Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Skarbnik gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.

Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami
ustawy o finansach publicznych,
2) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z analizą
opisową,
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami, a zwłaszcza:
a) nadzór nad czynnościami sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów,
b) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej,
c) nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
4) organizowanie prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, a zwłaszcza w zakresie:
a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów (kontrasygnata),
c) zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnienia terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań.
6) sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i innych,
7) kontrola wewnętrzna operacji gospodarczych i wykonania budżetu,
8) nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków lokalnych i opłat,
9) opracowanie wewnętrznych zarządzeń w sprawach prowadzenia rachunkowości oraz kontrola ich realizacji,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach,

Skarbnikowi podporządkowany jest Referat Finansowy i Referat Podatkowy.
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2003-06-11 12:21
  • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2005-01-14 10:52

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.