Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

WARUNKI ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ - WEWNĘTRZNEJ
( w przypadku zjazdów na drogi wewnętrzne - niepubliczne)


JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
87 ? 162 Lubicz ul. Toruńska 36 A.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek
2. 2 egz. projektu zagospodarowania działki na mapach syt. ? wys. w skali 1:500

OPŁATY
bez opłat


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWYdo 30 dni.

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-06-06 13:37
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 14:22
Wniosek do pobrania
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-06-28 10:47

drukuj całą stronę

Banery

Stopka