Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz tel. (56) 674 21 55, (56) 674 21 56 Kierownik: Anna Sikorska

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-23 10:13
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-13 08:44

PROJEKT SYSTEMOWY GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu realizuje projekt systemowy pn. Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz?. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.2.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-07 07:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-17 10:10

GOPS aktywizuje
W ramach projektu ?Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz?, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, w miesiącu lipcu odbyły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz treningu interpersonalno-motywacyjnego dla uczestników projektu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-25 08:51

Banery

Stopka