Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PROTOKOŁY SESJI

§ 25.

1. Z każdej sesji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce sesji,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) nazwiska zaproszonych gości,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

5) porządek obrad,

6) przebieg obrad i podjęte uchwały,

7) podpis przewodniczącego i sekretarza obrad,

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, oznaczającymi kolejną sesję, przełamanymi przez ostatnie dwie cyfry roku kalendarzowego.

3. Załącznikami do protokołu są w szczególności:

1) uchwały Rady wraz z załącznikami i innymi dokumentami,

2) protokół komisji skrutacyjnej oraz kartki do głosowania tajnego,

3) lista obecności,

4) interpelacje, wnioski i zapytania - zgłoszone na piśmie,

4. Radni mogą zgłaszać sprostowania, poprawki i uzupełnienia do protokołu, do czasu przyjęcia protokołu na następnej sesji.

§ 26.

1. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji oraz podjętymi uchwałami, jak również z innymi dokumentami urzędowymi, w każdym czasie, w godzinach pracy pracowników Urzędu.

2. Na życzenie zainteresowanego pracownik Urzędu, właściwy do spraw obsługi Rady, wyda mu odpisy żądanych dokumentów, za zwrotem kosztów wykonania odbitek ksero.

3. Wójt wyznacza odpowiednio oznakowany pokój biurowy, w którym można zrealizować prawo obywateli w zakresie dostępu do informacji o działalności organów Gminy, jej jednostek pomocniczych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

drukuj ()

Banery

Stopka