Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ZAJĘCIE  PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA TABLICY REKLAMOWEJ

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
87 - 162 Lubicz ul. Toruńska 36 A.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838, ze zmianami)
2. Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr XLII/496/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1077, ze zmianami)

FORMULARZE

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek
2. 2 egz. mapy syt. - wys. w skali 1:500 lub 1:1000

OPŁATY
1. nie podlega opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960)
2. stawka opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
- 0,50 zł - w przypadku obiektów handlowych i usługowych,
- 1,00 zł - w przypadku reklam,
- 0,20 zł - w pozostałych przypadkach

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 30 dni.

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-06-06 13:56
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 13:55
Wnioski do pobrania
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-06-28 11:32

drukuj całą stronę

Banery

Stopka