Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 27.

1. Przewodniczący organizuje pracę Rady, a w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi sesje Rady oraz ustala porządek obrad,

2) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady, komisji i klubów radnych,

3) reprezentuje Radę na zewnątrz,

4) koordynuje organizację pracy komisji Rady,

5) nadzoruje, w imieniu Rady, wykonywanie uchwał,

6) przyjmuje i - w porozumieniu z przewodniczącymi komisji Rady - nadaje bieg skargom, dotyczącym wójta,

7) pełni dyżury, przemiennie z wiceprzewodniczącymi Rady i przewodniczącymi komisji. O miejscu i czasie pełnienia dyżurów wywiesza się informację na tablicy ogłoszeń Urzędu,

8) dekretuje wszystkie pisma kierowane do Rady , jej komisji lub radnych. Dekretacja powinna - w miarę potrzeby - wskazywać komisję, której opinia jest niezbędna w sprawie ( komisja wiodąca),

9) podejmuje w stosunku do radnych, czynności związane z ich podróżami służbowymi oraz czynności formalne, związane z utratą przez radnego diety wskutek nie złożenia w terminie oświadczenia majątkowego lub informacji, o której mowa w art. 24 j ust.2 ustawy,

2. Przewodniczący Rady podejmuje w stosunku do wójta wszystkie czynności z zakresu prawa pracy, oprócz ustalania wysokości wynagrodzenia.

3. Podejmowanie czynności, związanych z podróżami służbowymi przewodniczącego, należy do wiceprzewodniczącego starszego wiekiem.

drukuj ()

Banery

Stopka