieskim. Flaga jest podnoszona na budynku Urzędu w czasie sesji Rady oraz wszelkich uroczystości gminnych.

Banery

Stopka