Treść strony

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
87 - 162 Lubicz ul. Toruńska 36 A.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838, ze zmianami)
2. Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr XLII/496/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1077, ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek
2. 2 egz. mapy syt. - wys. w skali 1:500 lub 1:1000
3. projekt organizacji ruchu uzgodniony z Zarządcą Drogi oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji


OPŁATY
1. nie podlega opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960)
2. stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót:
A) za zajęcie jezdni:
- do 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 2,50 zł
- powyżej 50% wielkości zajmowanej szerokości jezdni - 4,00 zł
B) za zajęcie chodnika - 2,00 zł
C) za zajęcie pobocza - 1,00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-06-06 13:35
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 14:14
Wnioski do pobrania
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-06-28 11:25

drukuj całą stronę