Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 27.

1. Przewodniczący organizuje pracę Rady, a w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi sesje Rady oraz ustala porządek obrad,

2) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady, komisji i klubów radnych,

3) reprezentuje Radę na zewnątrz,

4) koordynuje organizację pracy komisji Rady,

5) nadzoruje, w imieniu Rady, wykonywanie uchwał,

6) przyjmuje i - w porozumieniu z przewodniczącymi komisji Rady - nadaje bieg skargom, dotyczącym wójta,

7) pełni dyżury, przemiennie z wiceprzewodniczącymi Rady i przewodniczącymi komisji. O miejscu i czasie pełnienia dyżurów wywiesza się informację na tablicy ogłoszeń Urzędu,

8) dekretuje wszystkie pisma kierowane do Rady , jej komisji lub radnych. Dekretacja powinna - w miarę potrzeby - wskazywać komisję, której opinia jest niezbędna w sprawie ( komisja wiodąca),

9) podejmuje w stosunku do radnych, czynności związane z ich podróżami służbowymi oraz czynności formalne, związane z utratą przez radnego diety wskutek nie złożenia w terminie oświadczenia majątkowego lub informacji, o której mowa w art. 24 j ust.2 ustawy,

2. Przewodniczący Rady podejmuje w stosunku do wójta wszystkie czynności z zakresu prawa pracy, oprócz ustalania wysokości wynagrodzenia.

3. Podejmowanie czynności, związanych z podróżami służbowymi przewodniczącego, należy do wiceprzewodniczącego starszego wiekiem.

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.