Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Informację o stanie mienia komunalnego sporządza się raz w roku przed przystąpieniem do sporządzenia projektu budżetu. Informacja ta stanowi załącznik do projektu budżetu, który Wójt Gminy przedkłada corocznie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W związku z tym, aby zachować wiarygodność danych, informację o stanie mienia sporządza się na dzień 30 września. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wprowadziła przepisem art. 267 ust.1 pkt 3 nowy termin przedstawiania informacji o stanie mienia gminy do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Termin ten obowiązuje po raz pierwszy dla informacji za 2010 rok.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regina Makowska - Skarbnik Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 30.09.2002
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-01 09:57
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 08:06
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-27 12:17
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-05-20 12:27
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-20 12:26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-12 08:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-12 08:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-17 07:46
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2006-12-27 12:59
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2006-08-10 08:58
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-10 08:59
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2004-12-14 14:43
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2004-02-05 09:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-01 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-02 14:41

Banery

Stopka