Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego Lubicz
Adres: 87-162 Lubicz Dolny ul. Toruńska 24, tel. 56 6782708
 e-mail: usc@lubicz.pl

Podstawa prawna

  • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz 1264 ),
  • ustawa z dnia 16.XI.2006 r. o opłacie skarbowej (t. jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1282)
  • kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  • Załączniki:
    • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski, 
    • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania).

II. Opłata administracyjna:                bez opłat

III.Opłata skarbowa:
39  zł. - od wydanej decyzji

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
1 miesiąc - wydanie decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy, w przypadku mieszkańców Gminy Lubicz - Urząd Stanu Cywilnego Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24  - I piętro, pokój nr 6,

V. Jednostka odpowiedzialna
Urzędu Stanu Cywilnego Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 24

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia

VII. Uwagi
Wniosek składa się osobiście, za pośrednictwem poczty. Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Gminy Lubicz 07949100030010000001140008.

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.