Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

SKRÓCENIE TERMINU DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
NAZWA REFERATU
Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Akt Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz.1635)
4. Ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek zainteresowanego
2. dowód osobisty
3. dokumenty posiłkowe (np. zaświadczenia)

OPŁATA
39 zł za wydanie decyzji

OPŁATA W:
opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Gminy Lubicz 07949100030010000001140008 BS Grębocin, a dowód uiszczenia w/wym. opłaty należy dołączyć do podania zgodnie z § 3 ust. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 21.12.2006 r. (Dz.U. Nr 246, poz. 1804)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedziba w Bydgoszczy za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

DODATKOWE INFORMACJE
wniosek składa się osobiście

FORMULARZE
brak

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2003-08-08 13:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 16:52

drukuj całą stronę

Banery

Stopka