Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ZEZWOLENIE   NA   JEDNORAZOWĄ  

SPRZEDAŻ   ALKOHOLU

NAZWA REFERATU

Referat Organizacyjny

PODSTAWA PRAWNA

Umowa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek

2. Załączniki:

 - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub statut (dot. OSP)

 - zezwolenie na sprzedaż alkoholu (nie dot. OSP)

 - zaświadczenie o uiszczeniu opłat

OPŁATA

za zezwolenie: 43, 75 zł

opłata skarbowa na konto UG Lubicz

PŁATNE W

BS, Lubicz ul. Toruńska 21 na rachunek Urzędu Gminy Lubicz: BS Grębocin NR 07

94910003 0010 0000 0114 0008

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

DODATKOWE INFORMACJE

O zezwolenie ubiegać się mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy posiadają już zezwolenie na sprzedaż alkoholi oraz Ochotnicza Straż Pożarna

FORMULARZE

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Nowakowska
  data wytworzenia: 03.06.2003
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-06-03 13:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-27 09:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-03 13:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 10:32

drukuj całą stronę

Banery

Stopka