Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

 

Gmina Lubicz jest jedną z dziewięciu jednostek samorządu terytorialnego (1 miasto + 8 gmin), tworzących powiat ziemski toruński, z siedzibą starostwa poza terenem powiatu – w mieście Toruniu. Powiat położony jest centralnie w obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie 1230 km2.
Obszar gminy o nieregularnym kształcie rozciągniętym wzdłuż osi północ-południe, zajmujący 8,6% obszaru powiatu, sąsiaduje z sześcioma następującymi gminami położonymi w trzech różnych powiatach:
- w obrębie powiatu toruńskiego tylko z gminami Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka,
- w obrębie powiatu golubsko-dobrzyńskiego z gminami Kowalewo Pomorskie i Ciechocin,
- z miastem Toruniem stanowiącym samodzielny powiat grodzki.
Strukturę gminy stanowi 17 sołectw obejmujących 19 miejscowości. Obszar gminy Lubicz o łącznej powierzchni 106 km2 plasuje się na 85 miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i stanowi przestrzeń o zróżnicowanym użytkowaniu i dużym stopniu urbanizacji.
Liczba ludności gminy, wynosząca ogółem w końcu 1996 r. 13822 osoby, zwiększyła się na koniec 1998 r. do 14167 osób (wzrost o 345 osób). Pod koniec roku 2002 liczba ludności zwiększyła się do 14 607, a pod koniec roku 2004 osiągnęła 15 404 osoby. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano napływ ludności z zewnątrz na teren gminy. Wzrost liczby mieszkańców zawdzięcza gmina dodatniemu bilansowi migracji z miast
, przede wszystkim z Torunia.

drukuj ()

Banery

Stopka