Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Zapraszamy do przeglądania naszych zbiorów w systemie MAK +. http://80.53.31.60:8080/MakPlus/

 

 

 

 

 

 

Biblioteka bierze udział w programach i projektach:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gatesów w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest prowadzony w ramach szerszej inicjatywy „Global Libraries”; w wybranych krajach Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez utworzoną przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Główny cel programu to wspieranie bibliotek w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji, animujące także aktywność obywatelską.

 

 

 

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Nasza biblioteka zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiekszenia wykorzystania Internetu oraz pracowników i użytkowników bibliotek, a wszczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach.

W ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek", nasza instytucja na rok 2014 otrzymała 3844,30 złotych.

 

 

 

"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" jest programem realizowanym w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej, zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja przyznawana przez Bibliotekę Narodową jest celowa, przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Decyzją Ministra  jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe

Zachęcamy do odwiedzenia stron:

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl

http://www.rodzinneczytanie.pl

 

 

 

Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) wdraża sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych — Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL) przy bibliotekach gminnych, które stają się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania „dokumentów” historii i tradycji lokalnej. www.archiwa.org Zdigitalizowane materiały upubliczniane są na internetowych stronach Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej część z nich publikowana jest w ramach Biblioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.

 

 

 

Stare, czasem pożłókłe, fotografie to bardzo cenne pamiątki. Biblioteka Gminna w Lubiczu zwraca się z ogromną prośbą do obecnych i byłych mieszkańców Gminy o udostępnienie starych fotografii z rodzinnych zbiorów. Szczególnie cenne będą zdjęcia, na których podziwiać można panoramę wsi, zobaczyć domy i obiekty, których dawno już nie ma oraz te przedstawiające rodzinne i kościelne uroczystości, a także dożynki czy festyny. Jeśli ktoś dysponuje starymi dokumentami, świadectwami, metrykami to również może je udostępnić.
Zdjęcia i dokumenty będą skanowane i oddawane właścicielom.

Zgłaszać można się do naszych bibliotek w:
- Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 12 b, tel. 56 678-51-35
- Lubiczu Górnym, ul. Polna 20, tel.56 678-55-28
- Grębocinie, ul. Szkolna 4 , tel. 56 645-94-05
- Gronowie 56, tel. 56 678-41-82
- Złotorii, ul. Pomorska 11, tel. 56 674-59-94

 

Banery

Stopka