Treść strony

USTALENIE KATEGORII ZDROWIA NA POWIATOWĄ KOMISJĘ LEKARSKĄ I WYDANIE KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ PRZEZ POWIATOWĄ KOMISJĘ POBOROWĄ

NAZWA REFERATU
Referat Organizacyjny

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2. dokumentacja lekarska w przypadku choroby poborowego,
3. jedna fotografia,
4. ostatnie świadectwo szkolne,
5. zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki,
6. prawo jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
zgodnie z otrzymaniem wezwania,
bez wezwania - zgodnie z obwieszczeniem o poborze

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu
Powiatowa Komisja Poborowa Nr 2 w Toruniu

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-06-03 13:50
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-26 10:14

drukuj całą stronę