Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Lubicz ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Pierwszy przetarg odbył się dnia 05.12.2016.r.

Drugi przetarg odbył się dnia 20.01.2017.r.

Trzeci przetarg odbył się dnia 29.03.2017.r.

Opis nieruchomości: Działka budowlana składająca się z działek ewidencyjnych nr 126/24 i 118/18 w Złotorii o łącznej powierzchni 1752 m2

Położenie nieruchomości: przy ul. Liliowej w Złotorii

Księga wieczysta: dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00035942/9

Cena wywoławcza (z VAT): 82.000,00 zł

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

Przeznaczenie: Wyżej wymieniona nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wadium:  10.000 zł

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2017 r. o godzinie 10:20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 22.09.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (SGB BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

  

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

-osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-08-18 08:46
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-18 08:50

Informacje ogólne

 • Na tle Google Maps
  Na tle Google Maps
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2016-10-31 12:50
 • Możliwości zabudowy
  Możliwości zabudowy
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2016-10-31 12:24
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2016-10-31 12:50
 • Mapa w skali 1:500
  Mapa w skali 1:500
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2016-10-31 12:41
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2016-10-31 12:41
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2016-10-31 12:27


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.