Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH  PRZEZNACZONYCH  DO

SPOŻYCIA W  MIEJSCU  SPRZEDAŻY I POZA

MIEJSCEM  SPRZEDAŻY

 

NAZWA REFERATU

Referat Organizacyjny

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek

2. Załączniki:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

- pisemna zgoda właściciela, zarządcy, itp. na sprzedaż alkoholu w budynku

wielorodzinnym,

- decyzja Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez w/w punkt sprzedaży

 

OPŁATY

1. Opłata za korzystanie z zezwoleń:

- alkohole do 4, 5 % oraz piwo – 525, 00 zł

- od 4, 5% do 18% - 525, 00 zł

- powyżej 18% - 2100, 00 zł

opłata skarbowa na konto UG Lubicz

 

PŁATNE W

BS, Lubicz ul. Toruńska 21 na rachunek Urzędu Gminy Lubicz: BS Grębocin NR 07

94910003 0010 0000 0114 0008

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 21 dni

 

JEDNOSTKA OPINIUJĄCA SPRAWĘ

Opinia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lubiczu

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

 

FORMULARZE

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Nowakowska
  data wytworzenia: 03.06.2003
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-06-03 13:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-12 08:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-03 13:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 10:35

drukuj całą stronę

Banery

Stopka