Treść strony

SOŁTYS:

Jan Strzelecki

tel: 517 061 850

RADA SOŁECKA:

Beata Winiarska - Członek

Agnieszka Wojciechowska - Członek

Zbigniew Kuszyński - Członek

drukuj ()

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-06-09 09:31
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-14 08:56

               Data 20.01.2015rok.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBICZ

 

        Dnia   03-02-2015r    o godzinie 18ºº  w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedwabno odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego nastąpi wybór sołtysa i rady sołeckiej.

       Dla prawomocności obrad zebrania wiejskiego  w pierwszym terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

       W przypadku niższej frekwencji, dla prawomocności obrad, dokonanych wyborów i podjętych uchwał, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godzinie 1830 .

 

                                                    Wójt Gminy Lubicz

                                                     - Marek Olszewski - 

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-02-09 10:13
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-20 14:30