Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚĆI

NAZWA REFERATU
Referat Gospodarki Przestrzennej

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 240  poz. 2027 )

Rozporządzenie Ministrów : Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek zainteresowanego

OPŁATA
Zwolnione z opłaty skarbowej (część III pkt 44 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA, zależnie od tempa prac geodezyjnych

TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości w trybie administracyjnym jest ostateczna. Strona niezadowolona z ustalenia przbiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

DODATKOWE INFORMACJE
Rozgraniczenie przeprowadza upoważniony przez Wójta Gminy geodeta, którego (własnym staraniem i kosztem) wskazuje strona wnosząca o rozgraniczenie.

FORMULARZE
Brak

 • autor informacji: Sławomir Szczęśniak
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2003-06-15 19:42
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-11 09:53

drukuj całą stronę

Banery

Stopka