Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

PROTOKOŁY SESJI

§ 25.

1. Z każdej sesji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce sesji,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) nazwiska zaproszonych gości,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

5) porządek obrad,

6) przebieg obrad i podjęte uchwały,

7) podpis przewodniczącego i sekretarza obrad,

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, oznaczającymi kolejną sesję, przełamanymi przez ostatnie dwie cyfry roku kalendarzowego.

3. Załącznikami do protokołu są w szczególności:

1) uchwały Rady wraz z załącznikami i innymi dokumentami,

2) protokół komisji skrutacyjnej oraz kartki do głosowania tajnego,

3) lista obecności,

4) interpelacje, wnioski i zapytania - zgłoszone na piśmie,

4. Radni mogą zgłaszać sprostowania, poprawki i uzupełnienia do protokołu, do czasu przyjęcia protokołu na następnej sesji.

§ 26.

1. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji oraz podjętymi uchwałami, jak również z innymi dokumentami urzędowymi, w każdym czasie, w godzinach pracy pracowników Urzędu.

2. Na życzenie zainteresowanego pracownik Urzędu, właściwy do spraw obsługi Rady, wyda mu odpisy żądanych dokumentów, za zwrotem kosztów wykonania odbitek ksero.

3. Wójt wyznacza odpowiednio oznakowany pokój biurowy, w którym można zrealizować prawo obywateli w zakresie dostępu do informacji o działalności organów Gminy, jej jednostek pomocniczych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.