Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

REJESTRACJA URODZEŃ

NAZWA REFERATU
Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Akt Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. zgłoszenie urodzenia dziecka (przesyła szpital)
2. dowody osobiste rodziców dziecka
3. w zależności od stanu cywilnego matki - odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub o separacji, odpis skrócony aktu zgonu małżonka, odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka

OPŁATA
3 egzemplarze odpisu skróconego aktu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu

są zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z częścią II kol. 4 pkt 2b załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY
nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE
rejestracji urodzenia dokonuje się w USC w miejscu urodzenia na oryginalnym druku

FORMULARZE
brak

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-08 13:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 16:52

drukuj całą stronę

Banery

Stopka