Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego Lubicz
Adres: 87-162 Lubicz Dolny ul. Toruńska 24, tel. 56 6782708
 e-mail: usc@lubicz.pl

Podstawa prawna

  • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz 1264 ),
  • ustawa z dnia 16.XI.2006 r. o opłacie skarbowej ( t. jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1282 )
  • kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
 Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
Załączniki:
- dokument stanowiący podstawę do sprostowania (odpis zupełny odpowiedniego aktu stanu cywilnego)
- dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)

II. Opłaty administracyjne                  bez opłat

III. Opłata skarbowa:
39 zł. - od wydanej decyzji

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
1 miesiąc - wydanie decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego zgodnie z miejscem sporządzenia aktu.  

V. Jednostka odpowiedzialna
Urzędu Stanu Cywilnego
Lubicz Dolny ul. Toruńska 24

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia

VII. Uwagi
Wniosek składa się osobiście , za pośrednictwem poczty. Opłatę skarbową uiszcza się  na konto Urzędu Gminy Lubicz, nr konta 07949100030010000001140008.

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.