Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Kazimierz Rybacki - Przewodniczący Rady Gminy Lubicz


Jan Stanisław Klawiński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz


Zbigniew Izydor Zonenberg - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz


Hanna Anzel - Radna Gminy Lubicz


Józefa Danuta Boroń - Radna Gminy Lubicz


Andrzej Czech - Radny Gminy Lubicz


Ryszard Wacław Korpalski - Radny Gminy Lubicz


Sławomira Korzeniewska - Radna Gminy Lubicz


Aldona Teresa Peregonczuk - Radna Gminy Lubicz


Juliusz Czesław Przybylski - Radny Gminy Lubicz


Jadwiga Rafińska - Radna Gminy Lubicz


Marian Wojciech Rzeszotek - Radny Gminy Lubicz


Danuta Zuzanna Staniszewska - Radna Gminy Lubicz


Wojciech Widliński - Radny Gminy Lubicz


Karina Wroniecka - Radna Gminy Lubicz


Hanna Anzel - była Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)


Zbigniew Zonenberg - były Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)


Marian Rzeszotek - były Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)


Józefa Danuta Boroń - była Radna Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)


Stanisław Nowakowski - były Radny Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)


Kazimierz Rybacki - były Radny Gminy Lubicz(kadencja 2002-2006)


Juliusz Przybylski - były Radny Gminy Lubicz(kadencja 2002-2006)


Ryszard Wacław Korpalski - były Radny Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)


Maria Będlin - była Radna Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)


Elżbieta Seweryn - była Radna Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)


Marian Kępczyński - były Radny Gminy Lubicz(kadencja 2002-2006)


Wojciech Jacek Widliński - były Radny Gminy Lubicz(kadencja 2002-2006)
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-07-04 10:00
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 09:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-04 10:00

Leszek Budkiewicz - były Radny Gminy Lubicz(kadencja 2002-2006)
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-07-07 08:10
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 09:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 08:10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-29 09:54

Marlena Elżbieta Ardanowska - była Radna Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-11-03 12:02
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 09:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-03 12:02

Waldemar Woźnica - były Radny Gminy Lubicz (kadencja 2002-2006)
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-12-08 11:10
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 09:46

 Anna Reca - była Zastępca Wójta Gminy Lubicz
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-07-03 14:08
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 09:47

Czesław Dmochowski - były Kierownik PZOZ w Grębocinie
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-07-03 13:44
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 09:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-03 13:44
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-28 13:13

Barbara Konieczka - była Kierownik PZOZ w Lubiczu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-30 12:19
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 09:50

Jan Krause - były Kierownik Referatu Budowlanego
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-07-04 11:09
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 09:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-04 11:09
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2005-12-28 09:53

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii - Barbara Jolanta Kisielewska
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-07-02 14:16
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-23 11:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-02 14:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-28 13:01
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-05-16 08:14

Zastępca Wójta Gminy Lubicz - Sławomir Wiertel

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-06 08:37
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-18 08:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-06 08:37
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-01 14:54

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie - Brygida Bogdanowicz - Kopeć
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-07-02 14:18
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-23 11:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-02 14:18
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-05-16 08:15
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-05-11 12:49
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 12:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-06-18 13:12
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-11-18 08:24

Banery

Stopka