Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Lubicz ogłasza dwa drugie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz:

Pierwszy przetarg odbył się dnia 04.05.2017

 1. Działki oznaczone numerami  137/6, 137/7 i 137/8  o łącznej powierzchni  1551 m2 położone w Krobi przy ulicy Żytniej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032092/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 90.000 zł , wadium – 10.000 zł, godzina przetargu – 10:20
 1. Działka oznaczona numerem  137/14  o powierzchni 1236 m2 położone w Krobi przy ulicy Żytniej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032092/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 73.000 zł , wadium – 7.000 zł, godzina przetargu – 10:40

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetargi odbędą się w dniu 30.10.2017 r. w godzinach wyżej podanych dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 23.10.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

-osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGACH)

Informacje o nieruchomościach

 • Położenie nieruchomości
  Położenie nieruchomości
 • Mapa w skali 1:500
  Mapa w skali 1:500
 • Fragment planu miejscowego
  Fragment planu miejscowego
 • Możliwość zabudowy - przykładowe wymiary budynków.
  Możliwość zabudowy - przykładowe wymiary budynków.

drukuj (Informacje o nieruchomościach)OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz:

Oznaczenie nieruchomości: działka nr  487 w Krobi o powierzchni 1068  m2

Położenie : przy ulicy Jodłowej

Cena wywoławcza(z VAT) : 44.000

Wadium: 4.000

Księga wieczysta: TO1T/00032094/8

Wyżej wymieniona nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, co mimo przeznaczenia w planie miejscowym, ogranicza możliwość jej zabudowy. 

 

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 23.10.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

  

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

-osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

 

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU)

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

 • OGRANICZENIA W ZABUDOWIE
  • autor: Sławomir Szczęśniak, data: 2017-09-26
 • Na tle map Google
  • autor: Sławomir Szczęśniak, data: 2017-09-26
 • Fragment obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • autor: Sławomir Szczęśniak, data: 2017-09-26
 • Fragmenty mapy zasadniczej 1:500

drukuj (INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI)OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Lubicz ogłasza cztery trzecie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz

Pierwsze przetargi odbyły się dnia 01.03.2017, drugie 04.05.2017

 1. Działka oznaczona numerem  219/3 o powierzchni  1325 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT) - 90.000 , wadium – 9.000 zł , godzina przetargu – 11:20
 2. Działka oznaczona numerem  219/4 o powierzchni 1373 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)   - 90.000 zł, , wadium – 10.000 zł godzina przetargu – 11:40
 3. Działka oznaczona numerem  219/5 o powierzchni  2000 m2 położona w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 140.000 zł. , wadium – 14.000 zł godzina przetargu – 12:00
 4. Działki oznaczone numerami  219/7 i 217/10 o łącznej powierzchni  4957 m2 położone w Złotorii przy ulicy Leśnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest częściowo (działka nr 219/7) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, a częściowo (działka nr 219/10) pod łąki i pastwiska. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)    - 165.000 zł , wadium – 16.000 zł godzina przetargu – 12:20

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetargi odbędą się w dniu 30.10.2017 r. w godzinach wyżej podanych dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 23.10.2017 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

  Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

-osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:56 6212116  56 6212135

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGACH)

Informacje o nieruchomościach

 • Położenie nieruchomości
  Położenie nieruchomości
 • Mapa zasadnicza w skali 1:500
  Mapa zasadnicza w skali 1:500
 • Fragment rysunku planu miejscowego
  Fragment rysunku planu miejscowego

drukuj (Informacje o nieruchomościach)Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.