Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Skarbnik gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.

Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami
ustawy o finansach publicznych,
2) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z analizą
opisową,
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami, a zwłaszcza:
a) nadzór nad czynnościami sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów,
b) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej,
c) nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
4) organizowanie prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, a zwłaszcza w zakresie:
a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów (kontrasygnata),
c) zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnienia terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań.
6) sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i innych,
7) kontrola wewnętrzna operacji gospodarczych i wykonania budżetu,
8) nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków lokalnych i opłat,
9) opracowanie wewnętrznych zarządzeń w sprawach prowadzenia rachunkowości oraz kontrola ich realizacji,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach,

Skarbnikowi podporządkowany jest Referat Finansowy i Referat Podatkowy.
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2003-06-11 12:21
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-14 10:52

drukuj całą stronę

Banery

Stopka